Mozdulatművészeti programsorozat a Műcsarnokban

A Rejtett Történetek kiállításához kapcsolódóan átfogó mozdulatművészeti programsorozatot indít a Műcsarnok.

A mozdulatművészet évszázados tradíciójú valódi HUNGARIKUM, egy holisztikus magyar művészeti és mozdulati irányzat, ami egyszerre életstílus, filozófia és művészi gyakorlat is. A néhai nagy elődök közül Dienes Valéria, Lábán Rudolf és immár Fenyves Márk munkássága feltétlenül kiemelendő. A test és a lélek viszonyrendszereinek és kommunikációjának egyfajta európai kulturális hiányát pótolja a kiállításon és programjaiban is megvalósuló újrafelfedezése.

Mára több generáció tapasztalata öröklődik ezekben a mozdulatformákban és módszertanban, így épülhettek be a klasszikus tánc és a kortárstánc technikai elemei is a mozdulatművészetbe.

1917-től egyben színpadi irányzat is a mozdulatművészet, melyben a szóló táncoktól a nagyszabású 1000 szereplős mozdulatkórusokig terjed a repertoár. A reforméletmódok széles skáláján a mozdulatművészet minden életkorban ajánlható, bármikor elkezdhető egészségmegőrző forma.

A mozdulatművészet bemutatásán túl más életmód-területeken is rendkívül gazdag tudásanyagot feldolgozó, látványosan élményszerű kiállítás a Rejtett Történetek: a művészet és spiritualizmus, az életreform mozgalmak és a művészkolóniák egymásra pozitívan ható viszonyairól mesél: többek között a nudizmus vagy éppen a sport- és jógakultúra, a természetgyógyászat, a vegetarianizmus társadalmi elterjedéséről.

A kiállítás gazdag anyaga a két évvel ezelőtt rendkívül sikeres Aranykor – Az Osztrák-Magyar Monarchia festészete – tárlat modernitáskritikai párja és időbeni folytatása. A duális állam a reform-művészeti gondolkodás legnagyobb alakjait adta a világnak.

Magyarországon elsőként foglalja össze ezt a társadalomkritikus tematikát, a 19. század utolsó harmadától világszerte kibontakozó, a közép-európai országokban virágzó életreform-mozgalmakat, illetve azok korabeli művészetekre gyakorolt hatását. Többek között Aba Novák Vilmos, Csók István, Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, Egry József, Fényes Adolf, Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi, Gustav Gräser, Gulácsy Lajos, Iványi-Grünwald Béla, Jaschik Álmos, Kacziány Aladár, Karl Wilhelm Diefenbach, Kernstok Károly, Koszta József, Kozma Lajos, Körösfői Kriesch Aladár, Maróti Géza, Mednyánszky László vagy Rippl-Rónai József munkáin keresztül. A mozgalom és a hozzá kapcsolódó emblematikus képzőművészeti alkotások bemutatásán túl a kiállítás látogatói olyan, az adott korban készült plakátokat, kiadványokat, röpiratokat is megtekinthetnek, amelyek az elmúlt másfél évszázad életreform-gondolkodásának hétköznapi emlékei.

A kiállítás a kor alkotóművészeinek az életreform-mozgalmak „titkos tanait”, az azokhoz fűződő „rejtett”, eddig részben feltáratlan kapcsolatait vizsgálja, amelyek ideáljaikban, műveikben, életmódjukban és világfelfogásukban is megnyilvánultak.

Természetesen innen a címe is: Rejtett Történetek.

A mozdulatművészeti programsorozat időpontjai a Műcsarnokban: 

nov. 6., kedd 19:00 – TEMPOMORPHOLOGIA – Közeg és rendetlenség | táncelőadás, performansz

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=sSwj8dIpqa7c1G7C9oyToT&tax=5607ccaa2ba5f 

nov. 13., kedd 10:00 – Mozdulatművészeti nap

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=88zmiEWzXT6O2q9IQL49Yb&tax=5607ccaa2ba5f 

nov. 13., kedd 19:00 – KÉTség | Szintek és irányok: mozgásszínházi előadások

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=Ing7yPvjKke6udSggoKy7b&tax=5607ccaa2ba5f 

dec. 11., kedd 19:00 –  Egy polihisztor öröksége – avagy: Lábán és mi. Táncelőadás

http://mucsarnok.hu/program/programok.php?mid=lZoJOuLSRmFLPKMRJFY7cL&tax=5607ccaa2ba5f

Forrás: Műcsarnok