Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.artnews.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer szolgáltatásának:

Az artnews.hu weboldalon („lap”) található tartalom az ArtNews.hu szellemi tulajdona.

Az ArtNews.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az ArtNews.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az ArtNews.hu oldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az ArtNews.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az ArtNews.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az artnews.hu domainnév, név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az ArtNews.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az ArtNews.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Lehetőségek legális tartalomátvételre:

1.Idézés hivatkozással:
Az artnews.hu oldalon található cikkek közül szabadon idézhető az adott cikk címe és a cikk első mondata(lead). A cikk további része az online működő, azaz átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg az artnews.hu weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2. Másodközlés, írásos engedéllyel
Amennyiben teljes cikket, tartalmat, fotót vagy grafikát szeretne felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban, vagy bármilyen  más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezze a szerkesztőségünk felé, hogy az utánközlésre írásbeli engedélyt adhassunk.