Fészeklakók az Artézi Galériában

Rajkó Andrea Fenya

Az óbudai Artézi Galéria kiállítás sorozata a nyári szünet után Simon Zoltán képzőművész grafikáival folytatódott. A kiállító 1950-ben született Törökszentmiklóson, 1962-től él Budapesten. Már a gimnáziumi években tanult rajzolni, majd a Derkovits Körben Szabados Árpádnál sajátította el a szakmáját. 1973-tóltöbb grafikai műhelyben dolgozott. 1977-től számos önálló kiállítást rendezett. Budapesten és vidéki városokban is. Rendszeresen szerepelt csoportos kiállításokon is eredeti felfogású, igényes technikával készült munkáival. Ezek leginkább Szabados Árpád, Szemethy Imre, Banga Ferenc grafikusok szemléletmódjához állnak közel.

1980-tól könyvillusztrációkból és reklámgrafikákból élt, 1989-ben felhagyott az alkalmazott grafikával, azóta egyedi művészi grafikákat készít, metszett papírokon, egyedi technikával.  Különböző tónusú papírfelületeket illeszt egymásra, így különös, érzékeny alapra viszi fel jellegzetese figuráit. Már-már monokróm hatást keltenek szürke, homokszínű, bézs felületein az ugyancsak szürke, fekete árnyalatú mozgalmas vonalak, csak nagyon visszafogottan, szinte csak jelzésszerűen tűnnek fel a sárgás narancsok, ritkán a vörösek – rendszerint krétafirkák a szénrajzokon.

Bálványszerű, markáns lények képi történeteinek szereplői, utalások az archaikus kultúrák mitológiáinak antropomorf alakzataira. Majdnem-emberek, madárlények, madár-ember kettős formációk, és csontvázak, oszloptöredékek, vérző állatok és eltorzult, groteszk, erőteljes érzelmeket megjelenítő arcok. Mintha egy elmúlt világ maradványlényei lennének. A madár szinte állandó szereplője történéseinek, akik nem a szabadság szimbólumai, nem is repülni tudó égi lények, hanem mozgásképtelen, csontsovány, esendő, olykor láb és szárny nélküli árnyak.
Sorozatokat készített a görög mitológia hatására: Odysseus utazásairól, szirénekről, kettős lényekről. Az ó-szövetségi történeteket is újraértelmezi (például Ádám, Éva, Mózes, Zsuzsanna és a vének).
Az elmúlt években három művészkönyvet készített: Apám kalapja (2016), Egy kicsit krincsen kruncs (2018, ebben édesanyja háborús naplóját idézte vissza rajzos formában), és Mi bátor akhájok (2020).
Vallomásnak, ars poétikájának tekinthető ebben az évben – 2021 – készült munkája: Mi hárman (Bartók+ Pilinszky+Simon) címmel.  

A kiállítás 2021. szeptember 29-ig látogatható.

Forrás: Artézi Galéria