Házasság-család címmel nyílt kiállítás a veszprémi Laczkó-múzeumban

Házasság-család címmel nyílt időszaki kamarakiállítás a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. A csütörtöki megnyitón Márfi Gyula érsek a család nélkülözhetetlenségét hangsúlyozva azt mondta: életképes társadalmat csak szép, jól működő családok alkothatnak.

Ha a családot kiiktatják, akkor a társadalom atomjaira hullik szét – tette hozzá. Ha azonban egy társadalomban a meghatározó érték a hit és az erény, akkor az a társadalom virágzik. Ezeket az értékeket a családban sajátíthatjuk el, s ha ez kis korban nem történik meg, később nagyon nehéz pótolni – fejtette ki. Beszélt arról, hogy Isten maga is család a Szentháromság által, s a család Istenben gyökerezik, akárcsak a közösség, hiszen Isten ezért alkotta az angyalok közösségét.

A kamarakiállítást Limbacher Gábor múzeumigazgató mutatta be. Beszélt arról, hogy a történelem folyamán – főleg a kereszténységben – természetfeletti irányultság, szakrális minta segítette a jó házasságokat. A ferencrendiek már a középkorban fölfedezték Szűz Mária eljegyzésének természetfeletti jelentőségét és szépségét, hatásukra ünnepelni is kezdték azt. A kánai menyegző is a karácsonyt követő farsangi vigalom kultikus megnyilatkozása a vallásos népéletben – mondta.

Felidézte: a polgárosodás, a szekularizáció és az urbanizáció előrehaladtával egyre inkább profanizálódott és kikezdetté vált az Isten színe előtti házasságkötés és a családeszmény. E veszélyhelyzetben jött létre a Szent Család-ünnep, amelyet XIII. Leó pápa azzal a nyilvánvaló céllal szorgalmazott, hogy a XIX. század végére kialakult nyugati világban a házasság- és családeszménynek imádságos alapokat adjon. Ekkortájt jelent meg és kezdett terjedni a Szent Család szálláskeresésének adventi rítusa is, amely hamar gyökeret vert a népi vallásosságban.

A tárlat bemutatja a Boldogasszony menyegzőjét, filmen a kánai menyegző népi rítusát, valamint a Szent Család kultikus ábrázolásait, amelyek oltalomként bekerültek a falusi otthonokba.

A kiállítás másik szálán a házasságkötés fontossága és emlékezete jelenik meg. A középpontban egy kiskunfélegyházi pár 1880-ban készült esküvői festménye áll, hozzá kapcsolódva mutatják be a családtagokat, családi eseményeket – az elsőáldozástól a házasságon át a katonaságig – több generáción át, egészen napjainkig.

A kiállítás április 6-ig tekinthető meg hétfő kivételével.

Forrás: MTI