II. Sissi Őszi Tánchét a Bethlen Téri Színházban – 2013. november 15-21.

Második alkalommal rendezi meg a Közép-Európa Táncszínház a kerület névadója, Erzsébet királyné – népszerű nevén Sissi – neve napja köré a hétnapos, hét előadásból álló kortárstánc-fesztivált a hetedik kerületben, a Bethlen Téri Színházban.

A rendezvényt az idén 25 éves jubileumát ünneplő Közép-Európa Táncszínház bemutatója, a Dűne című előadás nyitja.

sot7_event

A november 15-én induló program délelőtt tizenegy órakor Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármesterének – a fesztivál fővédnökének – köszöntőjével és a színház új homlokzatának felavatásával veszi kezdetét (az Erzsébet Terv keretén belül megvalósuló beruházás az 1929-es, eredeti homlokzatot állítja vissza). Erzsébetváros polgármestere ekkor jelenti be hivatalosan az önkormányzat és a színház szoros kapcsolatát erősítő három éves közszolgáltatási szerződés megszületését is.

Ezen a napon, délután hat órakor nyílik, a Nappalok és éjszakák Erzsébetvárosban című fotókiállítás is, amely a kerület történelmének legfontosabb épületeit és köztereit mutatja be egykori pompájában. A fekete-fehér fotográfiák és plakátok Bóka B. László, színház-és helytörténész válogatása alapján kerülnek bemutatásra.

Este fél nyolckor, a 25 éves jubileumát ünneplő Közép-Európa Táncszínház bemutatója, a Dűne című előadás lesz látható. Maday Tímea és Hámor József koreográfusok nem először dolgoznak a Közép-Európa Táncszínház társulatával, az elmúlt években a tehetségkutató programok során is együtt gondolkoztak és alkottak a csapattal, nem véletlen tehát, hogy az ünnepi évad első bemutatóját ők készítették el.

Az idei SŐT7 egyik különlegessége, hogy a szervezők most hívtak először külföldi társulatot is a fesztiválra. November 21-én a bolgár Derida Dance Company ARTeFact című produkciója lesz látható, amely a Bethlen Téri Színház és az Erzsébetvárosi Bolgár Önkormányzat együttműködésének eredményeként valósulhatott meg.

Idén a SŐT7 partnere az Örökmozgó Filmmúzeum, ennek keretében a fesztivál előadásaira vásárolt jegy felmutatásával november 9. és 30. között 20%-os kedvezménnyel látogathatóak a mozi előadásai. A moziban megtekinthető a Közép-Európa Táncszínház 25 év, 25 fotós, 25 fotó című jubileumi fotókiállítása.

A fesztivál ideje alatt az alábbi tánc témájú filmekkel is várják a látogatókat.

November 15. 20.00 S. Daldry: Billy Elliot, angol filmdráma, 2000, mf/E
November 16. 20.00  C. Saura:Tangó, spanyol-argentin táncfilm, 1998, mf/sp
November 17. 20.00  K. Sahnazarov: Jazzbolondok, szovjet, 1983, zenés vígj.,mf/R
November 18. 21.00 Grunwalsky Ferenc: Táncalak, magyar, 2002, csak zene
November 19. 17.00 E. Pressburger, M. Powell: Hoffmann meséi, angol operafilm, 1951
November 20. 20.00 O. Simonsson- J.S. Nilsson: Zajháborítók, sv.-fr., 2010, mf/svéd,
November 21. 20.00 Hules Endre: A halálba táncoltatott leány, magy.-szlov-kan., 2011

SŐT7 PROGRAM

November 15. 19.30 Közép-Európa Táncszínház: DŰNE (bemutató) (koreográfus: Maday Tímea Kinga, Hámor József)

…dűne… elnyúló alakú, leggyakrabban homokból épülő domb, melyet általában a szél felszínalakító tevékenysége hoz létre…

Az előadás rendhagyó módon két alkotó munkájának a gyümölcse, mely bár két különálló egységként fogalmazódik meg a mozdulatfüzérek által, ám  egymást erősítve  mégis koherens egésszé állnak össze az est során.
Maday Tímea Kinga munkája a szél szabadságát, könnyedségét és sodró lendületét eleveníti meg, míg Hámor József ezeket a természeti energiákat koncentrálja, sűríti, préseli mozdulatfüzérei során, miközben a természeti körforgás állandóságának képe fogja össze a darabot, megjelenítve a változatosság ciklikus-ritmikus dinamizmusát.
A Maday Tímea Hámor József páros nem először dolgozik a Közép-Európa Táncszínház társulatával. Az elmúlt években a tehetségkutató programok során is együtt gondolkoztak és alkottak a csapattal, nem véletlen tehát, hogy a 25. jubileumi évad első bemutatóját őkkészítették el, mely így a Sissi Őszi Tánchét nyitánya lehet.

Táncosok: Mádi László, Frigy Ádám, Horváth Adrienn, Hargitai Mariann, Palcsó Nóra, Jakab Zsanett, Kovács Péter, Hársfai Noémi
Fény: Mádi László
Jelmez: Juhász Dóra, Kun Zita
Zene: Anouar Brahem, Hámor József
Koreográfia: Maday Tímea Kinga, Hámor József

www.cedt.hu

November 16. 19.30 Zadam Társulat: LEÉRTÉKELÉS (koreográfus: Zambrzycki Ádám)

A táncelőadás a társadalmi és emberi értékrendszerek egymáshoz való viszonyát veszi górcső alá.

„Az értékek rendszere egy olyan szabályrendszer, amely adott esetben ösztönzi vagy korlátozza az egyén cselekvését, viselkedését az adott társadalomban. Ezt a szabályrendszert kb. 10 éves korunkig észrevétlenül a magunkévá tesszük abban a kultúrközegben, amelyben élünk. Egy értékrendszer tehát, amelyet elsőként megismerünk, kultúrafüggő. Kialakulása és megszilárdulása során  kihatással van az élet minden területére.” (Dr. Bíróné Udvari Katalin)

Zadam Társulat: Leértékelés - Fotó: Dusa Gábor

Zadam Társulat: Leértékelés – Fotó: Dusa Gábor

Koncepció / koreográfia: Zambrzycki Ádám
Koreográfus asszisztens: Sebestyén Tímea
Előadók: Dombi Kati, Fülöp Enikő, Halász Tímea, Zambrzycki Ádám
Támogatók: Medáliák Egyesület, Új Előadóművészeti Alapítvány, SÍN Kulturális Központ

www.zadam.hu

November 17.19.30 Badora Társulat: BARTÓKODÁLY (koreográfus: Barta Dóra, Kun Attila

A táncelőadásban egy huszonegyedik századi utazót látunk, aki hol szapora, hol bizonytalan lépéseivel egyre közelebb kerül a világhoz és önmagához.
Aztán világossá válik, hogy két utazó (koreográfus) Kun Attila és Barta Dóra személyes aspektusából láthatjuk a hasonlót. A darab mindvégig izgalmas módon kapcsolódik a jelenhez, a mai Magyarországához. És a 21. század egyik alapkérdéséhez: az identitáshoz, az identitáskereséshez.
Hogy mit jelent bartóki, kodályi módon magyarnak és művésznek lenni? A feltett kérdésekre válaszokat sejtetve rajzolódik ki egy önvallomás, más számára is átélhetően, személyesen.

Badora Társulat: Bartókkodály - Fotó: Dömölky Dániel

Badora Társulat: Bartókodály – Fotó: Dömölky Dániel

Itt éltünk, dolgoztunk független.
Aztán ez utóbbi szitokká lett.
Mi meg nem akartunk függővé lenni, csak a tánctól.
De mi lenne velünk anélkül?
Erre kerestük a választ.
De csak impressziókban! Vigyázat! Nem komolyan veendő!
Vagy de…?

Haza. Gyökerek. Hovatartozás.
Hova?
Ide. Oda?
És ha már ide nem… mert nem lehet.
Közénk se. Akkor–
Kitaszít a világ?

Egy este, két zenemű, két koreográfia, egyazon témára, szünet nélkül.

Előadók: Balássy Szilvia, Feledi János, Horváth Zita, Katonka Zoltán, Zachár Lóránd, Fodor András

Dramaturg: Réczei Tamás
Jelmez: Kiss Julcsi
Koreográfia:
Első rész: Kun Attila
Második rész: Barta Dóra

www.badora.hu

November 18. 19.30 Duda Éva Társulat: FAUN (koreográfus: Duda Éva)

A FAUN az állati, misztikus, mitologikus szélsőségek, mesebeli karakterek irányába vezet, ahol a fantázia elvarázsolt, egyszerre elbűvölő és néha sötéten fenyegető világa kap nagyobb teret. Mindeközben a Faunban nagyon izgalmas a mássága, kiválasztott ugyanakkor áldozati léte. És miután szinte minden értelmes közeg sajátja a kirekesztés: a környezete vagy felemeli és rajongva csodálja vagy kilöki magából az oda nem illőt, a tőle eltérőt, a másként viselkedőt, az idegent. A legendás múlt századbeli előadás látványos és korszerű adaptációja.

Duda Éva Társulat: Faun - Fotó: Dömölky Dániel

Duda Éva Társulat: Faun – Fotó: Dömölky Dániel

„Szögletes mozgásrajzaival is kecses, vadságában is finom, animális vonásaival is sérülékeny teremtés, aki a víz tükrébe félszeg kíváncsisággal tekint, megidézve kissé Narcissust is. És érzékisége tényleg önmagáért gerjed, önmagára árad, vagyis meglehetősen korlátozott, ezért válhat később áldozattá, a vad és parttalan élvezetek esendő tárgyává.” Péter Márta, Színház.net
„…elsőként az árnyéka bukkan fel ennek a furcsa lénynek. Mintha egy ősöreg, göcsörtös fa ébredezne évszázados álmából, egy elátkozott, vadromantikus szellemalak, aki magával viszi az eltikkadt, magára hagyott, elárvult testet, mindazt, ami még megmaradt ebből a valaha büszke, vad, törékeny lényből.” Tóth Ágnes Veronika, Revizor Online

Táncművészek:
Egyed Beáta, Téri Gáspár, Grecsó Zoltán, Lázár Eszter, Simkó Beatrix, Csuzi Márton
Produkciós asszisztens: Czveiber Barbara
Díszlet: Duda Éva
Jelmez: Masa Richárd
Fénytervező: Kovács Gerzson Péter
Vetítés, Videó: Gothár Márton
Képgrafikus művész: Lévai Ádám
Zeneszerző: Kunert Péter
Koreográfus: Duda Éva

www.evaduda.net

November 19. 19.30 Duna Táncműhely: A CSEND SZIGETEI (koreográfus: Juhász Zsolt)

A hallgatagság nem azonos a mozdulatlansággal, mint ahogy a jelentéstelenséggel sem. A tánc eredendő kapcsolata a csenddel annyit jelent, hogy nonverbális műfaj – ugyanúgy, ahogy a képzőművészet és a zene. A kimondhatatlant mesélik el, ott szólalnak meg, ahol a verbális nyelvek szükségképpen elhallgatnak. A tánc, a maga érzéki közvetlenségével egy nyelv előtti világra utalt – még akkor is, ha a színpad jelentésekkel telített világában mutatkozik meg előttünk.
A csend szigetei két szólóra épülő előadás, két olyan előadó tolmácsolásában, akik az első pillanattól kezdve meghatározzák a Duna Táncműhely művészi működésének arculatát, útkereséseinek irányát. A két táncos szólójában (egy női és egy férfi táncban) a társulatra jellemző színpadi nyelvezet sűrített esszenciaként jelenhet meg, ugyanakkor új utakat mutathat az elkövetkező előadások művészi kísérletezéséhez.

Előadók: Bonifert Katalin, Juhász Zsolt
Zenei kíséret: Pribay Valéria (cselló), Szalay Tamás (nagybőgő), Bakai Márton (hegedű)
Jelmeztervező: Pirityi Emese
Látvány- és fényterv: Lendvai Károly
Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt

www.dunatancmuhely.hu

November 20. 19.30 Góbi Rita Társulat: ÉRINTÉSEK (koreográfus: Góbi Rita)

Az érintésnek – miként az érintettségnek is – mind a mai napig nincs artikulált nyelve, avatott szakirodalma: élményvalóságáról tudományos értekezés még nem született. Csak a művészetek (különösen a nonverbális műfajok: zene, képzőművészet, tánc) próbálkoztak tematizálásával, érzékiségünk titkainak felfedésével. Ám az intimitás, a testiség nem lehet tárgyszerű, (re-) produkálni nem hagyja magát. Így a művészi önkifejezés vágyának, létezésünk adott, individuális keretének bizony ellenáll és a másikban való feloldódás tematikája, feszültség közöttük kibékíthetetlennek látszik. Ha csak…

Góbi Rita Társulat: Érintések - Fotó: Boda Gábor

Góbi Rita Társulat: Érintések – Fotó: Boda Gábor

Tudunk-e mindannyian táncolni? Vagy csak az táncol, aki hódítani akar? Tudunk-e bárkinek táncolni? Vagy csak az általunk kiválasztottaknak? Kell-e mindenkinek táncolnunk vagy elég, ha csak mások táncát nézzük?
Be tudunk–e fogadni minden táncot? Mindenki táncát? Ki tudunk–e nyílni mindenki táncára? Vagy csak annak táncára nyílunk meg, aki nekünk táncol? Vagy attól táncol nekünk, hogy észrevettük? Hol indul el egy tánc? Hol kezdődik a kölcsönhatás? És meddig tart? Van–e örök tánc? Vagy csak a tánc örök, de a táncolók változnak?

Zenészek: Dányi Krisztina, Hartyáni Gábor, Dóczy Gabriella, Gyulai Csaba, Takáts Eszter
Táncművészek:Góbi Rita, Sinthavong Zsófia, Pethes Ágnes, Samu Kristóf
Jelmez: Sinkovics Judit
Az est koreográfusai: Góbi Rita és Samu Kristóf

www.gobirita.hu

November 21. 19.30 Derida Dance Company (Bulgária): ARTeFACT (koreográfus: Jivko Jeliazkov)

Az ARTeFACT egy multimédiás táncelőadás, melynek fókuszában az a törekvés áll, hogy egy szociális és kulturális határokat áttörő új identitás jöjjön létre. Ezen törekvések gyakran megjelennek a modern nomád-művész azon kutatási folyamatában, hogy alkotó, ne pedig termék legyen a globalizált világban. A folyamat vizuális média, hang és test interakcióján keresztül alakul, így különböző fázisara, valamint az egyéni szemlélet formálódására láthatunk rá. A koncepció és a koreográfia Jivko Jeliazkov munkája, aki ebben a kísérleti tanulmányban Petia Mukova táncossal, Albena Baeva vizuális művésszel és a Cooh ill. Balkansky néven is ismert Ivan Shopov zeneszerzővel működik együtt.

Vizuális tér és interakció: Albena Baeva
Zene: Ivan Shopov
Tánc: Petia Mukova
Grafika: Polina Stoyanova
Producer: Atanas Maev
Koreográfia és koncepció: Jivko Jeliazkov

Támogatók: A projekt Várna város azon pályázatának része, mellyel az „Európa Kulturális Fővárosa 2019” cím elnyeréséért szállt versenybe. A projektet Várna Önkormányzata támogatja a „Varna – an area of creativity” programon belül.

http://www.derida-dance.com/qs/en/contemporary-dance-company/productions/artefact

Információ, jegyrendelés:
Bethlen Téri Színház
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
+36 1 342 71 63, +36 20 291 6690
info@bethlenszinhaz.hu
www.bethlenszinhaz.hu

Jegyek vásárolhatóak az INTERTICKETEN keresztül is!
Jegyár: 2000 Ft
Diák, nyugdíjas: 1200 Ft
Engedmények a teljes árú jegyekből:
2 jegy vásárlása esetén 20% kedvezmény
3 jegy vásárlása esetén 25% kedvezmény
4 jegy vásárlása esetén 30% kedvezmény
5 jegy vásárlása esetén 35% kedvezmény
6 jegy vásárlása esetén 40% kedvezmény
7 jegy vásárlása esetén 45%kedvezmény