REPRODUCTIO – Regős Benedek kiállítása

A szentendrei PhotoLab idei első kiállítása Regős Benedek korábbi, valamint csak erre a kiállításra készülő újabb munkáit mutatja be. Regős több projektjében is a fotográfia, mint reprodukciós eszköz kérdéskörével foglalkozik. A Szentendrén megvalósuló tárlaton a helyi művészeti örökség és a Ferenczy Múzeumi Centrum gazdag gyűjteményének kontextusába ágyazva a 2018-as önálló kiállítás, a White Balance tematikáját folytatja és terjeszti ki.

Regős Benedek: Pillangóhatás

A fotográfiához megjelenése óta hozzátartozik az a „hűen tudósító, pontosan közvetítő” szerep, amely mai napig meghatározza a fényképekhez való viszonyunkat. Amit elvárunk tőle, és amire készítése közben törekszünk: a téma „legjobb visszaadása”. Ha egy fotót nézünk, azt szeretnénk, hogy valami olyat juttasson el hozzánk, amit személyesen nem tudunk átélni, megtapasztalni. Akár távoli tájak egzotikumát, a legmélyebb nyomor vagy a legfényűzőbb luxus világát, vagy éppen egyedi dolgok jelenlétét. Ezért talán nem véletlen, hogy már a 19. század közepétől komoly vállalkozások épültek műtárgyak dokumentálására és az így készült másolatok sokszorosítására, terjesztésére.

A fotográfia különböző felhasználási területei közül a személytelen és mechanikus reprodukciós célú fotó esetében nyilvánul meg leginkább a kép készítőjének azon törekvése, hogy kiiktassa azokat a tényezőket, amelyek a fotó valaki által létrehozott, képi mivoltára utalnának. Célja nem csak a felvételezési hibák elkerülése, hanem minden olyan elem mellőzése, amiben a kép autonóm készítője megnyilvánulhat. Mindezt annak érdekében teszi, hogy megvalósuljon az a bizonyos „tökéletes bepillantás”, amely hasonlatos ahhoz, amit egy gondosan letisztított és jól betájolt ablaktól is elvárunk: a tökéletes transzparencia, azaz maga a keretbe foglalt látvány. Erre számít a befogadó. Ha például a Mona Lisáról szeretnénk többet megtudni, de még soha nem láttuk és nincs módunk élőben megnézni, nem a festményről készült fotóra leszünk kíváncsiak, hanem magára a Mona Lisára, ahogy teljes valójában látnánk, minden színtónusával és részletével.

A hivatalos meghatározás szerint a reprodukciós fényképezés feladata, hogy „torzításmentesen adja vissza az eredeti, vagyis a reprózandó felület tárgypontjait, azok tónusait és színeit”, valamint, hogy a „színeknek önmagukban is helyesen kell megjelennie, de egymással összhangban is az eredeti hangulatot kell visszaadnia”.

Úgy tűnik, hogy a fotóreprodukcióval szemben nagyok az elvárások, melyek azonban nem mindig és kellő mértékben teljesülnek. Egyáltalán teljesülhetnek-e? És ha nem, akkor hogyan is viszonyuljunk ezekhez a „hiteles” ábrázolásokhoz? Az, hogy egy fotó mennyire tudja visszaadni az eredeti tárgy látványát, nem csak a számtalan technikai feltétel teljesülésén, a kész kép megjelenésének módján és minőségén, a befogadó egyéni érzésein múlik, hanem legalább annyira a fotográfus személyén is, aki azonban minden eszközzel szubjektumának háttérbe szorításán dolgozik. És mivel a fotó esetében képről beszélünk, amely nem megmutat, hanem reprezentál, ezért itt mégiscsak a téma ábrázolásáról van szó. Az ábrázolás pedig mindig valaki által, valamilyen módon történik.

A kiállítás a reprodukciós fényképezés céljával ellentétben, a közvetített tárgy helyett magára a közvetítőre helyezi a hangsúlyt. A médium szerepére és működésére. Olyan szempontokat vet fel, amelyek nem csak a reprodukciós fényképezés, hanem minden, magát hitelesnek feltüntető médium esetében is relevanciával bírhatnak.

A Reproductio a 2018-as K.A.S. Galériában megrendezett White Balance kiállítás anyagának új kontextusba helyezése és folytatása, a Ferenczy Múzeumi Centrum fotóarchívumát is feldolgozó munkákkal kiegészítve.

Regős Benedek: Művészettörténet tankönyv illusztrációk nélkül

Reproductio

Regős Benedek egyéni kiállítása

Kurátor: Kopin Katalin művészettörténész

A kiállítást Czigány Ákos nyitja meg.

Megnyitó: 2023. április 6. csütörtök, 18.00 óra

https://fb.me/e/ZHTZKr90

Helyszín: Vajda Múzeum, PhotoLab, Szentendre, Hunyadi utca 1.

A kiállítás nyitva: 2023. április 8. – június 4. között, csütörtöktől vasárnapig 10-18 óra között.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

Április 6. csütörtök, 18:00

Megnyitó / Reproductio

Megnyitja: Czigány Ákos

Április 28. péntek, 17:00

Párbeszédben / Kopin Katalin kurátor és Regős Benedek fotográfus közös tárlatvezetése

Május 12. péntek, 17:00

Masterclass  / Cséka György esztéta tárlatvezetése

Május 25. csütörtök, 18:00

Filmvízió / Fotográfia

magyar játékfilm, 77 perc, 1972

Programjegy: 1000 Ft

Jegyvásárlás: www.jegymester.hu

Június 4. vasárnap, 16:00

Finisszázs

www.muzeumicentrum.hu

https://www.facebook.com/ferenczymuzeumicentrumhttps://www.instagram.com/muzeumicentrum

Forrás: Ferenczy Múzeum

,