Más tájak jönnek | Other Lands Are to Come @Várfok Galéria

Más tájak jönnek
VÁRFOK GALÉRIA
1012 Budapest, Várfok u. 11.

A kiállítás 2021. április 13. és 2021. május 22. között tart nyitva,
kedd-szombat 11 és 18 óra között ingyenesen látogatható.

„Kék, piros, sárga, összekent
képeket láttam álmaimban
és úgy éreztem, ez a rend –
egy szálló porszem el nem hibbant.
Most homályként száll tagjaimban
álmom s a vas világ a rend.
Nappal hold kél bennem s ha kinn van
az éj – egy nap süt idebent.”
József Attila: Eszmélet (részlet)

A Várfok Galéria a „Más tájak jönnek” című csoportos kiállítással folytatja idei évi programját. A „Rendkívüli művek, rendkívüli időkben” és „A Legek” után ez a Galéria harmadik olyan kiállítása, mely az aktuális vírushelyzet szülötte. Továbbá visszautal a 2014-es „Vándorlás belső tájakon” című, a Várfok Galéria szabadtéri felületén megrendezett kiállításra, azt bontja tovább inverz módon, immár belső térben, külső tájakat bejárva, de ahogyan a fenti József Attila idézet is sugallja, a kinti rendben még az oly tűéles fotográfián is, mint Czigány Ákos Gazdasága, a belső nap világlik fel.

A címet és a tematikát Ujházi Péter azonos című műve adta. A 2015-ös kollázs-festmény a 80 éves művész bolygós sorozatának egyik szellemes darabja, ahol egymásba fonódó tölcsér alakú csatornákon keresztül zajlik az űrugrás. Egy művön belül a groteszk figurális ábrázolástól és a zöld bolygótól eljutunk a legabsztraktabb távoli galaxisokig. A játékos figurák mellett az Ujházira jellemző – „jövök” „megyek” „UP itt van, itt vagyok” – feliratok cikáznak az égitestek között, felerősítve a mozgás és utazás érzetét.
A képhez hasonlóan a kiállításon is teljesen különböző festői világok és tájak kapcsolódnak egymáshoz. Korniss Péter fotográfus Szénaforgató lányának viharos, szélfútta lombjaitól kezdve, Szotyory László a rokokó Watteau ihlette borzongató idilljein át, helyet kapnak Françoise Gilot keleti utazásainak emlékképei is, ahogyan Herman Levente köddel borított mezőitől eljutunk egészen Mulasics László végtelenül finom, viaszba burkolózó, jelszerű síkságaiig.
A kiállítás a kabinetben egy bestiáriummal egészül ki Françoise Gilot, Nemes Anna és Orr Máté műveinek köszönhetően.

A tárlat kiemelt fontosságú műve, Rozsda Endre (Cím nélkül, olaj, vászon, 65×92 cm) 1959-ben Párizsban festett egészen finom, lírai alkotása, mely kiemelkedő festői kvalitásain túl, rendkívüli történettel is bír. Korábbi tulajdonosa, Alain d’Aubigny építész volt, akiről Rozsda egyik, talán legismertebb férfi portréját festette meg 1941-ben és aki Lucien Bonaparte (Napóleon öccsének) közvetlen leszármazottja, valamint György görög és dán királyi herceg keresztfia volt. A képnek most kerül sor a magyarországi ősbemutatójára és hatalmas örömöt jelent a Várfok Galéria számára, hogy egy ilyen különleges szellemi értéket képviselő művet ismerhet meg a magyar közönség.

AATOTH FRANYO | CZIGÁNY ÁKOS | FRANÇOISE GILOT | HERMAN LEVENTE | KORNISS PÉTER | MULASICS LÁSZLÓ | NEMES ANNA | ORR MÁTÉ | ROZSDA ENDRE | SZIRTES JÁNOS | SZOTYORY LÁSZLÓ | UJHÁZI PÉTER

A járványügyi helyzetre való tekintettel megnyitót nem tartunk. A tárlat 2021. április 13-tól látogatható. 

A kiállítótérben kötelező a maszk viselése és belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata. A Várfok Galériában egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat.
Köszönjük az együttműködést és várjuk Önöket szeretettel.

****

Other Lands Are to Come
VÁRFOK GALLERY
1012 Budapest, Várfok u. 11.

The exhibition is open from 13th. April, 2021 – 22th. May, 2021, from Tuesday to Saturday, 11.00 to 18.00

“Blue, red, yellow poly-daubed
pictures I saw in my dreams,
and I felt: this is the order of things,
not a floating dust-speck’s out of place.
Now gloom-like my dream spreads out to my limbs
and the iron world is the order.
By day a moon rises in me and when it’s night
outside – a sun shines here within.”
Attila József: Consciousness (excerpt) Translated by: Michael Beevor

The Várfok Gallery continues its exhibition programme with a new group exhibition, entitled “Other Lands Are to Come”. After the “Extraordinary Artworks in Extraordinary Times” and “The Very Best” group exhibitions, this is the third exhibition in the Gallery which was realised in the context of the current pandemic. It also refers to the “Discovering Inner Landscapes” exhibition of the open-air exhibition space of the Várfok Gallery organised in 2014. At the current exhibition, this theme is elaborated in an inverse way, by discovering the outer landscapes in the interior, but as the above quoted verse by Attila József reflects, even in a needle-sharp photograph such as Economy by Akos Czigany, the inner sun lights up.

The title and the theme of the exhibition were taken from Péter Ujházi‘s work of the same title. This collage painting from 2015 is a witty piece of the 80-year-old artist’s planetary series, where space jumps happen through intertwined funnel-shaped channels. Within one artwork, we move from the grotesque figures and the green planet to abstract distant galaxies. Besides the playful figures, the characteristic inscriptions of Ujházi – “I’m coming” “I’m going” “UP is here, I am here” – appear around the celestial bodies, intensifying the feeling of movement and travel.
Just like the painting, this current exhibition connects completely different artistic worlds and landscapes. Besides the stormy, windswept foliage on photographer Péter Korniss‘ work Girl Turning the Hay and the thrilling idylls of László Szotyory inspired by Rococo painter Watteau, one can discover the engrams of Françoise Gilot‘s travels to the East, Levente Herman‘s foggy fields or the delicate, sign-like plains created with wax by László Mulasics.
The exhibition is supplemented with a bestiary in the cabinet, with the works of Françoise Gilot, Anna Nemes and Máté Orr.

One of the most important works of the exhibition is Endre Rozsda‘s (Untitled, oil on canvas, 65×92 cm) very subtle, lyrical work, painted in Paris in 1959, which, in addition to its outstanding artistic qualities, also has an extraordinary history. His former owner was architect Alain d’Aubigny, who was the model of perhaps one of the most famous portraits, painted by Rozsda in 1941. Alain d’Aubigny was also a direct descendant of Lucien Bonaparte (Napoleon’s brother) and the godson of Prince George of Greece and Denmark. This is the first time the painting is exhibited in Hungary and it’s a great pleasure for the Várfok Gallery to be able to showcase a work of such a special intellectual value to the Hungarian public.

AATOTH FRANYO | CZIGANY AKOS | FRANÇOISE GILOT | HERMAN LEVENTE | KORNISS PÉTER | MULASICS LÁSZLÓ | NEMES ANNA | ORR MÁTÉ | ROZSDA ENDRE | SZIRTES JÁNOS | SZOTYORY LÁSZLÓ | UJHÁZI PÉTER

Because of the challenges imposed by the coronavirus outbreak, the Várfok Gallery is unable to host an opening event. The exhibition will be on view from 13th. April, 2021. 

All visitors are required to wear face coverings in the Gallery. We also kindly request use of the hand sanitizer provided upon entry. During these extraordinary times, the Várfok Gallery space can accommodate a maximum of 10 visitors at any one time.

Thank you for your cooperation. We look forward to welcoming you to the Gallery.

Forrás: Várfok Galéria