Megnyílt a Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhely – “Hiszünk a történetek erejében.”

Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhely néven megnyílt a Petőfi Irodalmi Múzeum Mesemúzeumának új, kiskamaszoknak szóló helyszíne, melynek célja a 10–14 éves korosztály szövegértési és -alkotási képességének fejlesztése.

© Beliczay László / Hajónapló

Az interaktív térben különleges installációs eszközök – úgy mint animációkészítő pult, hangstúdió vagy betűeső – nyújtanak inspirációt és mintákat a látogatóknak, hogy élményeiket történetté formálják. Az évente 16000 főnyi látogatót vonzó, pedagóguskörökben is népszerű Mesemúzeum alapvető feladatának tartja, hogy a korai évektől ismeretekkel előkészítse,és érzelmileg megalapozza az irodalom befogadását.

© Beliczay László / Hajónapló
© Beliczay László / Hajónapló

Míg a Mesemúzeum foglalkozásaival és rendezvényeivel az 5-10 évesekre fókuszál, addig a Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhelyben a következő korosztály, a10-14 évesek szövegértő és szövegalkotó készségét fejlesztő, magyar gyermek-és ifjúsági irodalmat közvetítő kiállítás létrehozása volt a cél.Az új helyszínt a Budavári Önkormányzat által felajánlott épületrészben, a Döbrentei utca 9. szám alatti Virág Benedek-házban alakították ki.A 78 m2-es helyiségben olyan installációs teret hoztak létre, amely inspirálóan hat, illetve mintát és ötleteket nyújt a történetalkotáshoz. A kiállítótér állomásai egyrészt alkalmasak arra, hogy az alkotás folyamatát különböző módon előrelendítsék –karakterépítés vizuális eszközökkel az „animációs szigeten”, vagy helyszínválasztás a „kukucskafal” segítségével –, másrészt lehetővé teszik, hogy az írásban önmagukat nehezebben kifejező látogatók is sikerrel hozzanak létre történetet, történetrészletet akár hangrögzítés, akár animációkészítés révén. Az inspiratív tér mellett irodalmi művek szövegrészletei mozdítják elő az alkotó munkát.A tér bejárása egy-egy fiktív hős köré szerveződik: a folyamat a főszereplő kidolgozásával kezdődik. Ezt követően fogják a látogatók összegyűjteni és kidolgozni a történetet alkotó további mozzanatokat (helyszínek, cselekmény ideje, bonyodalom, fordulat, tetőpont), és saját kreatív képességeik segítségével helyreállítani a kibillent rendet (megoldás, befejezés). A múzeumi foglalkozás középpontjában álló történetalkotás szerepe, hogy átjárást biztosítson a hétköznapok történetei és az irodalmi alkotások között, és ezen keresztül kínáljon lehetőséget az azonosulásra, az identitás megerősítésére. A tematikáknál magyar szerzőket helyezve a középpontba, a műhely elsődleges pedagógiai célja az odalátogató kiskamaszok történetalkotási képességének fejlesztése: hogy az őket foglalkoztató eseményeket, témákat képesek legyenek formába önteni és ok-okozati összefüggéseket találni közöttük, bővüljön a szókincsük, árnyaltabbá váljon a kifejezésmódjuk. További cél, hogy az itt eltöltött idő során fejlődjön az együttműködési képességük, valamint növekedjen az olvasási kedvük.

© Birtalan Zsolt / PIM
© Birtalan Zsolt / PIM

A Petőfi Irodalmi Múzeum új színtere izgalmas, inspiratív környezetben vezeti a látogatóit a bennük kavargó mindennapi élmények, érzések történetté formálásában. A kreatív írás, a drámapedagógia és az irodalomtanítás területeinek módszertani konvencióit ötvöző kulisszák eszközöket, trükköket, ötleteket kínálnak számukra mindehhez.

© Birtalan Zsolt / PIM

Nyitva tartás és elérhetőség: www.mesemuzeum.hu/haromcsoru-kacsa-tortenetalkoto-muhely-0

Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum

, ,