Az idén minden a kortárs hálózatok jegyében zajlik – rendkívül gazdag programmal várja 2020-ban is látogatóit a Ludwig Múzeum

Szerző: Varga Bótos Anna

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum az alapítása óta eltelt 30 évben Európa és a térség legdinamikusabban fejlődő kortársművészeti intézményévé nőtte ki magát, sőt világviszonylatban is ismertségre, elismertségre tett szert állandóan bővülő gyűjteményével – főleg a hatvanas évektől napjainkig keletkezett műalkotásokra helyezve a hangsúlyt –, szerteágazó kulturális és tudományos kutatómunkájával, ismeretterjesztő és pedagógiai tevékenységével, és méltán vívta ki magának azt az előkelő helyet, amelyet a hasonló profilú intézmények között elfoglal. Több évtizedes magas színvonalú szakmai munkáját, sikereit számos rangos díj és elismerés jelzi.

dr. Fabényi Julia © Varga Bótos Anna

A számok tükrében szemlélve mindezt, a tavalyi évet értékelve január 21-i sajtótájékoztatóján dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatónője hangsúlyozta, hogy csak a múlt évben 8 időszaki, 8 pop up és 3 sikeres külföldi kiállítás fémjelezte az intézmény kiemelkedően aktív tevékenységét. 2019-ben 311 kiállítási napon 106 ezer látogató volt kíváncsi a tárlataira, amelyeket 1345 sajtómegjelenés kísért. 530 különböző programján, egyebek között tárlatvezetésein, exkluzív eseményein mintegy 13 500 részvevő fordult meg.

Múzeumpedagógiai Módszertani Központja 22 szakmai eseményt szervezett, köztük konferenciákat, műhelymunkákat, továbbképzéseket, szakmai napokat és önkéntes felkészítő programot. 260 múzeumpedagógiai foglalkozásán 6200 fő vett részt.

Gyűjteménye tavaly 25 tárggyal gyarapodott. Rekordszámú, összesen 181 műtárgyat készítettek fel és adtak kölcsön nemzetközi és magyar múzeumoknak. 40 külföldi intézménnyel tartott kapcsolatot, folytatott gyümölcsöző együttműködést.

Magas szintű szakértelmére olyan díjak tették fel a koronát, mint a hazai múzeumpedagógia legrangosabb szakmai elismerésének számító Múzeumpedagógiai Nívódíj, amelyet SZÍN/FORMA/TÉR/FÉNY című programjával nyert el, továbbá megkapta a Global Fine Art Awards közönségdíját, a You-2 díjat is a Permanens forradalom. Kortárs ukrán művészet című kiállításával. Említésre méltó még az Év Múzeuma Díjra való jelölése is.

2019-ben a jubileumok jegyében került sor több fontos kiállítás megrendezésére (mint amilyen a Ludwig 30 – mindig kortárs és a keretén belül kéthetente cserélődő pop up tárlatok; az Iparterv50+; és a Bauhaus 100. program a mának – kortárs nézőpontok), amelyek nagy közönségsikert hoztak.

A Ludwig Múzeum tavaly megjelent külső helyszínen is, a Budapest Parkban Benczúr Emese Feel című művével. Az installáció a látássérültek problémáira kívánta ráirányítani a nézők figyelmét.

A külföldi bemutatkozások közül nagyon sikeres volt az 58. Velencei Biennále a 110 éves Magyar Pavilonjában Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállítása a Ludwig Múzeum szervezésében, amelyet egyrészt a fotótörténeti múlt inspirált, másrészt pedig használta a képalkotás legmodernebb technikáit. 

Rómában Az áthágás technikái címmel magyar neoavantgárd anyaggal mutatkozott be a múzeum a Palazzo delle Esposizioniban. Szintén Rómában a múzeum videógyűjteményéből nyílt bemutató a Museo D’arte Contemporaneában.

1919-ben, működése során először, díjat is létrehozott az intézmény: az ARTtransfer Díjat, amelyet azok az múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, kurátorok kapják, akik a leghívebben közvetítik kortárs művészetünket, és a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs művészet népszerűsítéséért. Az ARTtransfer díj első nyertese Orosz Csaba volt Vinyl című munkájával. (A díj összege 300 000 Ft, amelyet az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának támogatása biztosít).

Izgalmas évnek nézünk elébe az idén is. Amíg tavaly minden a jubileumok jegyében zajlott, az idén  minden a hálózatok szellemiségének jegyében fog zajlani” – jellemezte röviden dr. Fabényi Julia az idei évet, és tért át a Ludwig Múzeum 2020. évi programjának, kiállításainak és eseményeinek ismertetésére. 

Dominique Sirois & Baron Lanteigne, In Extremis, 2019. Photo Credit: Dominique Sirois
Copyright
Dominique Sirois & Baron Lanteigne, In Extremis, 2019. Fotó: Dominique Sirois /Forrás: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Az idén a következő kiállításokkal kedveskedik látogatóinak az intézmény: 

  • Január 24-én nyílik 2020 első kiállítása The Dead Web – The end címen, amely egy fikciót jár körbe és állít a középpontjába, vagyis azt a víziót, mi történik, ha hirtelen összeomlik az internet. Különös kísérlet ez ennek a képzeletbeli jövőnek az ábrázolására, társadalmi és gazdasági kihatásainak szimulálására a médiaművészet eszközeivel. Együttműködő partner a Molior kanadai médiaművészeti szervezet.
  • Február 14-étől tekinthető meg Waliczky Tamás: Képzelt kamerák. Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjának kiállítsa. A múzeum ezáltal a magyar közönség számára is bemutatja a Velencében kiállított anyagot. A művész 23, digitális kamerával tervezett, de analóg módon működő fantáziakamerája és animációi egyszerre nyújtanak esztétikai élményt és gondolkodtatnak el.   
  • Április 9-étől a Slow Life – Az élet lassú tempóban című nemzetközi csoportos tárlatnak lehetnek részesei a múzeumlátogatók, amely megpróbál válaszokat keresni napjaink legfontosabb, globálisnak mondott kérdésire, a jelenlegi struktúrák újragondolására ösztönözve, platformot teremtve a fenntarthatóságot szem előtt tartó alternatív megoldások és stratégiák művészi kifejezésére.
  • Szintén áprilisban nyílik (április 30-án) az Időgép. Új válogatás a Ludwig Múzeum gyűjteményéből című megújult gyűjteményes kiállítás. Bizonyos tematika alapján új oldalát, metszetét mutatja majd be a múzeum 800 darabból álló gyűjteményének a legfrissebb alkotásoktól a legrégebbiekig bezárólag, új összefüggésekbe, új megvilágításba helyezve azokat.
  • A nyár kezdetére, június 12-re esik a következő kiállítás megnyitása, amelynek címe: Az egyensúly megtartása. Művek a Telekom Művészeti Gyűjteményéből. A Deutsche Telekom gyűjteményéből 35 művész több mint 60 kortárs művészeti alkotásában gyönyörködhetnek majd az érdeklődők. Zömében közép- és kelet-európai alkotók munkái, amelyek híven tükrözik a térség változó, átalakulóban lévő arculatát és problémáit, mindezt humorral, elevenséggel és dinamizmussal teszik.
  • Az őszi szezont szeptember 24-étől a Konok Tamás 90 című tárlat nyitja. A 90 esztendős Konok Tamást, a geometrikus absztrakció elismert művelőjét csaknem hét évtizeden át létrehozott  életművén keresztül mutatja be és köszönti ez a jubileumi tárlat.       
  • A hálózatkutatás atyja, Barabási Albert-László, a komplex hálózatok elméletének kidolgozója áll a BarabásiLab: Rejtett mintázatok című, október 9-én nyíló kiállítás középpontjában. A BarabásiLab egy tudósok és tervezők alkotta kollektíva, amely a különböző tudományágak közötti jelenségek egész sorát vette górcső alá, az összefüggések univerzális voltára alapozva. A tárlat bemutatja az adatvizualizációk és az adatszobrok mellet a globális művészeti hálót is, egyebek között a múzeumok és galériák közötti világméretű kapcsolatokat, és a hálózatban szereplő művészek mozgását az elmúlt 40 esztendőben. Vizuális eszközökkel közérthetőbbé teszi a nem anyagi világ láthatóságát.    

A külföldi szereplések közül az idén is a legkiemelkedőbb a 17. Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjának bemutatkozása lesz május 23. és november 29. között. Othernity. Modern örökségünk újrakondícionálása a címe a projektnek, amellyel választ kíván adni korunk „Hogyan fogunk együtt élni?” fontos kérdésére, fenntartható építészeti viselkedésmód kialakításával. 12 emblematikus budapesti modern épület újragondolására 12 közép- és kelet-európai építészirodát hívott meg, és együtt mutatja meg az eredeti épületek egyedi értékeit, valamint a kollaboratív kutatási és designfolyamatok innovatív eredményeit.

A kiemelt programok közül a médiaművészettel kapcsolatos kétnapos konferencia kerül előtérbe, a MAPS 2020: The Dead Web – The end. Konferencia a médiaművészet megőrzéséről, amely február 13. és 14. között a médiaművészet megőrzését célzó MAPS projektet állítja fókuszába, s folytatja azt a 2015-ben kezdődött együttműködést, amely keretében neves nemzetközi szakemberek, restaurátorok, művészettörténészek tartanak előadást.

A másik jelentős kiemelt program a Nyílt tér. Közösség, művészet, nyilvánosság. Az egyén és a közösségek életminőségének javítása a művészet eszközeivel címen május 8. és 9. között megrendezendő találkozó. A Ludwig Múzeum fontos feladatának tekinti a kortárs közösségi folyamatok feltérképezését és felkarolását, közöttük a művészet és társadalom közötti együttműködés itthoni formáinak  s gyakorlatainak vizsgálatát, ennek érdekében nyitott pályázatot ír ki az összes művészeti ág művelői számára. A kétnapos platform lehetőséget ad a pályázók közötti vélemény- és tapasztalatcserére, kezdeményezések, ötletek megvitatására.

A kiállításokról, konferenciákról továbbra is kiadványok, katalógusok jelennek meg, értékes képanyaggal, leírásokkal, riportokkal, elemzésekkel, ismeretterjesztő cikkekkel.

Az ARTtransfer Díj átadását az idén őszre tervezi a múzeum.

A Ludwig Múzeum a fentiek szerint 2020-ban is egyedülállóan gazdag programmal várja a kortárs művészet iránt fogékony és érdeklődő látogatóit, keresve az aktualitásokat, a való élethez köthető témákat, az előremutató tendenciákat. Ennek megfelelően választotta meg az idei évre tervezett hét új kiállításának, külföldi megjelenéseinek, konferenciáinak, találkozóinak a tematikáját, mindig  kapcsolódva az előzőekhez, de  tovább is lépve attól, ami biztosítja az érdeklődés folyamatos fenntartását, sőt növelését, és magának az intézménynek a gyarapodását, állandó megújulását, beilleszkedését a nagy nemzetközi trendek és áramlatok közé, hogy ezáltal ne csak részesévé, de alakítójává is váljék ezeknek a fontos kortársművészeti tendenciáknak és folyamatoknak. Mindehhez gazdag múzeumpedagógiai programok, egyéni és csoportos tárlatvezetések társulnak, megkönnyítve az eligazodást és elmélyedést, exkluzív klubprogramjaival pedig lehetővé téve a szórakozva művelődést, mint amilyen az Art & Wine Lover’Club  vagy a Ludwig Lounge. Ebben a programbőségben mindenki bizton megtalálhatja a kedvére valót.

Bővebb információ a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum idei programjairól a www.ludwigmuseum.hu internetes oldalon található.