„Ne tegyétek reám…”– Trapp Dominika egyéni kiállítása

Trafó Galéria
2020.01.18 – 2020.03.01
Megnyitó: 2020.01.17 19:00
A kiállítást megnyitja: Havas Ádám, szociológus

Trapp Dominika egyéni kiállításában a népi kultúra által kijelölt mozgástér határait vizsgálja és feszíti szét. A népzene és a néptánc által közvetített ideálképek, valamint a paraszti kultúra egyszerre diszkurzív, szimbolikus és szomatikusan rögzült elemei mögé nézve a kiállítás az ezekben a mintázatokban megnyilvánuló közösségi normák jelenből történő újraolvasására tesz kísérletet. Azt kutatja, hogy korunkban milyen jelentésláncolatokba tud bekapcsolódni a népi kultúra, meddig tágíthatóak határai és ki hogyan próbálja a sajátjává tenni.

A kiállítás a népi hagyomány keretének radikális eltérítéseire, kisajátításaira és a közösség által elfogadott normák különböző testekre (a néptáncos nő testére, a parasztasszony testére, a fétistárggyá tett testre, a halottak testére) gyakorolt befolyásaira mutat rá, és így többrétegű kritikát fogalmaz meg, amely a jelen kríziséből az archaikus felé fordulva keresi a kiutat.

A kiállítás emellett a hungarofuturista projekt egyik frakciójaként, a hungarofeminizmus programadó eseményének is tekinthető. A hungarofuturista projekt a jövő eltérítése érdekében tér vissza a múltba, a lokálisat keresi az univerzálisban, valamint azt a közös tapasztalatot, ami képes szembemenni a megosztottsággal. Ehhez a szemlélethez kapcsolódik a nyilvánosság szerkezetének, a hegemón diskurzusoknak, valamint a testről való tudásoknak kritikáját adó feminista nézőpont. Így a hungarofeminizmus a szomatikus és a társadalmi találkozási pontjait keresi, téríti el, tágítja ki, teret adva időutazásoknak akár a traumasíkon, akár a mitikus időben.

Közreműködők:

Kránicz Richárd, Prokk Balázs, Bajusz Orsolya, AU Workshop (Ghiczy Dénes Emil, Szederkényi Lukács), Kele Ildikó, Varga Noémi, Szívós Kata, Vincze Alina, Erdélyi Dávid, Hardi Ágnes, Trappné Simó Ágnes, Trapp Jánosné, Simó Mihályné

Külön köszönet:

Csoóri Panni, Havas Ádám, Bertók Márton, Cara Spelman

Támogatók: NKA, Káli Kövek, Trapéz Galéria

Kísérőprogramok:

2020. január 25. (szombat)

11:30 | Trafó Galéria | Hangover Reading Club #5 – Szembenézni a feltételezhetően elkerülhetetlennel a klímaváltozás korában.

Az olvasókör vezetői: Miklósvölgyi Zsolt és Trapp Dominika

2020. február 5. (szerda)

18:00 | Trafó Galéria | Trapp Dominika tárlatvezetése a „Ne tegyétek reám…” című kiállításon

18:30 | Trafóklub | Sej, a mi lobogónkat (performansz-előadás) | Közreműködők: Hajdu Tibor, Hevesi László, Mélyi József

2020. február 15. (szombat)

11:30 | Trafó Galéria | Hangover Reading Club #6 – Klímaváltozás és gyermekvállalás.

Az olvasókör vezetője: Trapp Dominika

2020. február 23. (vasárnap)

18:00 | Trafó Galéria | Parasztok Atmoszférában (zenei performansz)

18:30 | Trafó Galéria | Tárlatvezetés a „Ne tegyétek reám…” című kiállításon

///////////////////////////////////////

‘Don’t lay him on me…’ – solo exhibition of Dominika Trapp

Trafó Gallery

18/01/2020 – 01/03/2020

opening: 17/01/2020 7pm

Opening remarks by Ádám Havas, sociologist

In her solo exhibition, Dominika Trapp focuses on and stretches the boundaries defined by folk culture. Looking behind the ideals conveyed by folk music and folk dance, as well as behind the discursive, symbolic and somatically engrained elements of peasant culture, the exhibition attempts to reread these communal norms from a present perspective. The installation also explores the chains of meanings folk culture can be embedded in, the extent that its boundaries can be widened to, and how can it be inhabited by certain individuals and communities.

The exhibition highlights the influences and implications of radical detours of folk traditions, as well as examples of appropriations of and consensually accepted norms on different bodies (the body of a female folk dancer, the body of a peasant woman, the body perceived as a fetish object, the body of the dead), and thus articulates a multi-layered critique that turns towards the archaic in order to find a way out of the crisis of the present.

The exhibition can also be regarded as a faction of the hungarofuturist project, a statement event of hungarofeminism.  The hungarofuturist project reverts to the past in order to detour the future, it seeks the local in the universal and the shared experience that can withstand divisions. This approach is associated with a feminist point of view that criticizes the structure of the public domain, hegemonic discourses, and the knowledges concerning the body. Hungarofeminism therefore maps, distracts, expands the contact points of the somatic and the social, giving space to time travel either on the plane of traumas or in mythical times.

Contributors:

Richárd Kránicz, Balázs Prokk, Orsolya Bajusz, AU Workshop (Dénes Emil Ghiczy, Lukács Szederkényi), Ildikó Kele, Noémi Varga, Kata Szívós, Alina Vincze, Dávid Erdélyi, Ágnes Hardi, Ágnes Trappné Simó, Jánosné Trapp, Mihályné Simó, Cara Spelman

Special thanks:

Panni Csoóri, Ádám Havas, Márton Bertók, Cara Spelman

Supported by: National Cultural Fund of Hungary, Káli Kövek, Trapéz Gallery

https://trafo.hu/trafo_galeria

Forrás: Trafó Kortárs Művészetek Háza