Gödöllői Iparművészeti Műhely: GEOMETRIA – KÁNTOR JÓZSEF képzőművész és ZAKAR JÓZSEF keramikusművész kiállítása

Gödöllői Iparművészeti Műhely
GEOMETRIA

KÁNTOR JÓZSEF
képzőművész és ZAKAR JÓZSEF keramikusművész kiállítása
2019. március 9 –április 28.

A kiállítás koncepciója
Egymásra rímelő konstrukciókat mutat be a kiállítás I Kántor József képzőművész rétegekre épülő kompozíciói síkban, Zakar József keramikusművész autonóm plasztikái térben testesítik meg a geometria harmóniáját.

Kiállítás megnyitó I 2019. március 9. szombat 16 óra

A kiállítást köszönti I Pelyhe József, Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja I Keppel Márton művészettörténész

Kurátor I Hidasi Zsófi textiltervező, a GIM művészeti vezetője
Felelős kiadó I Katona Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas textilművész, a Közalapítvány elnöke

KÁNTOR JÓZSEF képzőművész
Kántor József jelrendszere nemcsak rendkívül eleven és érzékeny, de igen logikus is. Tökéletesen megkülönböztethető, sajátosan egyedi elemekre, elemekből épül, s ezek képi összefüggése, kombinációja, kompozíciója szerkezetileg tökéletesen megalapozott, szinte törvényszerű módon működik… A keretbe zárt síkidomok a vonal mozgásából születnek, alak és háttér egyazon ritmus szerint lüktet, a villódzó, tört vonalak, kereszteződések, szövedékek pedig a legkülönfélébb alakzatok építőelemeivé válnak. Képi atmoszférájában, színhasználatában, formai tagoltságában Kántor József a végsőkig feszíti műveit. A disszonáns színakkordok, forma- és vonalritmusok tökéletes kifejezői a térbeli, időbeli vagy hangbéli mozgásnak: a kapcsolódás, a közeledés és az eltávolodás ritmusának.  Kovács Zita művészettörténész

ZAKAR JÓZSEF keramikusművész
Az elmúlt években készült autonóm plasztikákból, architektonikus kompozíciókból álló tárgy együtteseim darabjai formailag és tematikailag szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az absztrakt, geometrikus évek óta foglalkoztat. Plasztikáim egymásból fejlődő kompozíciói, a kint és bent, a zárt és nyitott fogalmak köré rendeződnek; a darabok szellemiségében a múlt és a jövő közötti kapcsolat változásának egy rögzített pillanatban való megfogalmazása jelentkezik; sok esetben azonos emlékképként megjelenve, melyek akár történelmi, történeti témájú eredetre is vonatkoztathatóak. Azonban egy esetben sem beszélhetünk konkrét előképről, vagy kiindulópontról. Plasztikáim formai- és felületi ritmusával harmóniára törekszem, mellyel igyekszem eszközt találni egyfajta archaikus nyugodtság közvetítésére.

www.zakarjozsef.com

Forrás: Gödöllői Iparművészeti Műhely