Az Országos Széchényi Könyvtárban zajlik Arany János Nagyszalontán őrzött kéziratainak restaurálása

Arany János legértékesebb kéziratai és egyéb dokumentumai érkeztek az Országos Széchényi Könyvtárba (OSZK) a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeumból február 8-án, azok restaurálása és hosszú távú megmentése céljából.

Az Arany János-emlékév egyik legfontosabb feladataként fogalmazódott meg Arany Nagyszalontán őrzött tárgyi- és dokumentum-hagyatékának teljeskörű feltárása és megőrzése. Az előbbit a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai vállalták, az OSZK munkatársai – az intézmény saját gyűjteményében található Arany-kéziratok digitalizálása mellett – a Csonkatoronyban őrzött kéziratos- és könyvállomány szakszerű restaurálását végzik. Az intézmény, mely Magyarországon a legjelentősebb Arany-relikviák egyik őrzője, az értékmentő és megőrző tevékenységet a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az emlékév fővédnöke, dr. Áder János köztársasági elnök felkérésére végzi. Az OSZK-ba szállított mintegy 800 fóliónyi kézirategyüttes jelentős része levél, a hagyaték darabjai között azonban két kiemelkedően fontos szépirodalmi dokumentum is szerepel: a Szentivánéji álom fordításnak Arany János keze által tisztázott változata, illetve a Murány ostroma kézirata – mondta el dr. Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész, az OSZK kézirattárának munkatársa. Tóth Zsuzsanna szakrestaurátor, az intézmény restauráló és kötészeti osztályának munkatársa a dokumentumok állapotával kapcsolatban megjegyezte, hogy számos irat szakadt és az idők során elkoszolódott, a legnagyobb veszélyt azonban a tintamarások okozzák. Ezek kezelése, javítása, állagmegőrzése a restaurátorok feladata, hogy a hányatott sorsú dokumentumegyüttes az utókor számára is fennmaradjon. Dr. Boka László irodalomtörténész, a könyvtár tudományos igazgatója egy éve vezeti az előkészítő munkálatokat. Mint elmondta, ezek eredményeképp sikerült az anyagot helyi, nagyváradi és budapesti munkatársak bevonásával szakszerűen leírni, lefotózni, a diplomáciai és adminisztratív feladatok után pedig azokat biztonságban Budapestre szállítani. Az iratok jövőbeni sorsával kapcsolatban hozzáfűzte, hogy a restaurálást, valamint a kutatómunkát követően várhatóan 2018 júniusában ünnepélyes keretek között kerülnek vissza Nagyszalontára, ahol egy időszaki kiállítás keretében mutatják be azokat, illetve egy – a helyi Arany János Emlékegyesülettel közösen gondozott – bilingvis (magyar és angol nyelvű) nyomtatott katalógusba szerkesztve is bemutatásra kerülnek. A felbecsülhetetlen eszmei értékű dokumentumegyüttes mintegy 15 millió forintnyi teljes restaurálási költségét a magyar állam biztosítja.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár