Művészet határok nélkül – bécsi galéria vendégkiállítása látható Budapesten

Határok és tabuk nélkül, tisztán művészeti értékekre alapozott kulturális közösséget létrehozni – ez a bécsi Rearte Gallery legfőbb célja. A budapesti vendégkiállításon látható alkotások távoli tájak és népek kulturális hagyományai között teremtenek kapcsolódási pontokat.

© Lőrincze Géza

© Lőrincze Géza

A Rearte Gallery budapesti vendégkiállításán jordániai, iráni, egyiptomi, osztrák és magyar sajátosságokat felvonultató alkotások láthatók egymás mellett, egyetlen nagy interkulturális párbeszédben. Abd A. Masaud és Ali Kianmehr képei kalligrafikus elemekre építenek, míg Mohamed Azzam festményeinek középpontjában absztrakt emberalakok állnak. Christa Bramböck és Elisabeth Ledersberger-Lehoczky sokféle technikával kísérletezik, de előbbi inkább társadalomkritikus festményeket készít, míg utóbbi klasszikus formavilágot hordozó szobrokat alkot. Németh Géza képein az absztrakció összekapcsolja a természeti formákat és a szakrális jelképeket.

Abd A. Masaud © Lőrincze Géza

Ali Kianmehr © Lőrincze Géza

Christina Brambock © Lőrincze Géza

A kiállítás katalógusához írt előszavában Wehner Tibor kiemeli, hogy ma már nem számít rendkívülinek a külföldi alkotók magyarországi bemutatkozása, és az sem, hogy hazánk művészei európai vagy tengerentúli bemutatókon szerepelnek. A Rearte Gallery vendégkiállítása azonban sokszínűségével még ebből a sorból is kitűnik, és óhatatlanul felveti a kérdést: milyen jelentéseket tartogat egy kalligrafikus kompozíció egy XXI. századi nyugat-európai ember számára? És milyen jelentéstartalmat közvetít egy keleti bemutatón egy expresszív vagy geometrikus európai kompozíció?

Elisabeth Ledersberger © Lőrincze Géza

Géza Németh © Lőrincze Géza

Mohamed Azzam Faces © Lőrincze Géza

A kiállítás megnyitóján Szemethy Imre azt hangsúlyozta, hogy a stílusokban, absztrahálási módokban, formai megoldásokban mutatkozó különbségek ellenére egységes keretbe foglalja az alkotásokat a Rearte Gallery tagjainak szellemi horizontja és művészetfilozófiája. Mintha a bécsi intézmény még a régi szállóigét hangoztatná: Pereat mundus fiat ars – Vesszen a világ, csak legyen művészet. Ha megpróbáljuk magunkévá tenni ezt a szemléletmódot, és a Rearte Gallery alkotóinak munkásságát tisztán művészeti szempontból értékeljük, talán közelebb kerülhetünk a hazai szemlélő számára egzotikusabb alkotások megfejtéséhez is.

A Rearte Gallery vendégkiállítása október 10-ig látható a budapesti Artézi Galériában.

Katalógus: http://artezi.hu/exhib/2017_rearte/katalogus-rearte.pdf

A kiállítás honlapja: http://artezi.hu/exhib.php?exhibition=36

Forrás: Artézi Galéria