SAFE SPACE: Bolla Szilvia önálló kiállítása / Szilvia Bolla solo show

SAFE SPACE
Bolla Szilvia önálló kiállítása
2017. június 23 – július 02.

Free Spiritual Practices
2017 © Silvia BOLLA – Fotó forrása: TOBE Gallery

A safe space egy misztikus modern konstrukció. Mind valós, mind virtuális síkon létre jövő furcsa paradoxon. Jelentheti a foucault-i autonóm spiritualitásra törekvő, öngondoskodó és a közösség ügyeivel törődő hős individuum által kialakított relaxációs övezetet. Lehet a hiperérzékenység békés oázisa, ahova az érzelmi logika a kritikus reflexió elől menekülve meditálni tér. Lehet autoimmun reakció a már elérkezett torz jövő önbeteljesítő jóslataival szemben. Az új hibrid bátorság avagy a forradalmiság illúziója, egy védekező mechanizmus, amely önmaga vágyai, feszültsége, fantáziája, bizonytalansága, valósága és félelmei ismétlésének automatizmusa.

Bolla Szilvia első önálló kiállítása a safe space jelenségének és az absztrakt fotográfiában felmerülő problémák analógiája, amely megkísérli a konstruált dimenziókból való lehetséges kilépést, az elszakadás átmeneteit, vagy csak illúzióját. A kiállított művek valahol a kép, tárgy és tér közti hibrid entitások. Saját létezésük vágyai és félelmei pulzálnak bennük. Misztikus létezésük anyag és anyagtalan, látható és láthatatlan, valóság és káprázat között oszcillál.

Bolla Szilvia (1992, Budapest) a londoni Camberwell College of Arts, University of the Arts London fotográfia és képzőművészet szakán diplomázott 2016-ban. Az utóbbi években számos csoportos kiállításon vett részt Olaszországban, Szlovéniában és az Egyesült Királyságban. Munkái a University of the Arts London gyűjteményében és londoni magángyűjteményekben is megtalálhatóak. Jelenleg Budapesten él és dolgozik.

Nyitvatartás: H – P 16:00 – 19:00 | SZ – V 11:00 – 17:00
A helyszínt az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány biztosítja, 1111 Budapest, Kende u. 1.

Oasis of hypersensitivity
2017 © Szilvia BOLLA – Fotó forrása: TOBE Gallery

SAFE SPACE
Szilvia Bolla solo show
June 23 – July 02, 2017.Safe space is a mysterious modern construction. A paradox evolving from both physical and virtual realities. A relaxation zone of the Foucauldian hero autonomously pursuing spirituality through caring for herself and for others to change the world. An oasis of hypersensitivity where emotional logic takes shelter from critical reflexion for a meditation retreat. Autoimmunity to the visions of our befallen distorted future. A brave new hybrid illusion of a revolution or defence mechanism, an automated echo chamber of its own desires, tensions, fantasies, insecurities, reality and fears.With her first solo show, Szilvia Bolla creates an analogy between the notion of safe space and emergent discourses within abstract photography. As an attempt to divorce from constructed dimensions, she challenges the transitional phases of detachment, or merely their illusion. The artworks are hybrid entities somewhere between image, object and space dwelling in the gallery environment. Pulsating from the fears and desires of their own mysterious existence, they oscillate between questions of material and immaterial, visible and invisible, fantasy and reality.Szilvia Bolla (1992, Budapest) graduated in 2016 from Fine Art Photography at Camberwell College of Arts, University of the Arts London. In the past years, she has been regularly exhibiting in Italy, Slovenia and the United Kingdom. Her work is part of the University of the Arts London Collection and several London-based private collections. Currently, she lives and works in Budapest.
Open: Mo – Fri 4:00 – 7:00 p.m. | Sat – Sun 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
The Eleven Blokk Művészeti Foundation provides de exhibition place,1111 Budapest, Kende u. 1.
www.tobegallery.hu
szilviabolla.tumblr.com/
Forrás: TOBE Gallery