Heltai naplója – Bálint András estje

„Öregkoromba kezdtem ezt a verset,
Ezerkilencszáznegyvennégybe volt,
Förtelmes év! Az ország haldokolt,
Jöttek reá vad, égető keservek.”

131611
Így kezdi Heltai Jenő – eddig kiadatlan – ostromnaplóját, majd folytatja:
„Ezek a kusza följegyzések napról-napra íródtak lakásokban és pincékben, óvó- és illemhelyeken, kórházban, börtönben, menekülés és bujkálás közben.”

Heltai beszámol a hétköznapi borzalmakról, és bár megjárta a csillagos házakat és a Gestapo börtönét, mégis bájos humorral és öniróniával mesél, anekdotázik. Felidézi ifjúságát, a boldog békeidők Budapestjét, elhangzanak korabeli sanzonok és a János vitéz dalaiból is néhány (a zongoránál, Darvas Ferenc).

Közreműködik: Darvas Ferenc
Dramaturg: Hárs Anna
Munkatársak: Dudás Zsuzsa, Kövesy Károly, Széplaki Nóra
Rendező: Deák Krisztina

Időpont: 2016. február 18. 19 óra
Helyszín: Weöres Sándor Színház, Márkus Emília terem

Jegyár: 2.800 Ft

Forrás: Weöres Sándor Színház

weöres-300x221