MAURER Dóra: IXEK 7-1

Négyből öt? Háromból négy? És hétből egy? Maurer Dóra legújabb, IXEK 22 (2019-2020) című sorozatával korábbi munkáihoz hasonlóan a látogatóra az aktív megfejtő szerepét osztja, amikor a kiállított hatrészes sorozat lezáratlanságának felmutatásával újabb lehetőségek továbbgondolására biztat. Alapvető matematikai, kombinatorikai érzéke mutatkozik meg, amikor a műcsoport alapjaként vörös, kék és sárga színmezőkből felépített rendszert hoz létre, amelyben az egyes elemek sorrendjének változtatásával és rétegzésével új struktúrákat alakít ki. A mezők együttesének változó külső és belső formái a részletek megfigyelését, a néző szellemi együttműködését követelik meg. A befogadás során azonban nem csak gondolati műveletek, hanem optikai események is lejátszódnak: a művész pigmentekkel dolgozik, a festékanyag pedig a színérzékelés által nyeri el funkcióját. Az emberi színpercepció azonban igencsak relatív, a szem csak összehasonlítás vagy ellentétbe állítás révén képes a pontosabb érzékelésre és a vizuális természetű felismerésekre.

Maurer Dóra: IXEK 22/1 (Pingvinek – jön), 2019 fatábla, vászon, akril, 124x84x4 cm, MD554

A színviszonylatok kérdésével foglalkozó Josef Albers (a Maurer Dóra által magyarra fordított) Színek kölcsönhatása című kötetében egy színházi párhuzammal élt, hasonlatát követve a kiállított munkák az alábbiak szerint is értelmezhetőek: a három alapszín egy-egy színész, akik különböző rendezésekben lépnek fel, átcsoportosulásaikkal, interakcióikkal a folyamatosan változó feltételekre reagálva új karakterekké – azaz a néhol transzparensnek tűnő felületek átrétegződéseinél, egymáson áthatolásánál létrejövő keverékszínekké – válhatnak az előadás során. „A színek élnek: mozognak és mozdítanak, szerepelnek, függésben vannak és függésbe hoznak, hatnak…” – állítja érzékletesen a jelenségről Albers. Maurer művein a vörös, kék és sárga színű, áttetsző fóliák hatását keltő felületek átmetszik egymást, visszahajlanak önmagukra, kölcsönhatásaik eredményeként köztes színeket és térrétegeket, a tömeg és térfogat érzetét idézik elő, megteremtik a képsík térbe való kimozdíthatóságának illúzióját.

A színek és formák által kiváltott térérzetet erősíti, hogy ezeket a modellhelyzeteket Maurer formázott festményekként realizálja. „Egyre inkább testet, karaktert akartam adni a sík felületeknek, ezért is vágtam őket körül…” – nyilatkozta a művész Quasi-képeiről 2008-ban, a Stage című sorozattal kapcsolatban 2016-ban pedig már arról beszélt, hogy újabb alkotásaira már nem quasi-képekként, hanem sokkal inkább „quasi-testekként” tekint. Már nem csak az egyes színek, hanem a színek és a formák együttesei is önálló karakterekké vállnak, a kiállított sorozat tagjai szinte figurákként kezdenek viselkedni, cselekedni, ki- és belépni a térbe: „jön”, hirdeti a felirat az egyik mű hátoldalán (IXEK 22/1, 2019), „megy” olvasható egy másikén (IXEK 22/2, 2020).

Az elmozdulás és a mozgás vizsgálata egy olyan központi gondolat, amely köré Maurer mediális szempontból igen sokrétű munkássága szerveződik. Az 1960-as évektől kezdve készített grafikákban ugyanúgy egységes gondolatként van jelen a szándék ezen folyamatok vizsgálatára és láthatóvá tételére, mint az 1970-as évek képzőművészeti fotóhasználatában, a filmekben, majd az utóbbi évek festészeti munkásságában is. Az 1970-es években megkezdett Displacements és Quasi-képek sorozatok alkotóelvének folyamatos továbbgondolásával Maurer művészete az 1980-as évektől fogva egyre inkább a festészet felé tolódott el, ekkoriban több eltérő színű geometrikus vonalhálót festett meg és ezeket egymáshoz képest síkban eltolta, majd a raszterhálót később formázott alap – vászon vagy farostlemez – felhasználásával jelenítette meg a Quod Libet sorozat darabjain. Az 1990-es évek végén megkezdett Overlappings sorozat esetében a korábbi munkákból már ismert vonalháló mezőit színekkel töltötte ki és görbítette el, a képek központi motívumává így az egymásra tolódó, anyagtalannak és transzparensnek tűnő, de valójában átlátszatlan színmezők váltak. A művész mindemellett már 1982-ben lehetőséget kapott a buchbergi kastély toronyszobájának kifestésére, ahol egy rendszerábra valós fizikai térbe való vetítésével „abszurd téri helyzetet” hozott létre, művészetében már ekkor megjelent az ember „totális környezetbe” helyezésének szándéka. A tárlaton bemutatott IXEK 22 sor tagjai ekként szervesen illeszkednek Maurer életművébe és évtizedeken átívelő festészeti programjába. Az elmúlt néhány évben készített formázott képektől annyiban azonban különböznek, hogy a korábbi, „lebegő” hatást keltő alakzatokkal ellentétben egy színmező itt mindig statikus, vertikálisan megnyújtott négyszög formájában jelenik meg, az ilyen módon kialakított a struktúrák az elemelkedés helyett pedig inkább a föld felé húznak – vagy az eredeti színházi hasonlattal élve a nézőtérre, befogadójuk magasságába vágynak. Maurer egyszerre analitikus és érzéki művészete így a néző bevonásával, aktivizálásával egy új, fiziológiai alapokon nyugvó kommunikációs csatornát teremt meg, a színek és formák nyelvén az embert körülvevő környezet és a valóság érzékelésének képességét és folyamatát tematizálja. Rátkai Zsófia

Maurer Dóra (1937) a mind a nemzetközi, mind a hazai művészeti szcéna fontos szereplője. 1968-tól magyar-osztrák kettős állampolgárként vállalt szerepet a magyarországi neoavantgárd nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítésében. Művészetszervezői tevékenysége mellett művészetpedagógiai munkássága is jelentős. A hetvenes évektől kezdve rendszeresen állít ki jelentős nemzetközi tárlatokon, az utóbbi években szerepelt többek között a párizsi Centre Pompidou (Promises of the Past, 2011), a chicagói The Art Institute (Light Years: Conceptual Art and the Photograph, 1964–1977, 2011), a New York-i MoMA (Transmissions. Art in Eastern Europe and Latin America 1960 – 1980, 2015), valamint a londoni Tate Modern (Performing for the Camera, 2016) csoportos tárlatain, utóbbi helyszínen 2019-ben nyílt meg önálló retrospektív kiállítása, amely egészen 2021-ig látogatható.

Maurer 2009 és 2019 között készített munkáiból a tárlat alkalmából jelenik meg legújabb katalógusa Quod Libet címmel, Fehér Dávid tanulmányával a Vintage Galéria kiadásában.
ONLINE KATALÓGUS

MAURER Dóra
IXEK 7-1

2020 november 24 – 2021 január 15.

A kiállítás megtekinthető online
https://vintage.hu/exhibitions/maurer-dora-ixek-7-1

valamint nyitvatartási időben
keddtől péntekig 14-18 óráig

VINTAGE Galéria, 1053 Budapest, Magyar utca 26 .

A kiállítóteret kérjük egyesével, az egészségügyi óvintézkedések betartásával látogassák.