Waliczky Tamás: Képzelt kamerák / Imaginary Cameras @ Venice Biennale 2019, Hungarian Pavilion

A Molnár Ani Galéria örömmel és büszkén tudatja, hogy a galéria művésze, Waliczky Tamás Képzelt kamerák című projektje képviseli Magyarországot az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálén 2019-ben.


Tamás Waliczky: Flipbook Camera Lucida, 2018, Computer graphic, Courtesy of the artist and Ani Molnár Gallery


Az újmédia művészet terén komoly nemzetközi eredményeket elért művész visszatérő témája az emberi látás leképezése. Az idő térben való ábrázolása, a kiterjesztett valóság futurisztikusan analóg megjelenítése és az optikai torzulások vizsgálata korábbi munkái­ban is hangsúlyos szerepet kapott.

Életünk során alakuló látásunk, mely mélyen gyökerezik kultúránkban, erősen meghatározza a világról hűnek vélt leképezésünk módját; ez a leképezés visszahat, igazolja a látás útjainak kulturális természetét. Az elmúlt két évszázad során feltalált és elterjedt különféle képrögzítő technikák – miként a számítógép is – folyamatosan befolyásolják, alakítják az emberi látást, manipulálják a világról alkotott képünket.

Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállítása ezt a relációt megfordítva arra mutat rá, hogy az új eszközök mechanikájának kitalálása során a készítő világszemlélete sokszor már előre meghatározza a szerkezetek működését és az általuk létrehozható képek jellegét. Waliczky 23 gondosan megkonstruált fantáziagépe – kamerák, vetítőgépek, nézőszerkezetek – a valóságról alkotott kép, a leképezés alternatív lehetőségeit tárja elénk analóg mechanikák segítségével, miközben a látás–tudás, valamint a számító­gépes látás–emberi látás ellentétpárok feloldását adja. A gépek precíziós forma­világa és mechanikája régebbi korok kameráira utal. Az e szerkezetekben rejlő korlátok és a kiszámíthatatlanság tényezői – szemben a mai világ túlzottan kontrollált, túlfejlett instant képalkotási rendszereivel – felszabadítóan hatnak a művészre. Kitalált kameráival Waliczky nem egy megtévesztően valódinak tűnő virtuális valóságot kíván létrehozni, hanem az eltérő látásmódok létjogosultságára hívja fel a figyelmet.

A kiállításon a digitális technikával tervezett, de analóg elven működő kamerákat huszonhárom lightbox szemlélteti. A statikus formátumú megjelenítés mellett animációk és egy kültéri interaktív digitális installáció mutatja meg a szerkezetek működését, amelyek akár megépíthetők is lehetnének. A művész a néző képzeletére bízza, hogy a fantáziakamerák milyen felvételeket készítenek.

Megnyitó: 2019. május 9­-én, csütörtökön, 11.30 órakor
Helyszín: Magyar Pavilon, Giardini della Biennale, Velence
Nemzeti biztos: Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója
Kurátor: Szegedy-Maszák Zsuzsanna, művészettörténész
Megnyitja: Jeffrey Shaw, újmédia művész
Megtekinthető: 2019. május 11. – november 24.

Waliczky Tamást a Molnár Ani Galéria képviseli.


Tamás Waliczky: Beam Splitter Camera, 2017, Computer graphic, Courtesy of the artist and Ani Molnár Gallery

Ani Molnár Gallery is happy and proud to announce that the gallery’s artist, Tamás Waliczky’s project Imaginary Cameras will represent Hungary at the 58th Venice Biennale in 2019.

The mapping of human vision has been a recurring theme in the work of the internationally acclaimed new media artist Tamás Waliczky. The spatial representation of time, futuristic renderings of augmented reality, and the examination of optical distortions have all played central roles in his works.

Our vision, which evolves continuously over the course of our lives and which is deeply rooted in our own culture, defines what we regard as a faithful rendering of our world, and conversely these images affect and seem to confirm our cultural ways of seeing. Over the past two centuries, the invention of various picture-recording devices has shaped our ways of seeing, thereby manipulating our image of the world, in much the same way, indeed, that computers manipulate ways of seeing.

Waliczky’s exhibition Imaginary Cameras reverses this relationship, demonstrating how, when an inventor creates a new device, his or her worldview often predetermines the mechanism of the apparatus and the character of the images the device can create. Waliczky’s 23 precisely constructed fantasy machines (cameras, projectors, viewers) reveal with their analogue mechanisms alternative renderings of reality while at the same time dissolving the opposition between seeing and knowing, computer vision and human vision. The designs and mechanics of the devices make specific references to cameras of earlier periods. The limitations inherent in these mechanisms, including elements of unpredictability (in contrast to the over-controlled, over-developed instant imaging systems of today), have a liberating effect on the artist. With his fictional cameras, Waliczky does not seek to create a seemingly plausible virtual reality, but rather calls attention to the existence of different ways of seeing.

The designs of the cameras, which operate on analogue principles and which were made with digital software, are displayed in 23 lightboxes. In addition to these static renderings, animations and an interactive digital installation present the ways in which these devices, which could in fact be constructed, would operate. As for the kinds of pictures his fantasy cameras would produce, the artist entrusts this to the beholder’s imagination.

Opening ceremony: 9 May 2019, Thursday, 11.30 am
Location: Pavilion of Hungary, Giardini della Biennale, Venezia
National commissioner: Julia Fabényi, director of Ludwig Museum
Curator: Zsuzsanna Szegedy-Maszák, art historian
Opening speech: Jeffrey Shaw, new media artist
On view: 11 May – 24 November, 2019

Tamás Waliczky is represented by Ani Molnár Gallery.

Forrás: Molnár Ani Galéria