G. Heller Zsuzsa | KONTRASZTOK – Válogatás az elmúlt 35 év munkáiból

A Faur Zsófi Galéria G. Heller Zsuzsa keramikus-szobrász gazdag életművéből négy korszak meghatározó témáit és annak tárgyi bizonyítékait mutatja be a Kontrasztok című egyéni kiállításon.

A tárlat több mint 35 év munkásságát öleli fel, válogatást nyújtva a 80-as évektől egészen a napjainkig kiegészült alkotásokból.

G. Heller Zsuzsa a 80-as években színezett porcelán plasztikákkal foglalkozott és sajátos kollázstechnikát alkalmazott. A mértani formákat organikus részletekkel kombinálta, már a korai munkákban kontrasztokat alkotva. A művésznő a 90-es években nagy lépést tett a szobrászat irányába, amikor elkezdte a porcelán alapanyagot a pirogránittal kombinálni, ezáltal egy új plasztikai minőséget létrehozva. A látszólag technikai fordulat mérföldkőnek számított G. Heller karrierjében. Ebből indult ki a Bábel tornya, mint téma feldolgozásánál is, amely ősidők óta az emberi elvágyódás és magasságba törekvés szimbóluma. Az alkotásokban a tornyok szellemi és technikai különbözősége rejti azt a kontrasztot, mely minden emberi megnyilvánulás, érzés, jelenség kifejezhetőségét egyformára redukálja (Nagyvárosi Bábel, Hajnali Bábel, Arany Bábel, Éjféli Bábel stb.)

Az új évszázad elején a művésznő eszköztárában megjelentek az installációk is. Az alagsorban kiállított Életvonal az elmentek emlékére című alkotásban a porcelán, a vas, a pirogránit és a videofilm kombinációja az emberi lét értelmén, valamint az élet és halál állandó körforgásán gondolkodhat el, megjelenítve a születés és elmúlás kibékíthetetlen ellentétét. A 2019-ben készült Dimenziók falképsorozat pedig a bemutatott életmű elmúlt 35 évére reflektál. A művek egyediségén túl rendkívüli jelentőségű, hogy a számos külföldi kiállításon komoly elismerést kivívó művek közül többel ismét találkozhat a hazai közönség.

G. Heller Zsuzsa | Kontrasztok
Válogatás az elmúlt 35 év munkáiból

Megnyitó: 2019. február 28., 19.00
Helyszín: Faur Zsófi – Ráday Galéria,
1114 Budapest, Bartók Béla út 25.

A kiállítást megnyitja: Bordács Andrea esztéta

A kiállítás kurátora: Jerger Krisztina művészettörténész

A kiállítás március 29-ig megtekinthető.
Nyitvatartás: H – P: 12 – 18h