Művészeti algebra – Komoróczky Tamás, Logos, Tekhnos, Testos, Videos, Audios, Lajos című kiállítása a Budapest Galériában

Szerző: Tóth Ditta

Egy ősi kínai legenda szerint egyszer egy szolgáló eltörte az uralkodó értékes kerámia tábláját, amelyre a világ szépségének és sokféleségének lényege volt ráfestve. Hiába igyekezett aztán újra összerakni, nem sikerült rájönni a darabok eredeti helyére, viszont a próbálkozásai során számos más alakzat született. Így jött létre 7 egyszerű síkidomból a Tangram nevű kirakós játék. Komoróczky Tamás viszont nem csak a szépséget keresi, célja a körülöttünk lévő világ teljességének a bemutatása egy olyan kapcsolati struktúra reprezentálásával, amelyben minden anyagi részecske, emlék, gondolat egymásra reflektál. Tangramjának 6 alapelemét kiállításának címében adja meg – Logos, Tekhnos, Testos, Videos, Audios, Lajos -, a hetedik tagja pedig a létrehozó és kontrolláló ember. Ezeknek az elemeknek a felhasználásával alkotja meg sajátos művészet-kombinatorikai nyelvezetét, amelyben a művek kevert képződmények, a civilizációnk hibrid entitásai, és egy transzcendens totalitás részeiként viszonyulnak egymáshoz.

Komoróczky az óbudai Lajos utcai múzeum kiállítótermeit teljes egészében birtokba veszi: nem csupán alkotásokat állít ki, hanem sajátos térkollázsokat hoz létre bennük. Az alkotás közben rögzített festékszóró zöreje, a felületeken visszatükröződő neonfények, vagy a levegőben szétterjedt gépi füst élménye, mind a művek tudatos tartozékai, csakúgy, mint a beléjük lépő, bennük sétáló néző. Ezért nem a bemutatott tárgyakat, hanem a termeket látja el címekkel, és ezzel egyre szélesedő perspektívákat tár elénk: a helyiségek az emberi valóság sokrétűségének a bugyraivá válnak, a létezés bélrendszerének traktusaivá, amelyek sajátos lassú perisztaltikával sűrűsödnek és tágulnak múlt és jövő között. Az alkotások installációk, fotók, kerámiák, szobrok, kinyomtatott digitális képek, a tárlatnak nem csak esztétikai résztvevői, mert anyaguk minden lényegi tulajdonságával, atomszerkezetével, információ-tároló jellegével is jelen vannak.

Az életünk részleteit akarják feltárni, de nem a lélek szenzibilitása, hanem a fizika líraisága hatja át őket. Egyszerre részecskeként és hullámként is viselkednek, motívumaik egymásra reagálnak, tükröződnek, más termekben is előbukkannak. Művészeti algoritmusok: megoldási javaslatok a társadalmi és szellemi műveltségünkbe való betekintésre, kimerevített pillanatképeinek interpretálására, mert egyszerre hozzák be a múlt és jelen eseményeit, régi korok ránk hagyott meséit aktualizálják, mitikus elbeszéléseknek, korábbi műalkotásoknak új értelmet adnak. A valóság erőinek játékait idézik fel, de ezek egymás segítőiként, nem hierarchikus kapcsolatban állnak egymással. Az általuk felvetett bináris kódok (természet-kultúra, képzőművészet-kézművesség, analóg-digitális, ősi-modern, profán-szent, privát-publikus, rész-egész stb) nem kényszerítik döntésre a befogadót, inkább egyesítő funkciójuk van. Helyette ideológiai párhuzamokat magyaráznak, egymásra irányulnak, a kölcsönös viszonyon alapuló kollektivitás jellegét veszik fel. Ezért fér el egy olvasatban a Korán, egy rosszul exponált filmrészlet, és az afrikai törzsek fogtisztító fakérge, vagy egy digitális kép egy elszáradt paradicsomszárral.

Komoróczky Tamás - Logos,Technos,Textos, Videos, Lajos / Budapest Galéria 2016

Komoróczky Tamás – Logos,Technos,Textos, Videos, Lajos / Budapest Galéria 2016 – Fotó: Rosta József

Az anyagukban, technikájukban, természetükben ennyire különböző elemek egymáshoz rendelésével Komoróczky komplex tér- és időszerkezeteket érzékeltet. Az alkotások így egy rácsszerű szövedék csomói, találkozási pontjai, melyek összekapcsolódnak egymással és a termekkel, egymásra hajtogathatóak, egymásból leképezhetőek lesznek, majd hatásukat kiterjesztik az egész kiállításra. Hiszen itt minden bemutatott alkotás, minden összetett térképződmény ugyanarra a gondolatiságra irányul, amelyben „az egész létezés egyetlen nagy egységnek tűnik fel”, a mindenütt a dolgok közepében levés állapotát idézi meg, és amelyben „minden teremtmény a többi kulcsa.” (Hofmannsthal) Az alkotó el akar tűnni bennük, hogy aztán belőlük szólaljon meg, felülírja őket, szavakat, ábrákat fest beléjük, az elemekből új konfigurációkat talál ki, a Tangram alakzatait mindig másképp rendezi át, más változókat, halmazokat, szimbólumokat rendel hozzájuk. Nincs hibázási lehetőség, minden esetleges és ugyanakkor félig tudatos is. Ebben a művészeti algebrában az értelmezési tartományok változtathatóak, így gyakorlatilag többszintű olvasási lehetőségeket nyitnak meg, és szükségszerűségeket, vagy éppen elhallgatott dolgok jelenlétét sejtetik.

Komoróczky Tamás - Logos,Technos,Textos, Videos, Lajos / Budapest Galéria 2016

Komoróczky Tamás – Logos,Technos,Textos, Videos, Lajos / Budapest Galéria 2016

Komoróczky Tamás, Logos, Tekhnos, Testos, Videos, Audios, Lajos című kiállítása 2016. június 19-ig látogatható a Budapest Galériában (1036 Budapest, Lajos utca 158.).