Danton halála és Az álomkommandó

A hétvégén két olyan bemutatóra készül a Vígszínház, amelyek az idei színházi évad meghatározó előadásai lehetnek. Mindkét bemutató külön figyelmet érdemel,  hiszen a bemutatott színdarabok a drámairodalom kiemelkedő jelentőségű alkotásai, és az előadásokat kiváló alkotócsapatok hozták létre.

A Víg nagyszínpadán október 25-én, pénteken mutatják be Georg Büchner német drámaíró remekművét, a  Danton halálát, Alföldi Róbert rendezésében. A fiatalon elhunyt német drámaíró születésének 200. évfordulója alkalmából színre vitt darab címszerepét a társulat új tagja, Stohl András játssza. Partnerei: László Zsolt, Csőre Gábor, Varju Kálmán, Józan László, Hevér Gábor, Mészáros Máté, Bata Éva, Járó Zsuzsa és Réti Adrienn. A Danton halála döbbenetes erejű kiáltvány az emberi jogokról, a francia forradalom vészkorszakából – abból az időből, amikor még az örök életűnek hitt törvények és emberi kapcsolatok is átfogalmazódhattak egyik napról a másikra.

Büchner így írt menyasszonyának a darabról: „A forradalom történetét tanulmányoztam. Úgy éreztem, valósággal megsemmisít a történelem iszonyú fatalizmusa. Az emberi természetben szörnyű egyformaságot találok, az emberi viszonyokban elháríthatatlan hatalmat, amely mindenkinek megadatott, és nem adatott meg senkinek. Az egyes ember csak hab a hullámon, a nagyság puszta véletlen, a lángész hatalma bábjáték, nevetséges küzdelem a vastörvénnyel, melyet felismerni a legfőbb dolog, de úrrá lenni rajta  képtelenség. Már eszem ágában sincs meghajolni a történelem parádés lovai és léhűtői előtt. Hozzászoktattam szememet a vérhez. De nem vagyok guillotine-penge… Mi az, ami bennünk hazudik, gyilkol és lop? Nem is akarok belegondolni…”

A Pesti Színházban október 26-án, szombaton tartják Az álomkommandó bemutatóját. Sütő András drámája megrendítő vallomás a színházról, a művészet erejéről, hivatásról  és erkölcsről – egy igen kockázatos történelmi helyzetben. Az előadást a kiváló filmrendező Szász János rendezi, a főbb szerepekben Fesztbaum Bélát, Hegedűs D. Gézát,  Lukács Sándort, és a Vígszínház két fiatal tehetségét Tornyi Ildikót és Molnár Áront láthatják. Sütő András 1986-ban írt, sok éven át betiltott drámája az elmúlt évtizedek  magyar irodalmának egyik legeredetibb írása. A két idősíkban játszódó darabban egymásra vetül a 80-as évek romániai diktatúrája és az auschwitzi haláltábor rettenete. A Vígszínház mutatta be először a darabot 1987-ben Sík Ferenc rendezésében. Ebben a csaknem 25 évvel ezelőtti bemutatóban játszott Lukács Sándor is, aki a mostani  előadásban is színpadra lép.

„Talán nem önáltatás, hogy drámám időszerűsége nem múlt el létrejöttének történelmi idejével. Nem múlhatott el, mert a mindennapos jelenség – mint például az emberi szabadság lábbal tiprása – nem föltétlenül napi jelenség. Mi több: korszakok jönnek és mennek – a megaláztatás pedig marad, a sovén gyűlölet tartósan garázdálkodik. Meddig  vajon? Az álomkommandó erre a kérdésre is választ keres kényszerű megalkuvások, véres lázadások, álmok és remények örök hullámzásában.” Sütő András

Forrás: Vígszínház