Maros Ernő: A romanika Magyarországon – Könyvbemutató

Marosi Ernő
A ROMANIKA MAGYARORSZÁGON
című könyv bemutatója

Időpont: 2013. szeptember 25. szerda, 16 óra

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, B épület előadóterme
Cím: Budavári Palota, B épület (Budapest I., Szent György tér 2.)

A kötetet Lővei Pál művészettörténész mutatja be.

romanika_magy

A könyvről
A kötet a magyarországi romanika korszakáról, a 11-13. század hazai művészetéről ad átfogó ismertetést. Részletesen bemutatja azt a folyamatot, hogyan honosodott meg a keresztény kép fogalma Magyarországon, majd sorra veszi művészettörténeti ismereteink (írott források, képi források, emlékek, régészet, épületrégészet) jellegzetességeit. Nagy figyelmet szentel a változások tanúinak, beszédes emlékeinknek: az épülettagozatoknak és az ornamentikának. Ezután a magyar romanika néhány nevezetes, a kor európai művészetével méltán párhuzamba állítható alkotását vizsgálja. Ennek során pontos képet kaphatunk a feldebrői, a tarnaszentmáriai, az óbudai, a székesfehérvári, a pécsi, a somogyvári, az esztergomi, a vértesszentkereszti, a jáki és a gyulafehérvári épületegyüttesekről. A szerző részletesen beavat minket a legfontosabb hazai templomok, prépostságok, apátságok, székesegyházak építéstörténetébe, kiemelve az Árpád-kori Magyarország művészetének stílustörténeti jellegzetességeit. Emellett bepillantást nyerhetünk a kor néhány érdekes dokumentumába (Szent István legendái, Szent Margit legendája, rendeletek, adománylevelek stb.) is.

Terjedelem: 176 oldal
Méret: 165 x 238 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 1361 48 3

Forrás: Corvina Kiadó