„Időtlen idők" – A TOBE Gallery Яèsistance című csoportos kiállítása

Szerző: Tóth Judit Nikoletta

A Budapest Art Week programsorozatának keretében nyílt meg a TOBE Gallery legújabb, – és ezen a helyszínen legutolsó – csoportos kiállítása, amely keretében tizenöt, venezuelai kötődésű fotó- és kollázsművész alkotásai tekinthetőek meg. Az alapvetően tematikus tárlat a művészek egyéni szabadságán át, saját gondolkodás- és látásmódjuk figyelembe vételével, az önkifejezés lehetőségével felruházva, ugyanazon tőből fakadó, látszólag venezuelai, de világméretű problémára reflektál.

Яèsistance – Fotó forrása: TOBE Gallery

A kiállítás megnyitója előtt éppen 15 évvel, 2002. április 11-én Caracasban olyan események történtek, amelyek alapvetően megváltoztatták a XXI. század Venezuelájának politikai, társadalmi és kulturális berendezkedését is. A TOBE Gallery ezen tárlatán kiállító művészekben az igényes alkotói kifejezés vágya mellett az is közös, hogy az események közvetlen hatására elhagyták azt az országot, ahová születtek, hogy aztán a világ különböző tájain letelepedő emberként (művészként) megmutatkozzon alkotásaikban az a felelősségtudat, amellyel reflektálnak a gyökereiket biztosító ország és az ottmaradottak jelenlegi helyzetére.

Яèsistance – Fotó forrása: TOBE Gallery

Яèsistance – Fotó forrása: TOBE Gallery

A 11A évfordulójára eső kiállítás megnyitóján, beszédében Dr. Bodnár Zoltán (egyetemi docens, műgyűjtő) a venezuelai események felidézése kapcsán arra is kitért, az alkotások hatása alatt nem nehéz elvonatkoztatni azok helyszínétől, a probléma általánosságától sem. A kiállított fotográfiák és kollázsok érzékelésénél és értelmezésénél az azokon használt szimbólumok általolyan kivételes helyzet állt elő, amikor az alkotói és a befogadói oldal kétfajta kontextualizációja egybeesik.

AMALIA PEREIRA – Mi vida sin mi (Életem, nélkülem) – 2017 – Fotó forrása: TOBE Gallery

PATRICIA VAN DALEN – Engrapados (Összetűzve) – 2016 – Fotó forrása: TOBE Gallery

ANTOLIN SANCHEZ – La Trampa (A csapda) – 2013
MARCO BELL – Migrations (MIgrációk) – 2015 – Fotó forrása: TOBE Gallery

A kiállított alkotások mind egyéni, mind együttes hatásukat tekintve, a globális társadalomkritikus funkciójukkal párhuzamosan is hordoznak egy komoly művészi igényt és esztétikai hatást is. De jó, ha ennél is tovább látunk általuk. Leginkább önmagunkban. Mert, ahogy a TOBE Gallery valamennyi eddigi tárlata, így a Яèsistance is olyan emberi és művészi értékekre alapozva jött létre kurátorai (Puskás Bea és Tomas Opitz) által, hogy alkalmas erre. A kiállító művészek alkotásai ugyan egy adott ország, egy adott korszak társadalmi és politikai berendezkedésére reagálnak, mintegy vizuális ellenállásként, de kivétel nélkül az egyén érzésvilágából indulnak ki, szubjektív megközelítésűek. És ez nem csak a művészek kiváltsága. Csak ahhoz, hogy az ember igaz, saját véleményt tudjon formálni a körülötte zajló világ történéseire meg kellene ismerje önmagát. Hiszen az, ami össztársadalmi szinten, a világ számos pontján, időtlen idők óta változatlan forgatókönyvek alapján zajlik, az egyén szintjén is változásért kiált. Észre merjük azt venni, hogy az önmagunkra ható döntéseinkben, társas viszonyainkban a kisajátítás, az elnyomás, a birtoklás, az egyéniségünk feladása, a gondolkodás hiánya a diktatúra egyfajta megnyilvánulása? Tudjuk magunkról hogyan és mennyi idő után reagálunk ezek felbukkanására az életünkben? Tapasztalataim alapján bármilyen irányú, bármilyen célú is ez az elnyomás, annak minden esetben, előbb vagy utóbb, de garantáltan bekövetkező – néha önmagamra irányuló – saját lázadásom vetett véget.

TOBE Gallery: Яèsistance 2017. április 12-május 10. (Bp. XIII., Herzen u. 6.)

,