Aleix Plademunt: “kicsiny interpretációk”

Aleix Plademunt: “kicsiny interpretációk” – kiállításmegnyitó
Időpont: 2014. november 3. hétfő, 19:00
Helyszín: TOBE Gallery, Budapest XIII., Herzen u. 6.
A kiállítás 2014. december 5-ig látogatható.

A kiállítás anyagát a 2008 és 2009 között készült Dubailand és a Small Dreams sorozatok válogatott fotói alkotják, melyek eredeti környezetükből kiemelve egészen új értelmezésekre adnak lehetőséget.

Fotó: Aleix Plademunt

Fotó: Aleix Plademunt

A Little Interpretations sétára hív a különféle tájakon és olyan helyzeteket mutat be, melyekben a jelek és szimbólumok az emberi cselekedetekre utalnak, illetve feltérképezik a helyekkel alkotott kapcsolatukat. Ezek a jelek nem többek, mint társadalmi és ideológiai tények, önmagunkról alkotott képek. Karikatúrák. Tárgyak tele fantáziával, melyek ugyanakkor megfejtésre es elemzésre váró jelek is. Cselekvéseinken keresztül kivetítjük magunkat a tájra és a rendíthetetlen, mesterséges építmények elárulják milyenek is vagyunk egyéniségként és társadalomként. Az értékeinkről beszélnek.

A Little Interpretations kontextusukból kiemelt tárgyak és terek jegyzéke, mely úgy tárja fel abszurditásukat, hogy közben felnagyítja jelentésüket, illetve felszínre hozza a fotókban lévő iróniát. Marc Augé

Fotó: Aleix Plademunt

Fotó: Aleix Plademunt

Dubailand
Plademunt tájakhoz való viszonya a jelek és szimbólumok sajátos olvasatában gyökerezik. Ezek az olvasatok pedig  érzékenyek, részletezőek és középpontjukban az ember tájhoz fűződő kapcsolata és tevékenysége kerül. Ebben az értelemben véve pedig Dubai magán viseli egy átlátható társadalom és ideológia tüneteit és tulajdonságait, és amelyet meghatároz a táj mesterséges felépítése. Mivel ezek a folyamatok a világ minden tájára jellemzőek, egyre általánosabbá válik hogy a tájak egykori sajátosságai egy stílusúvá olvadnak össze, ez tükröződik a Dubailand sorozatban és mint Plademunt többi projektjében is, itt sem magával a város toposszal foglalkozik, hanem sokkal inkább a különbségek feloldásának folyamatával. Arról beszél, micsoda nehézséget jelent ennek az univerzális nyelvnek a megfejtése, amelyre Plademunt úgy tekint, mint a táj anyanyelvére, vagy amit a kommunikációnk első lépésének tekint mielőtt a jelek és szimbólumok megjelentek volna. Talán a projektjei arra is megpróbálnak rámutatni, hogy itt az ideje szembenézni mindazzal, amit Dubai tájai elmondanak rólunk. Marta Dahó

Aleix Plademunt

Fotó: Aleix Plademunt

„Munkáimban, a táj elemzésén keresztül a különféle társadalmi álláspontok tükröződnek. Hiszen létezik egy egyértelmű kapcsolat ember és természet között. A természet beszél rólunk: álláspontunkról, vágyainkról és félelmeinkről. Rávetítjük magunkat a természetre. A természet közlékeny, és a kultúrával való kapcsolata révén mi is képesek vagyunk elemezni ezt a bizonyos kultúrát és társadalmat. Engem az a táj érdekel, amely egyértelmű kapcsolatban áll a társadalommal, velünk. Különösen izgat a táj elemzése a jelen perspektívájából, a történelem egy olyan pillanatából, amelyben én éppen jelen vagyok. Kérdéseket teszek fel. Miért éppen ebben az állapotában találtam rá a tájra, hogyan használjuk, hogyan mozgunk benne, és egyáltalán mit értünk azalatt, hogy táj. Szeretek a táj által közölni és kihívást találni benne. Dubainak megvolt az a kiváltsága, hogy a semmiből teremtsen meg egy nagyvárost… A városnak volt tere és tőkéje, hogy valóra váltsa egy társadalom álmát, amely így ennek a közösségnek a vágyairól, reményeiről és szokásairól beszél. Úgy építettek fel ezt a várost, hogy közben kisajátították a nyugati világ szimbólumait és ezeket elvitték egészen szélsőséges irányokba, a lehetőségek legvégső határáig. Az eredmény pedig egy tematikus és fikcionalizált város lett, amely sok esetben már az abszurd határán mozog. Bár az összes fotót Dubaiban készítettem, a bennük tükröződő jelentés nem hely specifikus; általános érvényűvé vált. Számomra Dubai egy generációs és globális tükörkép. Minden félelmünket láttatja, és a határok Dubai, az USA, Barcelona, Disney World és Egyiptom között egyre inkább elmosódnak. Egyre közelebb kerülünk egy globális társadalom múló vágyaihoz és aggályaihoz.” Aleix Plademunt

Forrás: TOBE Gallery