A szín testet ölt – nemzetközi tárlat a Vasarely Múzeumban

„Amikor a festészet meghódítja a harmadik dimenziót, eltér a síkhoz kapcsolódó történeti kötöttségétől és új mediális területet vesz birtokba. Ez a jelenség nem régóta figyelhető meg. (…) A szín szervesen kapcsolódik a formához, vagyis forma és szín együtt fogannak meg a mű koncepciójában.” (Matthias Bleyl)

A fentiekkel összegezhető mindaz, ami életre hívta a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) és a Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumának közös rendezésében – Wiesbaden és Zürich után – immár Budapesten azt az izgalmas nemzetközi kortársművészeti tárlatot, amely A szín testet ölt (Embodying colour) címmel október 8-án nyílt meg a Vasarely Múzeumban. A helyszín megválasztása nem véletlen, hiszen a Vasarely Múzeum intellektuális és tematikai koncepciója bizonyult a legmegfelelőbbnek e különös művek befogadására. Megálmodói és külföldi kurátorai Heiner Thiel és Michael Post német művészek. 2013-ban a Kunstverein Wiesbadenben mutatták be először a kiállítás anyagát, majd a kezdeti sikereken felbuzdulva indítványozták a magyarországi bemutatkozást is. A Vasarely Múzeum nagy lelkesedéssel tűzte programjára a festészet és a plasztika között oszcilláló, műfaját tekintve kényesen körülhatárolt kiállítás tervét, magyar művészek munkáinak integrálását is javasolva. Így Gál András, Gáyor Tibor, Haász István és Jovánovics Tamás néhány olyan művével bővült a tárlat eredeti anyaga, amelyek beleillenek a kiállítás koncepciójába.

Gyakran vita tárgy, hogy meddig tart a kép fogalma, mi tartozik a festmény és a plasztika közötti szűk tartományba, van-e helye benne a testes monochrom képtárgynak, a képfelület szélére kisodródott plasztikus festékrétegnek vagy a színes ipari elemekből álló asszemblázsnak. A kiállítás elsősorban relief típusú és szobor formájú művekből tevődik össze, amelyben a színeknek jelentős szerepük van. A szín a tárgy testének komponensévé válik a különböző kromofor komponensek révén. A fényviszonyok és a változó látószög meghatározza a folyamatos és az állandóan változó dialógust a külső és a belső világ között. Összekapcsolódásukkal létrejön az a tér, amelyben léteznek.

N. Mészáros Júlia művészettörténész megnyitó beszédében rávilágítva a kiállításon képviselt kortársművészeti irányzat fő jellemzőire kiemelte, hogy a kiállításon a szín a főszereplő. A szín megtestesülésének törvényszerűen be kell következnie, amikor a formával szorosan összefonódva jelenik meg. Új minőséget, új térbeliséget hozhat létre. A festészet és a szobrászat között próbája a teret kitágítani, lebontani. Amikor a szín testet ölt, az nem elsősorban a formában nyilvánul meg, hanem valami teret teremtő plasztikusságban, s ekkor a szín képes megváltoztatni önmagát a fény megtestesülése révén. A fizikai és nem fizikai között valami interaktív teret teremtve bontja le a határokat. A létezés és valamivé válás közötti kapcsolat fejeződik ki mindebben. Ezt a kiállított alkotások is alátámasztják plasztikus formákkal, színes geometriai testekkel vagy egyenes vonalakkal, amelyek a fehér háttérben a térrel összekapcsolódva kölcsönhatásra lépnek. Az absztrakció lehetőség a múlt örökségének terhétől való megszabadulásra. Minden elem és mozzanat egymással párbeszédben megváltoztatja vizuális minőségét, a forma fizikai zártságától elterelve a figyelmet. A szín felületével érintkező fény különös hatást teremt a szín formaépítő erejének hangsúlyozásával, s nyilvánvalóvá válik, hogy a forma nem létezik a szín nélkül és a szín sem létezik forma nélkül. A szín, a forma és a művészi reflexió egységet alkot. Az eltérő minőségek közelítenek egymáshoz a plasztikai egység elérése felé. A fizikai, érzéki és intellektuális átjárhatóság a valóságból új teret hasít ki, és teszi azt láthatóvá, s mindez újfajta érzékenységet testesít meg.

A tárlat külön érdekessége, hogy az alkotások mellett nem olvashatók a művészek nevei, nincsenek szignálva sem, ezért a katalógus alapján kell őket azonosítani.

Michael Post a nagyszerű közös munkát emelte ki rövid méltatásban, amelynek eredményeképpen létrejöhetett a kiállítás. Heiner Thiel elmondása szerint pedig Budapest után vándorkiállításként utazik majd tovább a tárlat Koblenz, Utrecht, majd 2016-ban Los Angeles felé, mindenütt kiegészülve, mintegy helyi aktualitásként a helyi művészek munkáival.

A kiállító művészek (Joachim Bandau, Gál András, Gáyor Tibor, Haász István, Jovánovics Tamás, Müller-Emil, Michael Post, Ann Reder, Gert Riel, Eduard Tauss, Jeremy Thomas, Bill Thompson, Heiner Thiel, Roy Thurston, Matthew Tyson) Németországot, Ausztriát, Franciaországot, Svájcot, az USA-t és Magyarországot képviselik. A magyar kurátorok: Benedek Barna, Maurer Dóra és Wolsky András .

A szín testet ölt elnevezésű nemzetközi tárlat a kísérletező kortárs művészet kedvelőinek különleges intellektuális élménynek, vizuális kirándulásnak, egyszóval igazi csemegének ígérkezik.

A rendezvény 2015. január 11-éig áll nyitva a látogatók előtt (www.vasarely.hu).

Varga Bótos Anna