„Meghívás a semmi határán túlra” – Orbán János Dénes: A Swedenborg kávéház

Szerző: Tóth Judit Nikoletta

A brassói származású, 1973-as születésű, egyetemi oktatóként, műfordítóként és publicisztaként is jegyzett Orbán János Dénes közel negyed évszázada szinte minden irodalmi műfajban elismert alkotó. Munkássága eredményként több mint egy tucat verseskötet, regény és mese is látott már napvilágot. Az Athenaeum Kiadónál most megjelent regénye az Emmanuel Swedenborgról elnevezett kávéház látogatóinak nem hétköznapi gondolkodásába, és az arra alapozott életébe enged belepillantani. A szerkezetét tekintve is nagyon módszeresen felépített történet ugyanis a 17. századi polihisztor filozófiájára épül. A könyv váltakozva: egy-egy verssel kiegészítve, és a fejezeteket zárójelben elhelyezett, a szövegből kiemelt sorokkal felcímezve igazi kacagtató, mégis halálosan komoly mű. Hiszen Swedenborg, aki korát meghaladó gondolkodó és a tudomány több területén is alkotó polihisztor volt egyik alap teóriája szerint a túlvilág semmiben nem különbözik a való világtól. Az ember valójában észre sem veszi, hogy meghalt, hiszen álmai révén már kap információkat a túlvilágról. Ráadásul nem csak a könyv bölcsészei, de mi olvasók is mindannyian „valahol a menny és a pokol közötti sávon álluk” és rajtunk múlik, melyik irányban mozdulunk el. A főszereplők élettere napjaink egyik egyetemi városának színfalai közül álmodódik át a semmi határán túlra. Bennük a drog, a szex és az élet élvezete mellett az is közös, hogy függetlenül attól hallgatók, professzorok vagy alkotók, de mindannyian „irodalmi szükségét végző vadállatok”, akik időnként beleesnek az „azt hiszem, nincs is lelkem” vívódásába ahonnan saját, egyéni megoldásukkal próbálna kijönni. A regény első fejezetének címe a „(Nekidől a Tudás Fájának, és rágyújt egy Lucky Strike-ra)” hangulata végig átszövi a 222. oldalas olvasmányélményt. Hiszen Jauss – a főszereplő – mint bármelyikünk is „csak” önmagát és a tiszta szerelmet keresi úgy, hogy minden gondolata határátlépés az ébrenléte és álomvilága között. Úgy feszegeti a határokat a szerelem, az erkölcs és a halál metafizikájának kutatása közben – bölcsész módra –, hogy a swedenborgi szabályok szerint soha nem lépi át azokat. A pornóba hajló erotikus kalandok, az élet szürreális megélése mellett átéli az „… az enyém, bárhol van ő és bárhol vagyok én. A tudat számít.”  típusú szerelmet is.

Orbán János Dénes legújabb regénye bizony megkíván egyfajta gondolkodásmódot az olvasójától. De szabad kezet ad ahhoz, hogy „csupán” jól szórakozzon, vagy a könyv egyik mottója alapján – ha „csak” egy regénynyi időre is -, de randevúzzon a léttel. Nem tudom elég bizonyíték-e a könyv nagyszerűségére a tény, hogy engem bizony – a bkv járatok rendszeres olvasóját – ez a bölcsész társaság többször tovább vitt eredeti úti célomtól az elmúlt napokban, egészen a „semmi határán túlra”.

tn_205x300_139441669Orbán János Dénes: A Swedenborg kávéház 2015, Athenaeum Kiadó

A dőlt betűs részek a könyvből lettek kiemelve.