Pályázati felhívás színházi nevelési programok támogatására professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó – művészeti szervezetek részére

Pályázat színházi nevelési programok támogatására professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére.

Célja: hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekközösségek esélyegyenlőségének javítása, a közösségépítés, a társadalmi felelősségvállalás és beilleszkedés elősegítése, a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek tanulási, kommunikációs lehetőségeinek javítása, továbbá a negatív megítélés csökkentése, a különböző kultúrájú, szociális helyzetű emberek kölcsönös elfogadásának erősítése.

Olyan színházi nevelési programok/foglalkozások megvalósításának támogatására kerülhet sor, amelyek nem formális tanulási alkalmakat biztosítanak az informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztésére és/vagy alkalmazására. E célra 10.000.000 Ft áll rendelkezésre, melyből 5 millió Ft-ot a Kultúráért Felelős Államtitkárság, a másik 5 millió Ft-ot Államtitkárságunk biztosított.

Elérhetőség:
http://www.nka.hu/emmifkp/palyazati_felhivasok

Forrás: NKA