Mint Te és Én – Fiatal magyar fotográfia

A „Mint Te és Én” című kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium különböző határátlépéseit mutatja be 30 fiatal fotográfus közel 100 korszakalkotó művén keresztül. A Mai Manó Házban megrendezett tárlat a fotográfia eszközével megjelenített egyéni hangok bemutatására törekszik egy nemzedék személyes, korszakos megélésein keresztül.

© Bíró Dávid

A kiállítás azt vizsgálja, van-e koherencia az 1980 utáni korszak sajátos politikai légkörében született, a digitális bumm pillanatát testközelből megtapasztaló, annak termékeit készségszinten használó egyének megéléseiben? Beszivároghatnak-e tudat alatt ezek a megélések a fotográfusok munkáiba?

A generációk a történelem pulzusai, a változás motorjai, amelyeket a tradíciók megismerése, az azoktól való elmozdulás igénye, a hagyományok tisztelete, de azoknak új tapasztalatokon és tudáson való átfolyatása hajt. A posztmodern társadalom lazán egymáshoz kapcsolódó egyénei számára természetes a hagyományok és a legújabb stílusok közötti átjárás lehetősége, pozitívan kötődnek a divathoz, a közösségi médiához, kötődéseik pedig egyre kevésbé politikaiak, vagy az ellenállás eszközei. Számukra a sokféleségnek, a különbözőségnek, a mobilitásnak, a kommunikációnak, a decentralizálásnak van értelme, mert egy olyan korban élnek, ahol minden változásban, folyamatban levőnek látszik.

© Bíró Dávid

Vajon az egymás mellé helyezett változatos technikai kísérletezésekből, a műfajon belüli különböző konceptuális megközelítésekből levonhatóak bizonyos tanulságok, kirajzolódhatnak közös metszéspontok, esetleges korszakos témák? Létezik Kollektív Generációs Tapasztalat?

Mint Te és Én címválasztás éppen ezt az állapotot igyekszik szimbolizálni. Az egyén számára oly fontos függetlenségre és személyes identitásra, az Én-re ugyanúgy utal, mint az egymástól való különállásra és az abból fakadó társas magányra, de jelenti a valós vagy virtuális közösséget, az összetartozás romantikus vágyát is.

© Bíró Dávid

A kiállítás terjedelmi korlátai miatt csak egy kis szeletét tudja bemutatni a kortárs magyar fotográfiát karakterizáló gazdag életműveknek, de így is felbecsülhetetlen értékű vizuális forrása és látlelete lehet a fotográfia egy korszakának, számunkra, akik benne élünk. Rólad, rólam és rólunk szól. 

A kiállításhoz kapcsolódóan azonos címen készült egy 150 oldalas katalógus a Mai Manó Ház kiadásában, ahol a kiállító alkotók képeit, életrajzát a kurátor, Sárvári Zita esszéje, valamint Gerhes Gábor, Kudász Gábor Arion, Sziládi Mónika és Ujj Zsuzsi rövid gondolatébresztő szövegei is kiegészítik. A katalógus a Mai Manó Könyvesboltban megvásárolható.

© Bíró Dávid

„A fotográfia többgenerációs tapasztalata és a kortárs képalkotó technikák együtteséből összeálló alkotói módszerek kirajzoltak visszatérő motívumokat, tematikus érdeklődési köröket  – mint a gyermeknevelés, család, emlékezet, mediális kísérletek, határátlépések, megújított hagyományos technológiák, antropológiai és társadalmi kutatások, identitás, testkoncepciók, köz- és magánszféra, performativitás –, de a választott alkotók diverz életművei nem indokolták, hogy egységekbe kényszerítsük őket csak egyetlen művük, vagy technikai megoldásaik alapján. Ezek az alkotások öntörvényű esztétikai entitásként több nézőpontból is megközelíthetőek. Nem a látható világ ábrázolásának eszközeként működnek, hanem a fotó mediális lényegének kiaknázásaként azt mutatják meg, amit az alkotó művészi szándéka szerint akar. Érzékeny és koncepciózus alkotások. Körültekintően kimódolt, a fotográfiai hagyományokhoz tisztelettel kapcsolódó, de attól szükségszerűen és tudatosan elmozduló művek. Frissek, okosak, érett de progresszív felfogásról tanúskodnak. Olyan fotográfusok munkái, akik szenvedélyes művészek” – nyilatkozta Sárvári Zita, a kiállítás kurátora.

© Bíró Dávid

Mint Te és Én
Fiatal magyar fotográfia
(2023. május 24. – 2023. augusztus 19. – Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház) 

Kurátor: Sárvári Zita

Kiállító alkotók: 

Álovits Bálint
Bartha Máté
Bede Kincső
Bilak Krystyna
Biró Dávid
Bognár Benedek
Bolla Szilvia
Dobokay Máté
Ember Sári
Éder Krisztián
Fabricius Anna
Gáldi Vinkó Andi
Geibl Kata
Ladocsi András
Kis-Kéry Anna
Klenyánszki Csilla
Andreas Laszlo Konrath
Kontha Dora
Móró Máté & Szanto Borbala
Neogrády-Kiss
 Barnabás
Perlaki Márton
Pósalaki Anett
Puklus Péter
Rédling Hanna
Schmied Andi
Schuller Judit Flóra
Standovár Júlia
Szalai Dániel
Vékony Dorottya
Vizi András Tibor

További információ: https://www.maimano.hu/programok/kiallitas-mint-te-es-en-fiatal-magyar-fotografia

,