DIALÓGUS – KALICZKA Patrícia festőművész és MELKOVICS Tamás szobrászművész kiállítása

© Bíró Dávid

Izgalmas kontextust, új összefüggéseket és megismerési lehetőségeket teremthet, amikor két művész alkotásai közös térbe kerülnek egy kiállítás keretében. A tárlaton Kaliczka Patrícia festményei és Melkovics Tamás szobrai egymással interakcióba lépve, új kapcsolódási pontok mentén fedezhetőek fel. A kiállítás a művészek legújabb alkotásain keresztül a személyes motivációknak az előtérbe helyezésére, a tudatos és tudatalatti fázisokra épülő alkotói folyamatok bemutatására fókuszál. A két nagyon karakteres képi és formavilágot képviselő művész munkásságában kiemelt szerepet játszik a folyamatos változás gondolatköre és a fejlődés folyamatának vizsgálata. Alkotásaik a festészet és a szobrászat nyelvén a változás, a valamivé válás folyamatát mutatják be. Kaliczka Patrícia személyiségportréi és Melkovics Tamás térbeli formarendszerei az önmagukkal, saját identitásuk változásával és a folyamatosan változásban lévő fizikai világgal való dialógus vizuális lenyomatai.

Melkovics Tamás szobrászművész moduláris elemekből építkező, növényi organizmusokra emlékeztető vagy antropomorf karakterű konstrukcióiban a természet örök változásának, fejlődésének analógiáját figyelhetjük meg. Kaliczka Patrícia festőművész alkotásaiban az egymásra vetülő képi rétegekből kirajzolódó önarcképsorozat a fokozatos önfeltárás stációit, az egyetemes emberi lét rétegeinek folyamatos kibontakozását fedi fel. Állandóan változó világunk belső lényegének keresését, ugyanakkor a folyamatos változás és fejlődés jelenlévőségét követhetjük nyomon a két művész alkotásaiban. Műveik saját entitással rendelkező dimenziókat teremtenek, amelyeknek álomszerű, a tudatalatti rétegeket felszínre emelő jellege rejtélyekkel teli és felfedezésre váró világba kalauzolja a nézőt.

Kurátor I Hidasi Zsófia textiltervező művész, művészeti vezető

A kiállítás megtekinthető 2023. augusztus 19-ig minden szombaton 14-18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

Gödöllői Iparművészeti Műhely
2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár u. 15-17.
www.gimhaz.hu I info@gimhaz.hu

MELKOVICS Tamás szobrászművész

„Képzőművészeti munkám kiindulópontja a játék; az a szabad gondolkodásmód, ami szorosan összefonódik a gyerekkort meghatározó viselkedésmóddal, tanulási metódussal. Folyamatosan szemlélődő, kutató, nyitott magatartással, a hagyományos szobrászati alapokat ugródeszkaként használva dolgozom. Szobrászati eszköztáram nyitott, kísérletező.

Munkáim megalkotásában lényeges szerepet kap a személyes megfogalmazásmód, az intuíció. Emlékek, érzések, technikai kérdések és tapasztalatok mentén haladva hozom létre szobraimat. Jelenlegi munkáimban kísérletet teszek a szobrászat statikus, zárt alapjainak feloldására. Jeleket, karaktereket, jelentéstartalommal bíró és absztrakt formák csoportjait hozom létre. Ezekből az elemekből építek fel, rendezek át, bontok le és építek újra változó méretű kompozíciókat, egyfajta dialógust fenntartva folyamatosan változó fizikai világunkkal.”

MELKOVICS Tamás 1987-ben született Székesfehérváron. 2012-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán szerzett diplomát, mestere Farkas Ádám. 2018-ban és 2021-ben Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjban részesült. 2022-ben a Budapest Galéria Képzőművészeti rezidensprogramjának ösztöndíját és a Vásárhelyi Ősz Tárlat MANK alkotói ösztöndíját nyerte el. Egyéni kiállítása nyílt 2017-ben a Parthenón-fríz Teremben, 2019-ben a Várfok Galéria Project Room-ban, 2022-ben a szentendrei Ferenczy Múzeumban. Számos csoportos kiállításon vett rész Budapesten, Szentendrén, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Pécsett és Edinburgh-ban. Alkotásai megtalálhatóak a Ferenczy Múzeumi Centrum, a székesfehérvári Csók István Képtár, a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, a Magyar Nemzeti Bank kortárs művészeti gyűjtemény és a dunaújvárosi ICA-D Kortárs Művészeti Intézet gyűjteményeiben. Melkovics Tamás tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Szobrász Társaságnak.

KALICZKA Patrícia festőművész

“Hiszek a világ térbeli és időbeli helyzeteinek lebegő, átjárható, dinamikus minőségében és az univerzum felszín alatti összekapcsoltságában. Érdeklődésem középpontjában egyrészt a dimenziók állnak: a térbeli, időbeli, és lelki dimenziók. Másrészt nagyon szélsőséges és intenzív érzelmű ember vagyok, aki a drámáit tudatosan próbálja nem a hétköznapjaiban, hanem egy megváltottabb szinten, építőbb jelleggel megélni. Ezért minden amit csinálok, érzelmekből születik, a végeredmény pedig – akár festmény, vers vagy dal-, az érzelmeimre való struktúrált reflektálásnak az illusztrációja/kommunikációja.

A dimenziókra visszatérve – a kiállított portréknál a személyes és kollektív szintek egymásba ágyazottsága foglalkoztatott. Habár személyes érzelmekből születtek, archetípusokként tekintek a figurákra, akik sokunk számára ismerős látogatók a kollektív tudattalanból. A saját magunkkal való kapcsolatunkról mesélnek az elfojtás/megmutatkozás, a bizalom és átváltozás témaköreiben. A megformálás során szerettem volna elég üresen hagyni őket ahhoz, hogy mindenki beléjük tudjon tölteni saját magából is egy darabot, mert lényegében egy archetípus nem más, mint üres forma, amit mind magunkkal tölthetünk meg. Különösen ma, amikor a kultúránkat és identitásunkat megalapozó mítoszokban és archetípusokban egyre kevésbé hiszünk és egyre nehezebben tudunk velük azonosulni.”

KALICZKA Patrícia 1988-ban született Balassagyarmaton, jelenleg Bázelben él és alkot. 2013-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, mestere Gaál József. Egyéni kiállítás keretében 2016-ban és 2020-ban a Viltin Galériában, 2018-ban az Art9 Galériában, lehetett látni alkotásait. Számos csoportos kiállításon vett részt Budapesten, Dunaújvárosban, Egerben, emellett külföldön Bázelben, Londonban, Bécsben és Berlinben is bemutatták alkotásait. 2013-ban az Esterházy Art Award díjazottja. 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben Derkovits Gyula-, 2018-ban Rudnay Gyula ösztöndíjban, 2020-ban Maticska Jenő díjban részesült. Kaliczka Patrícia alkotásait a budapesti Viltin Galéria képviseli, a művész az Élesdi Művésztelep Egyesület, az FKSE és a MAMÜ tagja.