„Mindenki hozott anyagból dolgozik” – Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat

Szerző: Tóth Judit Nikoletta

Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus a Jelenkor Kiadó gondozásában megjelent Szabad akarat című kötetében az akarat szabadságának fogalmát úgy közelíti meg, hogy a praxisa folytatása és önmaga megismerése során felismert azon tényezőket veszi példákon keresztül sorba, amelyek az egyén döntési szabadságát korlátozzák.

Egészen egyszerűen, őt idézve: „Sorra vesszük azokat a tényezőket, amik a párkapcsolataink alakulására hatnak, meghatározzák a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják a testi-lelki egészségünket, és előrevetítik, hogyan reagálunk a nehézségekre.” Teszi mindezt úgy, hogy az már-már könnyedén, tudományos ismereteire és olvasmányélményeire alapozva, azokat megidézve a látókörébe került páciensei elakadásának okát feltárva arra is képes, hogy az olvasó önmaga hasonló gyökerű problémáit is felismerhesse, ezáltal végiggondolhatja annak hátterét, így orvosolhatja.

A szakmai tudását olvasmányos, több korosztály és társadalmi réteg által is elérhető és értelmezhető módon megosztó, ezáltal alkotóvá vált szakember nagyon népszerű ma hazánkban. Sokadik kötetében sem ismétli, inkább megerősíti önmagát, ezáltal tapasztalati tudását a három nagy fejezetre tagolt könyvében. Az életet úgy váltja valós, mégis – azáltal, hogy bármelyikünk lehetne egy-egy történetének alanya – fiktív szereplőin át aprópénzre, hogy annak értékállósága a garancia annak minőségére. Én például hiába gondolkodom – azt hiszem viszonylag – sokat, Orvos-Tóth Noémi szembesített először a pénzhez fűződő viszonyunk tabuságáról, holott az egész életünket végigkísérő téma, sőt az önismeretünknek ugyanúgy alapja, mint sok minden más. A pénzhez való hozzáállásunk transzgenerációs problémákat, mélyen gyökerező érzelmeket rejt, érzelmek nélkül soha nem tudunk a piszkos anyagiakról beszélni.

Az irodalmi művek sokaságát is megidéző kötet nem csupán a szerző pácienseit, és a rajtuk keresztül tett felismeréseit, de magát a szerzőt, gondolkodás- és látásmódját is megismerteti. Az író nem csak az élet igazságait, de bizonyos mértékben önmagát is feltárja olvasói előtt. Ezáltal hiteles és határozott. Szükség is van erre a típusú hozzáállásra ebben a szinte már csak kétpólusú, de mindenképpen konfliktusokkal terhelt világban.

Nem biztos, hogy jó hír, de elkerülhetetlen a szerző szerint az önismeret elmélyülésével a konfliktusok fokozatos megjelenése a magánéletben is. Orvos-Tóth Noémi a viselkedés és az érzelmek tárházában az árnyalatnyi különbségek ábrázolását is kiemeli. Egységként tiszteli és kezeli az ember három síkú lényét: a testet, a lelket és a szellemet. A lelki határaink megerősítését a test határainak tudatosításával kezdi, kezdeti meg. Ehhez a művészeti alkotásokból idézett részletek mellett önmagunkra irányuló kérdéssorozat javaslatokkal, légző- és testképgyakorlatokkal is segít megtalálni az olvasóval a saját belső hangját. És az út során hozott anyagból dolgozunk mindannyian.

https://jelenkor.libricsoport.hu/fooldal/konyvek/szabad-akarat/