Verses tárlatvezetés és zenés est Simon Márton költővel

2022. szeptember 10. (szombat), 16.00

Helyszín: Duna Múzeum

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.

Szeretettel várunk mindenkit az Árapály tényezők című kiállításhoz kapcsolódó Verses tárlatvezetésre és zenés estre Simon Márton költővel.

A rendezvényre 2022. szeptember 10-én 16.00 órakor kerül sor az esztergomi Duna Múzeumban.

Az esemény Kovács Krisztina, a Várfok Galéria művészeti vezetője, művészettörténésze közreműködésével és Háló Gergő hangszeres kíséretével valósul meg.

Köszöntőt mond: Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. A programon való részvétel ingyenes.

A Várfok Galéria Duna Múzeumban megrendezett képzőművészeti kiállítása a víz témáját sokrétűen körüljáró gazdag válogatás, melynek célja, hogy bemutassa annak meghatározó szerepét a kortárs művészetben, valamint azt, hogy magának a víznek, mint anyagnak a használata bizonyos technikák vagy alkotók esetében milyen alapvető fontosságú.

A kiállítás címadó alkotásai Mulasics László Árapály tényező című sorozatának két rendkívüli kompozíciója, melyek egységbe foglalják a kiállított művek tematikus ívét. Az ősi enkausztikát, azaz a viasszal való festés technikáját legnemesebb szintre emelő, páratlan életművet hátrahagyó művész a Hangcsou-öböl mólóján álló férfit ábrázoló képei magukban hordozzák a figuralitást és az absztrakciót, ember és természet kapcsolatát, a víz mindent betöltő dinamikáját, érzelmeinkre ható erejét. A hullámzás ismétlődő motívuma így síkbeli és térbeli, szimmetrikus és aszimmetrikus, geometrikus és organikus mintázataival a kiállítás koncepciójának kereteit jeleníti meg.

A tárlat elsőrangú alkotókat és művészettörténeti fontosságú alkotásokat vonultat fel, mint például Picasso egykori szerelmének, a 100 éves Françoise Gilot-nak egy légies, lebegő vásznát a nyolcvanas évekből, vagy a szintén világhírű Marie Laurencin „Lány legyezővel” című képét, aki a francia avantgárd egyik fontos és nőként is elismert művésze volt, Apollinaire múzsája, akit Rousseau is megörökített „A múzsa ihleti költőjét” című legendás művén. Kiállításra kerül Egry Józsefnek, a Balaton festőjének, egy 1935-ös párás fényekkel átitatott, vibráló képe, a megkerülhetetlen El Kazovszkij elérhetetlen Szépséget reprezentáló, magányos szirénje vagy a kortárs művészeti színtér egyik legsokoldalúbb óriásának, a festő és performer Szirtes Jánosnak archaikus kultúrákat és a művészet történetének különböző minőségeit megidéző expresszív kompozíciója. A közönségnek alkalma lesz megcsodálni az érzéki festészetéről ismert Szotyory László egyik égő palettájú tájképét, a Párizsban és Thaiföldön élő franyo aatoth vitális tójeleneteit, Herman Levente a vizet szakrális minőségében megjelenítő, látnoki vízióját és a virtuóz festői tudással rendelkező Orr Máté fantasztikum világában mozgó, bizarr festményét.

A kiállításon külön termet kapnak azon alkotások, ahol a víz nem konkrét ábrázolásként szerepel, hanem mint a technikában rejtetten jelen levő, létfontosságú tényező. A hazai kortárs művészet szabad szellemének, Ujházi Péternek színpompás „Vidéki Égboltja”, az egykor André Breton és a párizsi szürrealisták köreiben alkotó Rozsda Endre éteri „Eredete” és a különböző kultúrák jelrendszerét ironikusan-dekoratívan ötvöző Rácmolnár Sándor feszes szinkronúszói mellett a bámulatos fiatal tehetség, Nemes Anna monumentális, színes absztrakt foltokból felépített női portréja tesz tanúbizonyságot a víz művészetben betöltött képalkotó szerepéről.

A Várfok Galéria kiállítása színek és formák áradata, mely hirdeti a víz egyszerre teremtő, pusztító, szakralizáló, érzelmeket felkorbácsoló vagy éppen megnyugtató, éteri és földi, pillanatnyi vagy állandó, tehát örökérvényű, mindent átható, elementáris minőségeit.

Kiállító művészek:

franyo AATOTH, EGRY József, Françoise GILOT, HERMAN Levente, El KAZOVSZKIJ, Marie LAURENCIN, MULASICS László, NEMES Anna, ORR Máté, RÁCMOLNÁR Sándor, ROZSDA Endre, SZIRTES János, SZOTYORY László, UJHÁZI Péter

A kiállítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Duna Múzeum – Európai Közép Galéria és a Várfok Galéria szoros együttműködésével valósult meg.

Forrás: Várfok Galéria