„Az ok okozat törvényei”- Annyiféleképp búcsúztunk – Beatriz Williams – Lauren Willig – Karen White

Szerző: Tóth Judit Nikoletta

Három, amerikai, kortárs bestsellerszerző női író (Beatriz Williams, Lauren Willig, Karen White) együttműködéséből született meg az a keményfedeles történelmi regény, amely Goretity Franciska fordításában került a magyar olvasók látókörébe a 21. Század Kiadó gondozásában. 

A francia fővárosban három különböző időpontban, már-már időszakban: 1914-ben, 1942-ben és 1964-ben, ugyanahhoz a helyszínhez, a Ritz szállóhoz köthetően, három nő összefüggéseket tartalmazó története igazi beavatás történet. A váltakozva összeállított, ezáltal az időben – ha térben nem is – ugráló részek önmagukban és összekötéseikben is lekötik az olvasó figyelmét.

Aurelie, Daisy és Babs Ritz szállóhoz köthető szívügyei, úgy fonódnak egybe is, hogy az érintetteknek nem kellett találkoznia szemtől-szembe soha. Lebilincselő karakterek, történelmi hátterek, változatos dialógusok és leíró részek jellemzik mindhárom történetet. Hogy hol válik el az írónők munkája, azt ugyanolyan homály fedheti – és itt nem a fordító írói stílusokat elfedő munkájáról van szó –, mint a történet elején az összefüggéseket. Hozott anyagból dolgoznak, mind az őket foglalkoztató témák, mind annak kifejtését illetően, mégsem érzem a határokat. Személyes benyomásom az, egy ember írta a regényt, amely fél évszázadot köt egybe három nő sorsán keresztül a francia történelem évezredes korszakában. A regény nem csak ettől történelmi. Az alapos kutatómunka tapasztalatainak beépítése, a nőalakok sorsát meghatározó nehézségekkel való szembenézés az, amely dokumentálja annak történelmiségét. A főszereplők mindannyian olyan családi háttérrel küzdenek más-más módon a túlélésükért, amelyet a személyiségükben rejlő erő határoz meg, az viszi győzelemre a vesztesnek tűnő helyzeteket is.

A több neves kiadó és kritikus által is méltatott kötet egymásba fonódó története(i) a magyar olvasónál is garantáltan figyelemre talál. A fordulatokban gazdag, három kivételes nő történetét egybefűző cselekmény sok rejtélyt felfed, és még az utolsó fejezetében is meglepetést okoz. Nem csak azért, mert a történet írói tudják, hogy ezzel tarthatják fenn az olvasó figyelmét, hanem azért is, mert ismerik azt a szabályrendszert, miszerint a világot alkotó törvények nem engedhetik meg a véletlen kialakulását. Azt a tapasztalatot alkalmazzák írás közben, miszerint „Minden cselekedetünk tükör, melyben a végzet mutatja meg képét. Minden, ami e pillanatban történik, a múltban hozott döntések gyümölcse.”.

https://21.szazadkiado.hu/annyifelekepp-bucsuztunk-beatriz-williams-lauren-willig-karen-white