Müller Péter: Anyám titkos könyve

Október 13-án jelenik meg Müller Péter legújabb könyve Anyám titkos könyve címmel. Két évvel ezelőtt, a padlásán talált vén kofferben lelt rá Müller Péter egy ócska kazettás magnóra, a mellette heverő halom magnószalaggal együtt. Kiderült, hogy édesanyja magnóra mondta élete meghatározó emlékeit. A magnószalag megőrizte első szerelmének történetét, majd az író apjával való találkozásának kalandját, fia születését és közös életük főbb eseményeit. A hangfelvételen megosztja a két világháború poklát és legrejtettebb titkait, álmait. Az irodalomtörténetben példa nélküli, hogy egy író az édesanyja szemével látja önmagát, és annak halála után könyvet ír vele együtt – Müller Péter életében megtörtént ez a csoda, a könyvet élete legszebb műveként aposztrofálja. Az író idén december 1-jén ünnepli 85. születésnapját.

„Lányom és fiam a kazettákat legépeltették, s én elolvastam a kéziratot.

Sírógörcsöt kaptam.
Soha életemben így nem sírtam még. Üvöltöttem, sokáig. Nem tudtam abbahagyni.
Becsuktam az ablakomat, ne hallják az utcán, mert jajgattam a megrendüléstől.
Ha meghallotta a túlvilágon, bizonyára ő is megrendült. Nem nekem mesélt.
Saját magának.
El is mondja az egyik kazettán, hogy önmagának beszél.

Nem is remélte, hogy én ezt a csodálatos monológját valaha megtalálom.

„Saját színházamban nemcsak életem történetét és főszerepét játszom – de a néző és mesém hallgatója is én magam vagyok.”

Én már öreg íróként bukkantam erre a kincsre.
Véletlenül.
Csak annyit simítottam rajta, amennyit a könyvvé váló hanganyag megkívánt.
Együtt dolgoztam a régóta eltávozott, túlvilági anyámmal.
A felvételeken sokat nevet. Sír is néha. És énekel. Úgy érzi, rekedt már a hangja, de azt akarja, hogy a dalai fennmaradjanak. Sokszor ismétel, és időnként bosszankodik, amikor a szalag megakad.

Anyám nagy mesélő volt.
Könyve lényegében egy csodálatos monológ.
Teli humorral, derűvel, komédiával és tragédiával.
A felvidéki emberek egyébként is kedélyes mesemondók, műfajuk az anekdota. Ezek rendszerint igen gazdag, mély történetek. Úgy hívják, pripovitkák.

Életem legszebb művének – művünknek – tartom ezt a könyvet.”

”Az a szem, amivel ő látott, egy bölcs asszony derűs tekintete. Nagy tanítás rejlik minden meséjében. És korszerű. Az ő könyve tanít meg, hogyan kell ezen a tébolyult Földön és itt, ebben a „balsorstól régóta tépett” hazánkban játékosan nemcsak élni, hanem vidáman túlélni minden bajt.

Ez manapság a legidőszerűbb tanítás. A mesterem volt.
Meséljen hát nekünk.”

Müller Péter: Anyám titkos könyve, Rivaldafény Kiadó, 2021