Évadkezdés a KuglerArt Szalonban

Arcból arcba
Petri György versek
Vers-zene robbanás

2021. szeptember 28. 19.00 

KuglerArt Szalon
1052 Budapest, Sütő u. 2. 19-es kapucsengő

Vers-robbanás

Az Arcból arcba költészeti akció az élő versélmény közvetlen megtapasztalását nyújtja.
Petri őszintesége a folyamatos szembesítés gesztusában ragadható meg. Verseiben mindig ott van őszintén, kíméletlenül az ő személyes valósága.
Mélyen hiteles a költészete. „Petri pofán vág az igazsággal, Petri szembesít mindazzal, amiről nem akarsz tudomást venni.”

Előadók: Hajduk Károly, Kalocsay Mercedes,Kárpáti Pál, Ajtai Péter
Rendező: Zsalakovics Anikó   

Suttogók
József Attila költészetének személyes hangvételű közvetítése   
© Brozsek Niki

2021. szeptember 29. 19.00 

KuglerArt Szalon
1052 Budapest, Sütő u. 2. 19-es kapucsengő

A Suttogók előadás József Attila verseibe való alámerülés. Befelé hallgatózás. Személyesség, közvetlenség, bensőséges csendekkel. Csupa irónia, kihívó gyengédség, az élet egyszerű igenlése.Éles és lázadó. Sejhaj. Közvetlen jelentés a máról, az egymásrautaltság érzéséről, a szabadságról. József Attila ismert és kevésbé ismert verseinek, belső hangjainak megidézése, ahogy ma bennünk rezdül

Előadók: Hajduk Károly, Jászberényi Gábor, Kroó Balázs
Rendező: Zsalakovics Anikó   

József Attilának semmiféle elismerés nem jutott azok részéről, akik a társadalomban, kultúrában hatalmi pozíciókat birtokolnak. Itt élhet és sikolthat szenvedésében egy nagyszerű ember: süket fülekre talál főképp azok körében, akik a legszívesebben nevezgetik magukat a kultúra hordozóinak. (Fejtő Ferenc)

Jegyrendelés,regisztráció: kuglerartjegyek@gmail.com  

Támogatók: NKA, Jurányi Ház

www.andaxinhaz.hu

,