Duna Múzeum Európai Közép Galéria: GEOMETRY_POSITIVE – Sebestyén Sára, Botos Péter és Wolsky András közös kiállítása

A képzőművészetben sokféle alkotási attitűd, szemlélet létezik. A konkrét művészetet egyfajta életigenlő, játékos rácsodálkozás jellemzi, egy olyan pozitív szemléletmód, ami a személyes narratívát inkább háttérbe szorítva a képi-és formai elemekre koncentrál, azokkal kommunikál. A konkrét művészet az öröm művészete, nem is lehet más, hiszen egyfajta játékos kísérlet az alkotó s egyidejűleg a megfigyelő pozíciójából.

Három művész, három szemlélet, három dimenzió.

Sebestyén Sárának, Botos Péternek és Wolsky Andrásnak közös kiállítása nyílik Esztergomban, a Duna Múzeumban.

Sebestyén Sára fotóművész, Botos Péter üvegművész, Wolsky András festőművész.

A három alkotónak egy tőről fakad az alkotói szemlélete, beskatulyázandó: a konkrét-geometrikus formanyelvet használják. Van azonban művészetükben még egy rokon szál, ez pedig az esetleges véletlenszerűség, ami hármuknál három különböző síkon jelenik meg.

A véletlen a legprimérebb módon Wolsky alkotói folyamatában van jelen, munkáit generált véletlen segítségével hozza létre. Sebestyén Sára alkotómódszere „ready-made” jelleggel, talált fény-árnyék-felület-tér szituációkat rögzít szuperpozíciót kereső kamerájával. Botos viszont az optikai precizitású üvegobjektjei elkészültekor csodálkozik rá kristályfelületei nézőponttól függő konstellációira, új tereire, s ha a direkt fényt is felhasználja objektjei installálásához, egészen különös, nem várt fényvetületeket és formagazdagságot láthat a szemlélő mintegy véletlen-auraként a művész üvegtárgyai körül.

Ha egy mondatban szeretnénk a három művész három síkon történő kapcsolódását leírni, akkor az így szólna:

Botos kristályszerű üvegfelületein Wolsky optikailag új konstellációkban megtörő véletlenszerűen létrehozott sávjait Sebestyén Sára talált helyzetként, szuperpozícióba helyezett kamerájával rögzíti. Azaz az elkészült fotón Sebestyén Sára feszített kompozíciója éppen Botos lézerpontosságú üvegfelületeit ábrázolja, melyeken Wolsky véletlenszerűen futó sávjai törnek kristályosra.  

Wolsky András

A kiállítás megtekinthető június 25-augusztus 31 között 9-17 óráig.
Kedden szünnap.
Duna Múzeum, 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.

Forrás: Duna Múzeum