Mire képesek a halott hadifoglyok

Április 13-án, a katyńi vérengzés áldozatainak emléknapja alkalmából a „Mire képesek a halott hadifoglyok” című lengyel dokumentumfilm kerül bemutatásra a budapesti Lengyel Intézet YouTube csatornáján. Lengyelországban a szejm 2007-ben a katyńi vérengzés nyilvánosságra hozatalának napját a katyni bűntény áldozatainak emléknapjává nyilvánította.  1943-ban a németek ezen a napon hozták napvilágra, hogy a szovjet belügyi szervek 1940 tavaszán fogságba esett lengyel tiszteket mészároltak le. A bűntény áldozatainak száma megközelíti a 22 ezret. 

A „Mire képesek a halott hadifoglyok” című dokumentumfilm arra az orosz propagandára válaszol, amely a II. Lengyel Köztársaság vezetését vádolja a lengyel-bolsevik háború (1919-1920) során foglyul esett szovjet katonák tömeges meggyilkolásával. A propaganda a katyńi vérengzés nyilvánosságra hozatala után kezdődött, és párhuzamba állította a katyńi tömeggyilkosságot az orosz katonák lengyel hadifogolytáborokban bekövetkezett halálával. 

Az orosz sajtóban olyan kifejezéseket használnak, mint „lengyel koncentrációs táborok”, „megsemmisítés”, mi több, „népirtás”. Felnagyítják a fogolytáborokban elhunytak számát. A lengyel források tükrében 16-17 ezer „vöröskatona” esett áldozatul különböző járványos betegségeknek. Oroszországban ugyanakkor 40, 60, sőt 100 ezres nagyságrendeket emlegetnek. A fennmaradt dokumentumok nem igazolják az oroszok egy részének feltételezéseit, melyek szerint a hadifoglyok tudatos megsemmisítése folyt volna a táborokban (tömeges golyó általi halállal). A foglyok halálának legfőbb okát járványos megbetegedések, a táborokban uralkodó szaniter körülmények, és a túlzsúfoltság jelentették. A film két narratíván keresztül járja körül az igazságot: egyfelől a történelmi (az 1920-as évek rekonstrukciója), másfelől a kortárs (orosz és lengyel történészekkel készített interjúk) elbeszélésen keresztül.  

A film eredeti nyelven, magyar felirattal kerül bemutatásra a Lengyel Intézet YouTube csatornáján (https://www.youtube.com/channel/UCD62eOBuw7Jg2S4IEbNF_9A), 

április 13-án (kedd), 20.00 órakor. A vetítés ingyenes.  

Mire képesek a halott hadifoglyok  

lengyel dokumentumfilm  

2010, 53 perc  

Rendezés és forgatókönyv: Anna Ferens 

A filmvetítés partnere a Lengyel Közművelődési Központ. 

Forrás: Lengyel Intézet