Elindult Gergye Krisztián online sorozata – Synesthesia – Kortárs képzőművészet és tánc az online térben

Gergye Krisztián ismét olyan kísérletet tár elénk melyben a műfajok szintézise a központi téma. A Synesthesia online video-performansz sorozatban azt a pillanatot tágítja ki, amelyet egy kiállításon egy festmény szemlélésével töltünk. Koreográfiáival reflektál, kiegészít, értelmez és újraértelmez, miközben a lényegi mondanivaló a képzőművészeti alkotás marad. A sorozat, melyet a társulat közösségi média felületein követhetünk, kéthetente csütörtökön jelentkezik új részekkel.

Fotó forrása: GK Társulat

Mennyi időt töltünk egy kiállításon egyetlen egy képpel, és vajon milyen minőségben? Gergye Krisztián új táncperformansz sorozata ebből a kérdésből kiindulva jött létre, és azért, hogy teret adhasson a fókuszált figyelemnek és minőségi időt szentelhessünk egyetlen egy kortárs remekmű alternatív befogadására. Különösen fontos lehet ez napjainkban, amikor a kiállítótermek zárva tartanak, és a kortárs táncművészeti alkotásokat sem élvezhetjük élőben.

A sorozatban Gergye Krisztián, Harangozó-díjas kortárs táncművész ismert és ismeretlen képzőművészeti remekműveket mutat be a performativitás tükrében. Egy műalkotással való személyes találkozás nem kiváltható semmilyen egyéb interpretációval, de ennek a lehetőségnek a hiányában Gergye Krisztián sorozata épp a személyes találkozás interpretációját helyezi az online térbe. Így a képpel töltött időnk is kibővülhet és valami többlet tartalom is felszabadulhat egy-egy remekmű befogadásakor.

A kortárs táncművész arra keresi a választ, hogy mit jelenthet egy-egy festmény önmagában, milyen lehet annak erőterébe kerülni? Mit jelent egy kép kizárólag önmaga és nézője kontextusában? A Synesthesia epizódjai felvillantják, hogy milyen párbeszéd alakulhat ki a kép és nézője között, és hogy ezt a párbeszédet miként lehet megmutatni egy harmadik félnek, az aktív szemlélődés szemlélőjének.

„Az interdiszciplinaritás jegyében fejlődő művészeti tevékenységünk során, újabb és újabb művészeti műfajok határterületeinek kontextusában vizsgáljuk a kortárs tánc lehetséges megnyilatkozási formáit. A megvalósult alkotásaink széleskörű műfaji megközelíthetősége, valamint a kapcsolódó társművészeti ágak integrálása terén elért minőségi fejlődésünk miatt választottuk a társulatunk mottójának a műfajok szintézisét. Ez hűen tükrözi, a művészi szabadság iránti elkötelezettségünket, valamint azon törekvésünket, hogy mindenkori előadásainkban a műfaji jellemzők ne csupán kontextusként jelenhessenek meg, hanem szerves egységet alkotva, valós találkozásban, egymástól el nem választható módon alakíthassák előadásaink egyedi formanyelvét és a mondanivaló kikristályosodását. A Synesthesia sorozat, mely tevékenységünket a határokon túl is képes femutatni, mélyíti a képzőművészet, a performativitás és a kortárs tánc viszonylataira irányuló kutatásainkat.” – mondja Gergye Krisztián a társulat működési irányai kapcsán.

Fotó forrása: GK Társulat

A felvételek a Szentendrei Művésztelepen a MANK Galériában és a fővárosi ACB Galériában készültek.

Az első rész március 18-ától elérhető és Szüts Miklós Őszi kép című akvarelljét állítja középpontba, a zenei szerkesztő Gryllus Ábris. A további epizódokban Tarr Hajnalka, Vojnich Erzsébet, Csáki Róbert és Verebics Ágnes alkotásaira reflektál a performansz.

A Synesthesia sorozatot, mely kéthetente jelentkezik újabb részekkel a társulat youtube és instagram csatornáin követhetik a nézők.

A csatorna elérhetősége: https://www.youtube.com/channel/UC5FdTgsw7fy7HzQu5mGdgDg

A program támogatói: NKA, EMMI, EMT és az artmagazin.hu.

,