NEWBORN // Kecső Endre önálló kiállítása – LAVOR Collective Art Salon

Az antik mitológia a kollektív tudatalattinkba ágyazódott elemeivel, történeteivel, és azokkal a mitikus és spirituális hagyományokkal őrzi emlékeit, melyek földrajzi korlátozások nélkül napjainkig élnek bennünk és amelyek meghatározzák alapvető emberi mivoltunkat. Emlékeztetnek minket természetünkre, korlátainkra és a bennünk rejlő potenciálra, mellyel túlszárnyalhatjuk saját elképzeléseinket is.

Endre ezen ókori történetek szerelmese, melyekből nemcsak ihletet merített, de újra is fogalmazza azokat a vizuális eszközök segítségével. Alkotásai egyfajta kísérletek az antik hagyományok megelevenítésére és új formába való öntésére. Hogyan élhetünk újra egy több ezer éves történetet és hogyan örökíthetjük tovább a kortárs hagyományoknak megfelelően a ma is bennünk élő mintákat?

A kiállítás anyagában visszatérő elemként szerepel egyrészt Theseus aranyfonala, mely segítségül szolgált a labirintusból való kijutáshoz. A történet aktualitása nem is lehetne időszerűbb, melyet most mindannyian együtt élünk újra saját mikrovilágainkban. Másrészt a torzókkal folytatott kísérletek a szobrászati hagyományok festészeti átiratai, melyek csakugyan egy végleges állapotot idéznek meg, a dupla időhurokba zárt testek saját és környezetünk korlátait ábrázolják a matériák és kontúrok felhasználásával, így sarkallva a szemlélőt az idő relatív állapotán való merengésre.

A kiállításon több kérdés is felvetődhet a néző számára, ekképpen lehetőséget teremtve egy másik dimenzióba való átjutáshoz: Hogyan tudunk igazodni egy mindenki számára kontrollálhatatlan helyzethez? Valójában mennyire van lehetőségünk irányítani az életünket? Mennyiben határozzák meg a véletlenek a sorsunkat? Milyen a viszonyunk az elmúláshoz? Milyen életstratégiákat alkalmazunk a túléléshez? Van e kiút? És ha igen, akkor azt, hol és hogyan kell keresnünk?

Az Art Salonban 2021.03.19.-től – 2021.05.09.-ig megtekinthető a kiállítás előzetes bejelentkezéssel az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon:
contact@lavorcollective.com
+36308477913

Fb event: https://www.facebook.com/events/269343354819455

NEWBORN //

Solo exhibition of Endre Kecső – LAVOR Collective Art Salon

03.19.2021 – 09.05.2021

Ancient mythology with its elements embedded in our collective subconscious, preserves its memories with its stories and the mythical and spiritual traditions that live in us until today without geographical limitations that define our basic human nature. They remind us of our nature, our limitations and the potential that we have, beyond which can transcend our imaginations.

Endre is a lover of these ancient tales, from which he not only drew inspiration, but he also rephrases them using visual means. His artworks are attempts to revive antique traditions and mold into new shapes. How can we relive a thousand-year-old story and how can we inherit the patterns that still live in us today according to contemporary traditions?

It’s included in the material of this exhibition as a recurring element on the one hand, the golden thread of Theseus, which helped him to exit the maze. The topicality of the story could not be more timely, as we all currently live together in our own microcosms. On the other hand, experiments with torsos are painting transcripts of sculptural traditions that indeed evoke a final state, bodies enclosed in a double time loop represent the limits of ourselves and our environments’ constraints using matter and contours, thus spurring the viewer to contemplate the relative state of time.

The exhibition may raise several questions for the observer, thus creating an opportunity to move on to another dimension: How can we adjust to a situation that is out of control for everyone? How much do we really have the ability to control our lives? To what extent do coincidences define our destiny? What is our relationship to fate? What life strategies do we use to survive? Is there a way out? And if so, where and how should we proceed?

The exhibition can be viewed by pre-registering in the Art Salon from 03/19/2021 to 09/05/2021 on the following e-mail and mobile:
contact@lavorcollective.com
+36308477913

 Fb event:https://www.facebook.com/events/269343354819455