Élő webináriumon keresztül fedezhet fel középkori és reneszánsz kódexeket az Országos Széchényi Könyvtár kutatóival

Élő webkonferencián, kutatóink segítségével ismerheti meg az Országos Széchényi Könyvtár középkori és reneszánsz kódexeket bemutató tematikus honlapjait.

A nemzeti könyvtár a Petőfi Irodalmi Múzeum irányításával 2020 tavaszán kezdte meg az együttműködést a Magyar Nemzeti Levéltárral, a Magyar Nemzeti Galériával, a Szépművészeti Múzeummal és a Magyar Nemzeti Múzeummal, amelynek eredményeként elkészült a Kapocs nevet viselő virtuális tárlat.

A közgyűjteményi együttműködés végső szakaszában az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai három tartalomszolgáltatásról – Magyar nyelvemlékek honlap, Bibliotheca Corvina Virtualis és A Corvina könyvtár budai műhelye 3D – tartanak előadást. A webináriumok életre hívója a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, az előadások elsősorban az oktatást – különös tekintettel a közoktatást – kívánják támogatni.

A Magyar nyelvemlékek honlap a nemzeti bibliotékában 2009 októbere és 2010 februárja között látható, „Látjátok, feleim…” című nyelvemlék-kiállítás kapcsán jött létre. Az unikális dokumentumokat felvonultató tárlat Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Magyar Nyelv Évének nyilvánított 2009-es esztendő előtt tisztelgett. A honlap középkori magyar nyelvű szövegeink világába vezet be számos digitalizált (nem csak az OSZK-ban őrzött) kézirat, bibliográfiák, a nyelvemlékeket ismertető szövegek és multimediális anyagok segítségével.

A webinárium második felében a Bibliotheca Corvina Virtualis elnevezésű webfelület, azon belül pedig a nemzeti könyvtár 2018/19-es, A Corvina könyvtár budai műhelye című monumentális kiállításának 3D virtuális változata kerül bemutatásra, amely az érdeklődők otthonába viszi el e világhírű dokumentumokat, és rekonstruálja az eredeti kiállítás élményét. A tárlaton a kéziratok közül több művelődéstörténetünk szempontjából kiemelkedően fontos darab első alkalommal volt látható Magyarországon. Igazi különlegesség, hogy a hazánkban őrzött 53 corvina csaknem hiánytalanul találkozott a kiállításon.

A Corvina könyvtár modern kori kutatása a 19. századra nyúlik vissza. Az elsődleges feladat a szétszóródott/elpusztult gyűjtemény lehető legteljesebb rekonstrukciója volt, amit a 20. század utolsó harmadára nagy arányban sikerült megvalósítani. Az utóbbi három évtized kutatásai már „mélyfúrásokat” végezhettek a területen. Az előadás két jelentős eredményre koncentrál ezek közül: a könyvtár megalkotásának szerepére Mátyás uralkodói legitimációjában és reprezentációjában, valamint az 1480 körül létrehozott budai könyvkészítő műhelyre.

A webinárium előadói:

– dr. Korondi Ágnes irodalomtörténész, az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport Fragmenta Codicum műhelyének kutatója;

– dr. Zsupán Edina klasszika-filológus, az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport Fragmenta Codicum műhelyének kutatója, az MMA–MMKI ösztöndíjasa, A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállítás kurátora.

A webinárium időpontja: 2020. december 15. (kedd) 19 óra.

Az eseményre az érdeklődők ezen a linken keresztül tudnak regisztrálni (december 15-e, 16 óráig).

További információ a sajtó képviselői számára: press@oszk.hu.

Forrás: Országos Széchényi Könyvár