Roma Hősök a nemzetközi színtéren

A Független Színház Magyarország „(Roma) Hősök a színházban, az oktatásban és a mindennapokban” címmel, három országgal együttműködve valósított meg nemzetközi projektet az Erasmus+ finanszírozásával. Az olasz, spanyol, román és magyar társulatok közösen dolgozták ki a Roma Hősök oktatási módszertant, amely magyar és angol nyelven is elérhető a társulat hivatalos oldalán. Az egyes országok sajátosságait is beemelve egy modern, a fiatalokat inspiráló és fejlesztő művészeti workshop alapjai születtek meg.

Roma Hősök oktatási módszertanunk már Olaszországban, Spanyolországban és Romániában is elérhető. Az idei évtől Roma Hősök workshopok már több országban kortárs trénerek bevonásával valósulnak meg. „(Roma) Hősök a színházban, az oktatásban és a mindennapokban” címmel indítottunk közös projektet három külföldi partnerünk bevonásával. A projekt célja egy nemzetközi szinten is használható Roma Hősök oktatási módszertan fejlesztése. A foglalkozások hozzásegítik a fiatalokat ahhoz, hogy a roma drámák, drámai hősök és közösségek sokszínűségét, kihívásait és értékeit is megismerjék, megvitassák, saját környezetükben és magukban is felfedezzék a hőst.

Roma Hősök módszertanunkat partnereinkkel közösen fejlesztettük ki.

Partnerek:

  • Rampa Presentina (Olaszország)
  • The Roma Actors Association – Giuvlipen (Románia)
  • C. para La I+D Independiente Del Teatro Profesional En Andalucía (Spanyolország)

A közös módszertan a nem formális oktatás, szemléletformálás, a művészeti oktatás és a roma drámák eszközeit és szempontjait egyaránt felvonultatja. Az egyes partnerországok esettanulmányai bemutatják a kortárs trénerek képzésének és az általuk megvalósított workshopoknak a módszereit és eredményeit. A workshopok során alkalmunk nyílik a fiatalokkal való együttműködésre, és arra, hogy megmutassuk nekik a roma színház értékeit, a körülöttük élő roma drámai hősöket, saját hőseiket és hőstetteiket. Mindez fejleszti a kreatív és kooperációs készségeiket, önkifejezési módjukat és kritikai gondolkodásukat.

A módszertanban felvázoljuk a projektben résztvevő partnerországok történelmi, társadalmi kontextusait, valamint a munkánk során megcélzott konkrét célcsoportokat. A tanulmány részeként rámutatunk a színházban rejlő lehetőségekre, kiemelten a storytelling műfajra, és arra, hogy az általunk használt „játékosítás” elve hogyan fejleszti a csoporton belüli viszonyokat és tudja megerősíteni a fiatalokat. Kezdetben számba vesszük az egyes országokban már létező oktatási projekteket és módszereket. Összegezzük a 2017 óta Magyarországon zajló Roma Hősök kísérleti workshopok fő eszközeit és eredményeit. Ezt követően a különböző országok roma színházait és a workshop fókuszában álló monodrámákat mutatjuk be. A lezáró rész előtt gyakorlati kérdéseket és dilemmákat veszünk sorra, hiszen ezek a további lépések szempontjából fontosak.

Bízunk benne, hogy módszereink, tapasztalataink inspirálhatják más színházak munkáját is!

Az elkészült tanulmány IDE kattintva érhető el!

Roma hősök program

A Független Színház Magyarország 2017 óta évente rendezi meg a világ egyetlen nemzetközi roma színházi találkozóját. A fesztiválon Európa számos országából mutatkoznak be roma társulatok, művészek. Ezzel felhívjuk a figyelmet a roma színház értékeire, roma közösségeink helyzetére, értékvezérelt emberek és drámai hősök kihívásait állítva a középpontba. Az előadásokat képzett kortárs trénerek, és fiatalok workshop formában népszerűsítik, ami már egyetemi kurzusok részét is képezi. A bemutatott alkotásokból megjelentettük a világ első roma drámakötetét, valamint az alkotók portréiból roma színházi fotótárlat készült. Jelenleg azon dolgozunk, és indítottunk adománygyűjtő kampányt, hogy 2021 tavaszán megjelentethessük drámakötetünk második részét.

Bővebb információ honlapunkon érhető el: independenttheater.hu

Forrás: Független Színház Magyarország