F e l h í v á s – EGY-MÁSÉRT…

Mindannyian részesei, elszenvedői vagyunk a világjárványnak és következményeinek. Tudatában vagyunk annak, hogy a nehézségeket, a bajt csak együtt tudjuk leküzdeni. Segítenünk kell egymáson! Ahogyan ezt nagyon sokan teszik hivatásukban hősies helytállással nap-nap után.

Egymásnak felebarátai, szomszédai, sorstársai vagyunk.

Az az igazi embertárs, aki személyesen segít egy másik emberen, aki valamiben hiányt szenved.

Szeretnénk felhívással élni, hogy mindenki keressen, válasszon valakit, aki most különösen bajban van, akár egy magányos embert, egy bajbajutott családot, valakit, aki segítségre szorul! Az egyházi és más karitatív szervezeteken vagy a családsegítő szolgálatokon keresztül címeket, tanácsot kaphatunk.

Karolj fel egy szegény családot, karolj fel egy elesett embert!

Tudjuk, hogy eddig is sokan így gondolkodtak és így éltek. Sokan vesznek részt most is karitatív gyűjtésekben, segély-akciókban. Fontos ez, de még nagyobb dolog, ha ezt elkötelezetten, személyesen tesszük meg.

Egymás szemébe nézve, egy-egy jó szó kíséretében.

Segítsünk egymáson! Jobb lesz a világunk.

Bálint György                    Beer Miklós                       Kocsis András Sándor

Budapest, 2020. április 4.

Forrás: Kossuth Kiadói Csoport