„Az érvényes művészeti alkotás hatása” – Fenes Tibor, Gulya István, Puskás Tibor: Utazó

Szerző: Tóth Judit Nikoletta

Az elmúlt év végén, a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg két zenész (Fenes Tibor és Puskás Tibor) és egy újságíró (Gulya István) verseskötete, az Utazó.

A könyv különlegessége nem csupán abban rejlik, hogy annak szerzői több évtizedes barátként, és alapvetően más polgári állás mellett költőként is megmutatkoznak, hanem abban is, hogy a könyvet kiegészítő képek és grafikák készítője, Ócsai Gábor festőművész is kötődik érzelmi szállal a szerzőkhöz. Az Utazó tehát közös, a művészeti önkifejezés eszközein keresztül közvetített azonos értékek barátságban is testet öltő mivoltában, de ennek ellenére is négy önálló gondolkodó alkotói megnyilvánulása.

Fenes Tibor

A könyv szerzőinek közös története még a nyolcvanas években, az egri Tanárképző Főiskolán kezdődött, ahol iskolatársakként találkoztak. A közös főiskolai éveknek olyan hozadékai lettek, mint a magyar underground zenei életét meghatározó, 1989-ben alakult alternatív, rock zenekara a Nulladik Változat, amelynek szövegíró énekese (Fenes Tibor) a kötet szerzőjeként utal is rá, az itt közölt versek dalszövegeiből kimaradt gondolatai összerendezgetése. A zenekar dobosaként is ismert menedzser (Puskás Tibor), és a koncertek szervezésében és a hozzá kapcsolódó reklámtevékenységben aktívan részt vállaló újságírón (Gulya István) túl Ócsai Gábor grafikai tevékenységgel is kötődött a zenekarhoz is. A most megjelent verseskötet azonban, ugyan alkotásaikban, alkotásaikon számtalan egymásra utalás is felismerhető és megfogalmazódik, a leginkább a személyes életút bejárását, feldolgozását, önmagukon át történő megszűrését vállalja fel a vers, mint művészeti ág, mint az önkifejezés módjának egyik eszközén keresztül is. Ahogyan Puskás Tibor a könyv borítóján kiemelve utal is erre: „Amikor zenélek, az akkor történik. Amikor írok az a múlt.”

Gulya István

A kötet címadása tehát illeszkedik, mintegy összefoglalja azt a mondanivalóval bőven rendelkező tartalmat, amely a közös gyökerek ellenére, vagy annak dacára is négy kreatív ember önmaga felvállalásának ad teret. Az Utazók jelen vannak, közös múltjuk, benyomásaik, érzéseik feldolgozása azonban saját feladat. Alkotói mivoltukban éppen ezzel néznek szembe.

Puskás Tibor

Az igazsághoz tartozik, nem tagadom, jómagam is, különböző mértékben, de ismerem az alkotókat. A mértéket itt nem a minőség vagy az időbeliség adja, az „csupán” a másik ember megismerhetőségének azon jellegéből fakad, amely a kapcsolataink meghatározója, sajátossága. Hogy értsd kedves olvasó, tisztán emlékszem még a 90-es évek végén egy közös kecskeméti hétvégénk hangulatára a fiúkkal. Az ott bennem, általuk keletkeztetett érzések mit sem változtak meg – további részletek hiányában sem – irányukba az elmúlt közel negyed évszázad alatt. Mert egészen más alap az. Így történhet meg az, hogyha hozzájuk hasonló UTAZÓk vagyunk, nem kell régi – személyes vagy egyéb művészeti ágból származó – ismerősükként kezünkbe venni ezt a kötetet sem, mert az, mint érvényes művészeti alkotás, ugyanoda hat.

A tavaszi könyvbemutatóig a kötet megrendelhető a valtozat@freemail.hu e-mail címen.

A borító és a kötetben szereplő grafikák Ócsai Gábor grafikus munkái (fotók a szerzők engedélyével).