Gustavo Blanco-Uribe • SINÉRGICA

Gustavo Blanco-Uribe első egyéni kiállítása a TOBE Gallery-ben november 27. és december 21. között tekinthető meg.

© Gustavo Blanco-Uribe: Naturaleza adquirida Follage 12, 2019
a TOBE Gallery jóvoltából

„Amióta az ember elkezdett tárgyakat készíteni, az építési alapelvek forrásait mindig a természetben kereste. Ez a kapcsolat odáig fejlődött az évek során, hogy a természeti források átható tanulmányozásával nem csupán lemásoljuk őket, hanem tanulunk is általuk. A természetes struktúrák modellként szolgáltak napjaink fejlődéséhez. Tanulmányok bizonyítják és fejtik ki a mértani alakzatok kialakulását. Például a Fibonacci-számokét, az aranyarányét vagy aranymetszését: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…Vizuális értelmezésük teljesen világos és érthető. Mandelbrot „fraktál” elmélete a szimmetria kiterjesztéséről szól. Egy bizonyos elemből készített tárgy ugyanezen elem végtelen számú kisebb elemeire osztható. Egy egyszerűbb sokszög vagy poliéder iteratív folyamattal formává vagy felületté alakítható. Az emberiséget az idők kezdete óta számos tekintetben foglalkoztatta a természet, és a mai napig meglepetéssel tölt el bennünket minden új felfedezés. Megvizsgáljuk, hogy lehetne felhasználni, előnyt kovácsolni ezekből. Kiállításommal a természet és a mindennapi életünk közötti szinergiára fókuszálok. A természetben megtalálható mértani alakzatokat vizsgálok és mutatok be, valamint azt, ahogyan ezek felépítését felhasználjuk saját környezetünk megalkotására.

Ezzel a projekttel az a célom, hogy rávilágítsak és a magam szerény módján bemutassam a nézőnek a bennünket körülvevő csodálatos geometriai formákat. A kiállítás egyes elemei az egyedi vizuális harmónia elérése érdekében szubjektív módon kerültek bemutatásra. A tanulmányozandó formák az emberi látás általi újraépítés eredményei. Mindez úgy lehetséges, ha elfogadjuk, hogy a geometria mindenütt jelen van, a természetben éppúgy, mint bennünk.

© Gustavo Blanco-Uribe: Naturaleza adquirida Follage 1, 2019
a TOBE Gallery jóvoltából

Az ellenpólusok közötti felkínált párbeszéd a természet törvényét használja ki. A játékos képek a fikcióhoz viszonyítva foglalkoznak a valóság kérdéseivel. Az egyetlen birtokunkban lévő hatékony eszköz a geometria, amely észszerűen rendezi a teret és ebből adódik a geometria racionális megnyilvánulása. Így párbeszédet építünk a geometria és logikus gondolkodás fogalmán keresztül. Olyan kölcsönhatást, amely gondolkodásra készteti a nézőt és ösztönzőleg hat vizuális képzelőerejére. Levonhatjuk a következtetést, hogy a mértani alakzatokat nem az ember találta fel, hanem biomimikrivel  alkalmaztuk ezeket a formákat mindennapi életünk igényei szerint: a természettől kölcsönöztük a geometriai formákat, hogy azokból hasznosat alkossunk a magunk számára. Ebben látom a természet és az ember mértani formái közötti szinergiát.” © Gustavo Blanco-Uribe  

A venezuelai származású művész tanulmányait az Altos de Chavón és a Parsons design iskolákban végezte. Karrierjét New York-ban kezdte, ahol megnyitotta első stúdióját (Studio in DUMBO). Jelenleg Madridban él, ahol szintén stúdiót nyitott és kizárólag a képzőművészetnek szenteli magát. A fotográfiát úgy használja, mint a társadalmi kifejezés egyik eszközét, amely kiváló integráció egy új formális párbeszéd felépítéséhez. Célja, hogy a néző egy nagyon aktív alkotással találkozzon, amit a különböző dimenziók kiemelésével és a néző saját terébe történő bemozdításával ér el.

Forrás: TOBE Gallery

                                                                                                       

,