SPATIAL CUTS VOL.1. – DRI címmel Kőszeghy Flóra térbeli installációinak kiállíítása nyílik Budapesten

2019 június 5-én Budapesten a Massolit Books and Café kiállítóterében Kőszeghy Flóra építész – képzőművész bemutatja első térbeli installációit.

Spatial Cuts sorozat – vol.1. – DRI

Spatial cuts vol1. – DRI

A budapesti Telekom és T-Systems Székházának egyik tervezőjeként ismert Kőszeghy Flóra festményei már évek óta láthatók kiállításokon is. 2019 júniusában a Massolit Budapest Books and Café kiállítóterében mutatja be első térbeli installácóját. A Spatial Cut vol.1. – DRI a térbeli fotóval kísérletező sorozat első felvonása. A vágás kiinduló mozzanata építészeti gondolkodásával és fotografikus látásmódjával függ össze, mint a különböző dimenziókat összekötő koncepcionális eszköz.

Kőszeghy festményei elevenné váló, az absztrakt határait súroló képekkel operáló kompozíciók vászonra felnagyított víziói. A művésznő számára a fotózás, mint keretező és síkbelivé transzformáló gesztus a nagyméretű olajfestmények kompozíciós alapja. Ennek térbeli módozataként egy tárgy részletének falakkal elvágott nagyítását láthatjuk most. Ez háromdimenziós fotó, ahol a fal, mint építészeti elem az építész eszköze a jelenet elkészítésére, ami egyszerre az építészetelmélet által analitikusan szemlélt tér újfajta megközelítése is.

A digitális tervezéssel és korunk látásmódjának átalakulásával összefüggő gondolatmenet az alkotás új rendszerét keresi. A síkbeli, térbeli és az időben feltáruló látványok kiemelése és új kontextusba helyezése az emocionális térben életre keltett objektumokhoz való emberi viszonyra utal, ahogyan bevonja a nézőt annak érezhető és tapintható terébe.

A kiállításról:

A kiállítást megnyitja: Pettendi Szabó Péter képzőművész
Megnyitó: 2019.06.05. 18:30
Helyszín: Massolit Budapest Books and Café kiállítótere
Cím: Nagy Diófa utca 30, Budapest 1072
A kiállítás megtekinthető: 2019.06.05 – 2019.07.03.
A kiállítás facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/2224901274260105/

Kőszeghy Flóra

Kőszeghy Flóra építészmérnökként végzett a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2006-ban, ahol DLA abszolutóriuma megszerzéséig tanított is. Építészként olyan jelentős nemzetközi és budapesti építészek irodájában dolgozott, mint Erick van Egeraat, Zoboki Gábor, Kis Péter és Tiba János. A Tiba Stúdióban a budapesti Telekom és T-Systems Közös Székházának egyik tervezőjeként megvalósította festményein megjelenő művészeti gondolkodását térben is. Az épület homlokzatain látható arany kristályok a festmények kimetszéseire utalnak. Festőművészete elméleti síkon is kapcsolódik építészeti munkáihoz, de más művészeti ágakhoz kapcsolódva is alkot, így például a Vajdai Vilmos által rendezett Utas és holdvilág című darabban élőben fest a színpadon. Szerb Antal könyvének színpadi adaptációjában a folyamat alapú festészet jelenik meg, ami a történethez koncepcionálisan kapcsolódik.

A képzőművész honlapja: www.florakoszeghy.com.

Kőszeghy Flóra

A művésznő tervezett sorozatról:

II. Spatial Cuts

Az alkotás a kiemeléssel kezdődik. Az észlelet, ami meghatározza, mit vágunk ki a szubjektív nézőpontunkon keresztül vesz részt abban a folyamatban, aminek végterméke egy műalkotás lehet. Ez a kivágás minden művészeti ágban meghatározó.

A különböző művészeti ágakon átívelő gesztus tehát a kivágat létrehozása, akár egy történet részletéről, akár egy vizuálisan kiragadható látvány valamelyik eleméről van szó. A színházban az élt egy darabját láthatjuk, a novella egy történet-töredék, a fotó a tér egy részletének leképezése a kereten belül, a film pedig mindezek variánsaként működik. Az arányok és a tisztán kivágott vagy újra összeillesztett elemek rendszere közt rendkívül sokféle módon valósulhat meg egy mű. A különböző műfajok eltérő dimenziókban dolgoznak, ezek transzformációkon esnek át és találják meg végső kiterjedésüket. Ebben fontos szerepet játszik korunk vizuális észleletének változása. A sík, a tér és az idő a virtualitás problematikájával kiegészülve egy egészen komplex kölcsönhatásokkal operáló rendszerként működik.

Az építészet ezzel szemben látszólag az építkezés és a komponálás eszköztárát használja. Korunk digitális kultúrája azonban a tervezésre is hatással van. Nem pusztán a digitális szoftverek eszköztáraként, hanem a tervező, mint látó-észlelő egyén szemének megváltozásával is. A virtuális térben születő épület falait térbeli szobrászként alkothatjuk meg, mindezt a monitor kétdimenziós felületének képi világán keresztül szemléljük. Olyan térbeli metszeteket, áthatásokat láthatunk, használhatunk, amik tudatosan használva új utakat nyithatnak. Fontos ugyanakkor a folyamatok megértése, az eszközök felelős kezeléséhez. Célom az építészetben zajló folyamatok feltérképezése a képzőművészet eszköztárán keresztül. Az elméleti megfigyelések térbeli kísérleteken történő bemutatása a szakma elméleti diskurzusában fontos szerepet tölthet be. A térrel kapcsolatos elméletek a különböző diszciplínákon keresztül manifesztálódhatnak.

A síkbeli és térbeli vágás oda-vissza ható folyamatait vizsgálva a térbeli fotó koncepciójával foglalkozom. Az építészeti térfal által történő vágást installációkon szemléltetem. Az építész így nem a levegőt vágja ki a térben, hanem egy szemmel látható, észlelhető objektumot. Ezek olyan szobrok, ahol a léptékváltás ugyanolyan fontos, mint a fotóimon vagy a festményeimen.

Az építészettől a képzőművészetig

Munkáimban különböző médiumokat használok, melyek a koncepció alapos kifejtéséhez szükségesek. Ezek az építészeti-képzőművészeti projektek a térbeli vágások kutatásának mérföldkövei.

A síkbeli vágások térbeliségét a kétdimenziós alkotások hordozzák. A fotók, a kollázsok és a festmények a tér vetületeit, illetve a harmadik dimenzió torzított, módosult formáit jelenítik meg. A transzformációkban fontos szerepet játszik a léptékváltás és az absztrakció is. Ezek a térbeli modellekben és installációkban is megjelennek. Ahogyan a síkbeli módozatok utalnak egy többlet-dimenzióra, illetve annak elvesztésére és eltérő módon történő előhívására, úgy a térbeli munkáknál is vizsgálandó a többlettartalmak megjelenése.

A térbeli vágások tehát egyfajta háromdimenziós fotóként működnek, ahol az építészet eszköztárának segítségével illetve annak léptékében valósul meg a kivágás. Az eltérő műfajú művek más-más nézőpontot mutatnak be, illetve a különböző általuk bemutatott lehetőségekből következő gondolatok megfogalmazását teszik lehetővé.

Installációk

A térbeli installációk a léptékváltás és az absztrakció lehetőségeit használják. A megnövelt tárgy kiemelt részlete a festményekhez és a fotókhoz hasonlóan működik, de az építészet léptékéhez érkezünk el. Az épületek falai így a térrel együtt tárgyakat is vágnak, bemutatva ezzel a vágás új lehetőségeit.

A koncepció a tér növelésével egyre nagyobb létékben, az építészeti térrel kapcsolatosan valósulhat meg. Célom az egyik nagyobb installáció megépítése és a hozzá kapcsolódó elmélet írásbeli kibontása.

Fotók: a művész engedélyével