A Demokrácia 30. évfordulója Magyarországon: A Think Freedom közösségi művészeti installáció nemzetközi állomása Veszprémbe érkezett /30TH ANNIVERSARY OF DEMOCRACY IN HUNGARY: PUBLIC ART INSTALLATION THINK FREEDOM OPENS IN VESZPREM

Az 1989-es rendszerváltozás 30. évfordulója tiszteletére Veszprém látja vendégül a Szabadság téren a Think Freedom városi látványosságot, azt a több tudományágat átfogó művészeti installációt, amelyet az elismert amerikai művész, Edina Seleskovic tervezett. A kiállítás az Amerika Nagykövetség támogatásával, Veszprém Megyei Jogú Várossal együttműködésben valósul meg, hat magyar város fiataljainak közreműködésével. A Think Freedom installációt Emma Nagy, az Amerikai Nagykövetség kulturális attaséja nyitotta meg május 10-én. Nagy elmondta: „A Nagykövetségnek örömére szolgál, hogy támogathat egy ilyen gondolatébresztő közösségi projektet, amely mindnyájunkat, és a jövő nemzedékeket is, emlékeztet azokra az értékekre és szabadságjogokra, amelyeket mi amerikaiak és magyarok nagy becsben tartunk.” Az installáció a szabadság értelmezésére reflektál, a szobrászat, az előadóművészet, a fény és hangtechnika, a filmművészet és az irodalom eszközeinek bevonásával, valamint új, globális kommunikációs technológiák használatával, miközben összeköti a fiatal generációkat az művészet egyetemes ereje által. Az installáció 2019. június első hetéig tekinthető meg.

Mit jelent számodra a szabadság?

Az elismert New York-i szobrász, Edina Seleskovic, hat magyar város – Veszprém, Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs és Zirc – fiataljaival együttműködve hozott létre egy olyan városi látványosságot, amely összeköti az embereket szerte a világon a művészet egyetemes ereje által, és emlékezteti a fiatalokat Európában és az Egyesült Államokban a szabadság különböző vonatkozásaira, amit az elmúlt harminc évben élvezhetnek. Az installáció, amely több ezer alkotóelemből, békét jelképező szoborból áll, amiket egyenként formáztak ezüstszínű fémből és függesztenek fel egy hatalmas, határok nélküli szabad „madár-sereget” szimbolizálva: mintha előre haladnának, úton egy fényesebb jövő felé. Mindegyik darab egy szimbólum, mivel a két fémcsík, mint két kéz vagy két üzenet összefonódva egy-egy madáralakot formál. Ez a munka azonban több, mint puszta esztétikai látvány, mivel minden szobor, minden egyes alkotóeleme az installációnak, egy-egy szabadsággal kapcsolatos, kézzel írt üzenetet hordoz a szárnyán.

Az elismert New York-i szobrász, Edina Seleskovic, hat magyar város – Veszprém, Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs és Zirc – fiataljaival együttműködve hozott létre egy olyan városi látványosságot, amely összeköti az embereket szerte a világon a művészet egyetemes ereje által, és emlékezteti a fiatalokat Európában és az Egyesült Államokban a szabadság különböző vonatkozásaira, amit az elmúlt harminc évben élvezhetnek. Az installáció, amely több ezer alkotóelemből, békét jelképező szoborból áll, amiket egyenként formáztak ezüstszínű fémből és függesztenek fel egy hatalmas, határok nélküli szabad „madár-sereget” szimbolizálva: mintha előre haladnának, úton egy fényesebb jövő felé. Mindegyik darab egy szimbólum, mivel a két fémcsík, mint két kéz vagy két üzenet összefonódva egy-egy madáralakot formál. Ez a munka azonban több, mint puszta esztétikai látvány, mivel minden szobor, minden egyes alkotóeleme az installációnak, egy-egy szabadsággal kapcsolatos, kézzel írt üzenetet hordoz a szárnyán.

1989 történelmi kontextusában, workshopok és nyilvános beszélgetések keretében Edina párbeszédet kezdeményezett a hat magyar városban arról, hogy napjainkban mit gondolunk a szabadságról. Tette ezt abban a reményben, hogy a művészet segítségével lebonthatjuk a közénk tornyosuló falakat és akadályokat. Megannyi fiatal és helyi lakos osztotta meg a szabadságról alkotott elképzelését, valamint a nézeteit a jövőre vonatkozóan. Ezeket az üzeneteket az installáció szobraira felírják, és az összes korábbi befogadó város üzenetével együtt az új generációk számára megmaradhat, mint a művészet erejének egyetemes lenyomata. A veszprémi installációt magyar művészhallgatók és fiatal művészek tervezték a művésszel közösen, így téve ezt a művet autentikusan veszprémivé és magyarrá. „Megtiszteltetésnek tartom, hogy ilyen sok magyar fiatal megosztotta velem a gondolatait és az ötleteit,” mondta el Edina.  „A mindennapok sodrásában ritkán jut eszünkbe a saját szabadságunk.  A Think Freedom mindnyájunkat arra késztetett, hogy egy kicsit megálljunk, és átgondoljuk, mit is jelent számunkra az, ami oly könnyen elveszíthető, és oly nehezen megszerezhető.  Nagyszerű érzés, hogy nyitott párbeszédet folytatunk, és őszinte üzeneteket teszünk közzé veszprémi installációnkon.  Sokakat talán meg fognak lepni az üzenetek.”   

A projekt Szarajevóban indult 2015-ben. Azóta az eredeti installáció kinőtte önmagát, és a Think Freedom 9 városba jutott el. A Think Freedom tovább folytatja majd az útját, és a végső bemutatására New York-ban, az ENSZ épületére néző Daag Hammerskjold Plaza-ban kerül sor 2022-ben.

Edina Seleskovic Tuzlában született, de 1991 óta az Egyesült Államokban él. A Corcoran School of Art-on végzett szobrászként. A munkái több mint 70 önálló és csoportos kiállításon kerültek bemutatásra az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában. A munkáját számos nemzetközi díjjal ismerték el. Ma New Yorkban, valamint Szarajevóban és a szülővárosában, Tuzlában él és dolgozik.

30TH ANNIVERSARY OF DEMOCRACY IN HUNGARY: PUBLIC ART INSTALLATION THINK FREEDOM OPENS IN VESZPREM

VESZPREM. To celebrate the 30th anniversary of the 1989 regime change in Hungary, Veszprem is hosting Think Freedom, an urban spectacle and multidisciplinary art installation by renowned American artist Edina Seleskovic, on Szabadsag ter in Veszprem, Hungary. The piece is supported by the U.S. Embassy in Hungary and was created in partnership with the City of Veszprem and in collaboration with young people from six Hungarian cities. U.S. Embassy Cultural Attaché Emma Nagy opened Think Freedom on May 10, stating that „the Embassy is thrilled to support such a thought-provoking public project that reminds all of us and future generations of the values and freedoms we share and cherish as Hungarians and Americans.” The installation is a reflection on the meaning of freedom, incorporating sculpture, performance, light, sound, film, the literary word, and new global communication technologies, and connects young generations with the universal power of art. It will remain in Veszprem until the first week of June 2019.

What does Freedom mean to you?

Renowned New York-based sculptor Edina Seleskovic joined hands with young people from six Hungarian cities – Veszprem, Budapest, Szeged, Debrecen, Pecs, and Zirc – to create an urban spectacle that connects people globally through art creation, and to remind youth across Europe and the United States of the freedoms we have enjoyed together for thirty years. Think Freedom is an installation composed of several thousand sculptures of peace, constructed individually from silver colored metal and suspended in an enormous flock representing freedom without borders: a flight moving forward – moving toward a brighter future. Each piece is a symbol, as it is formed from two metal strips, like two hands or two messages, twisted individually into a recognizable shape of a bird. However, this work is more than its aesthetic aspect as each sculpture, each element of the installation, carries a handwritten message of freedom on its wings.

Edina opened a dialogue on the idea of freedom today and in the historical context of 1989 with workshops and public talks in six Hungarian towns, reaffirming that art is how we break down borders and barriers around us. Young people and the public from these cities wrote about their ideas

of freedom and their views of the future. These messages are now written on the installation’s sculptures, together with messages from all previous host cities, and will continue to other cities, strengthening universal understanding of the power of art for younger generations. Hungarian art students and young artists designed the installation in Veszprem county, making this work authentic to the City of Veszprem and Hungary. „I feel privileged to have so many Hungarian young people share their thoughts and ideas with me,” Edina said. „Seldom do we think about our freedom during our hurried everyday lives, and Think Freedom made us all pause and consider that which is so easily lost and so difficult to obtain. I am thrilled that we have an open dialogue and honest messages on our installation in Veszprem. Many may be surprised by them.”

Think Freedom originated in Sarajevo in 2015. Since then, the installation has grown and traveled to nine host cities, now including Veszprem. Think Freedom will continue to travel, and its final presentation will take place in 2022, in New York at Daag Hammerskjold Plaza, overlooking the building of the United Nations.

Edina Seleskovic was born in Tuzla, Bosnia and Herzegovina but has lived in the United States since 1991. She graduated from the Corcoran School of Art with a concentration in sculpture. Her works have been exhibited in over 70 solo and group exhibitions in the United States, Europe and Asia. She has received numerous international awards for her work. Today she lives and works in New York, Sarajevo, and her hometown, Tuzla.

Forrás: Amerikai Nagykövetség