Vissza a jövőbe – A 19. század a 21. században, 2019. február 01. – 2019. március 17. – Mai Manó Ház

A fotográfia helyzete napjainkban a 19. század elejére emlékeztet, amikor semmi sem szabott határokat a kísérletezésre. Közel két évszázaddal ezelőtt az új médium egyszerre volt az amatőr műkedvelők, a csillagászok, matematikusok, orvosok és vegyészek játékszere, akik az alkimistákhoz hasonlóan munkálkodtak: feltérképezték a világot, rögzítették a fényt, az időt és nyomokat hagytak. Rendületlen kíváncsisággal fedezték fel a fotográfiában rejlő lehetőségeket. Mint amikor egy új nyelvet tanulunk, úgy változtatta meg a fotográfia a világról és magunkról alkotott képünket.

Disassembly 23, 2012 © Bownik / A művész és a Ravestijn Gallery jóvoltából

A Mai Manó Házban megrendezett Vissza a jövőbe – A 19. század a 21. században című kiállítás a hollandiai Foam kezdeményezésében született meg, a németországi C/O Berlinnel együttműködésben. A kiállítás az archaikus mellett kortárs művészek munkáit mutatja be, akik olyan technikákat, eljárásokat vagy akár témákat alkalmaznak, amelyek bizonyos szempontból emlékeztetnek a 19. század első felének fotográfusai által is használt módszerekre. E művészek nemcsak ihletet nyernek a fotográfia hajnalának úttörő megoldásaiból, de rendhagyó ötleteikkel tovább is gondolják azokat.

A fotográfia médiumának felhasználóira napjainkban újfent jellemző a technikákkal, eljárásokkal és anyagokkal való kísérletezés, illetve a nyitott, rendhagyó hozzáállás. A 19. századi úttörőkkel vont párhuzam technikai és szellemi szinten egyaránt érvényesül. A kortárs művészek egyre többet kísérleteznek archaikus technikákkal, cianotípiákat és fotogramokat készítenek, illetve 19. századi témákat értelmeznek újra. Mivel modern anyagokkal dolgoznak, és a korabeli témák kortárs variációit hozzák létre, ezek az innovatív alkotások sokszor igen távol esnek az eredetiektől. Napjaink alkotói olyan technikákkal kísérleteznek, amelyek elképzelhetetlenek voltak a 19. században, mint például a Photoshop és a 3D nyomtatás, ám mindezt nyitott, felfedező szellemben teszik, ami a 19. századi fotográfusok beállítottságát tükrözi, akik saját korukban megszabták, majd ki is tágították a fotográfia határait.

A kiállított kortárs művészek munkáját a kísérletezés, az interdiszciplinaritás és a hibrid műfajok sokasága jellemzi. Komoly figyelmet fordítanak a fizikai alkotófolyamatra és munkáik anyagi jellemzőire, visszatérve a fotográfia alaptényezőihez: fény, fényérzékeny anyagok, emulzió és kémiai folyamatok. A céltudatos kísérletezés eredményeképpen radikálisan új műalkotásokat hoznak létre, amelyek olykor csak távolról emlékeztetnek a fotográfiára, és inkább a rajz, szobor, vagy festmény irányába mutatnak.

Röntgen, ca. 1890 © Gothard Jenő / ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

A Mai Manó Házban megrendezett Vissza a jövőbe – A 19. század a 21. században című kiállításon megjelenő kortárs művek egy különleges párbeszédbe lépnek a 19. századi kimagasló munkákkal.

A két korszak között lévő párhuzamok és kapcsolódások jelenléte nem tudományos kérdés, hanem a megfelelő képzettársítások eredménye. Ez a fajta nyitottság a 19. század úttörőire és a kiállított kortárs művészekre egyaránt jellemző vizuális szabadság szellemiségét tükrözi.

A kiállító művészek: Sylvia Ballhause (DE), Karl Blossfeldt (DE), Bownik (PL), Matthew Brandt (US), Sam Falls (US), Gothard Jenő (HU), Spiros Hadjidjanos (GR), Thomas Hauser (FR), Nicolai Howalt (DK), Adam Jeppesen (DK), Thomas Mailaender (FR), Taiyo Onorato & Nico Krebs (CH), Johan Österholm (SE), Jaya Pelupessy & Felix van Dam (NL), Pribék Antal (HU), Stephen Thompson (GB), Simon van Til (NL), Veress Ferenc (HU), illetve további ismeretlen művészek.

Stepping Stone Falls, 2016 (Triptichon) © Matthew Brandt / A Yossi Milo Gallery New York jóvoltából

A kiállításra a következő intézmények kölcsönözték a műtárgyakat: ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium (HU), Foam (NL), The Archive of Modern Conflict (UK), Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest (HU), Medical Museion / University of Copenhagen (DK), The New Carlsberg Foundation (DK), Magyar Fotográfiai Múzeum (HU), Un_Spaced (FR), Dick Meijer Antiquiteiten (NL), Galerie Eva Presenhuber (CH), Martin Asbæk Gallery (DK), Yossi Milo Gallery (US), LVMH Métiers d’ Art Collection (FR), NBA (DE), Die Photographische Sammlung/ SK Stiftung Kultur (DE), The Ravestijn Gallery (NL) Székesfehérvári Püspöki Könyvtár (HU), illetve a művészek. Mindannyiuknak köszönettel tartozunk.

A kiállítás a Foam kezdeményezésében jött létre, együttműködésben a C/O Berlinnel. 

Kurátorok: Kim Knoppers (Foam) és Ann-Christin Bertrand (C/O Berlin) együttműködésben Claudia Küssellel (Mai Manó Ház)

Forrás: Mai Manó Ház
,