Önálló motivációs tényező, fiatalodó vendégkör A 20. Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár mérlege a BFTK felmérésének tükrében

Az Európa legszebb karácsonyi vásárai közé sorolt Vörösmarty téri Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár a főváros egyik legkedveltebb attrakciója. A több mint ötven napon át tartó fesztiválhangulat, a kiemelkedően színvonalas programok évente legalább 800 ezer látogatót vonzanak Budapest egyik legszebb terére. 2018-ban a 20. Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárt rendezte meg a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK), ahol a kézműves gasztronómiai és iparművészeti termékek mellett a kulturális és családi programok is Budapest szezonális „highlight”-jait erősítették az év utolsó heteiben.

© BFTK, Halmai Gyöngyi

Az alábbi elemzésből az is látható, hogy a BFTK célja és küldetése – Budapest turisztikai desztináció erősítése a magasabb minőségű kulturális programok szervezésével – mennyire lehet sikeres.

A vendégek kiemelkedően magas számából adódik a heterogén látogatói összetétel, ami a korosztályi és nemzetiségi megoszlásban, de a motivációk sokféleségében is megmutatkozik. Alábbiakban a BFTK megbízásából 2018. december 3. és 20. között készült, 628 fős mintán végzett, nem reprezentatív felmérés eredményeit közöljük.

Önálló motivációs tényező

A 2018. évi Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár külföldi látogatói körében, december első három hetében, végzett felmérés alapján, a megkérdezettek relatív többsége – mintegy 36,7%-a – válaszolta azt, hogy utazását közvetlenül a Vörösmarty téri karácsonyi vásár motiválta. 22%-kal második helyen végzett a kulturális örökség, illetve általánosságban a kultúra, mint utazási döntést motiváló tényező.

A többi motiváció, azaz az oktatás-képzés, üzleti út, shopping (vásárlási szándék) spa-wellness, gasztronómia egyenként 4-7% között szerepelt.

Nemek és életkor szerinti megoszlás: meghatározó a 40 év alatti korosztály érdeklődése

A válaszadásban enyhén felülreprezentáltak voltak a nők (54,3%). Ez akár még az eltérő válaszadási hajlandósággal is magyarázható, ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy egy gasztro-kulturális tematikára épülő, igényes családiprogramokat kiemelten nagy számban kínáló rendezvényről van szó, amely kiemelten vonzó a családi „döntéshozó” hölgyek számára.

A megkérdezettek relatív többsége, mintegy 31,2%-a a 31-40 éves korosztályhoz sorolta magát. Sokkal figyelemre méltóbb, hogy csaknem azonos arányban (28,4%) reprezentálta magát a karácsonyi vásáron az ún. „millenniumi” (18-30 éves) korosztály. Ez valószínűleg abból következik, hogy az utóbbi években a budapesti – és általánosságban a közép-európai – karácsonyi vásárok programkínálata elmozdult a millennial korosztály igényei felé.

A két korosztály – a 18-30, illetőleg a 30-40 évesek – együttes aránya megközelíti a 60%-ot — vagyis kijelenthető, hogy ők dominálják a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár látogatói összetételét, így rövid- és középtávon az U40 korosztály igényei a meghatározók a termékfejlesztés és programkínálat szempontjából.

40 évtől fölfelé ugyanakkor fokozatosan csökken a karácsonyi vásár vonzereje a különböző korosztályok körében: a 41-50, illetve 51-60 évesek létszáma a 628 fős mintavételi csoporton belül egyenként nem haladta meg a 100 főt, de arányuk így is jelentős (14,9%, illetve 12,5%). A 60+ korosztály részaránya 11-12% között mozog, a 70 év felettieké mindössze 4,3%.

Küldőországok szerinti megoszlás: Németország vezet, az amerikaiak kissé lemaradtak

A karácsonyi vásárt felkereső külföldi látogatók a legkülönbözőbb küldőpiacokról érkeznek. A kérdőívet kitöltők közül legtöbben Németországból (8,5%), az Egyesült Királyságból (6,9%), Szlovákiából (6,8%), Franciaországból (6%) és Olaszországból (4,8%) keresték fel a Vörösmarty téri vásárt. A további sorrend így alakul: Spanyolország (4%), Kanada (3,9%), Norvégia (3,7%), Belgium és Kína (3,5%), Bulgária (3,4%), Ausztria (3,2%), India (3,1%), Törökország (2,6%), Ausztrália és Horvátország (2,4%), valamint az Egyesült Államok, Finnország és Görögország (egyenként 2,1%). Ezenfelül a világ számos országának utazói voltak kíváncsiak a budapesti karácsonyi vásárra: főként argentin, Costa Rica-i, ciprusi, dán, Emirátusok-beli, holland, indonéz, iráni, izlandi, izraeli, ír, japán, koreai, máltai, pakisztáni, szingapúri, svéd és vietnami válaszadókat regisztráltak. Karácsonyi vásár esetében egy érdekes aspektus, hogy igen jelentős érdeklődést lehetett tapasztalni a muszlim többségű országokból is, elsősorban Törökországból: a megkérdezettek 6%-a valamilyen muszlim dominanciájú (közel-keleti, ázsiai vagy észak-afrikai) országból érkezett az adventi Budapestre.

Négycsillagos szálláshely, 3-5 napos tartózkodás

A regisztrált válaszadók közül a legtöbben (37,7%) négycsillagos szállodában szálltak meg. A 3*-os és alacsonyabb kategóriájú, illetve a magánszálláshelyeket (Airbnb) közel egyforma arányban (13,9%, illetve 13,7%) vették igénybe: utóbbit elsöprő többségben választotta a 18-30 éves korosztály. Az ötcsillagos szállodák népszerűsége meghaladta a 8%-ot a válaszadók körében. Az 5*-os szállodák mindenekelőtt a brit, francia, kanadai, japán és Emirátusok-beli vendégek körében voltak népszerűek a karácsonyi vásár ideje alatt.

A 4* és 5*-os szállodai kategória felülreprezentáltsága is arra utal, hogy a karácsonyi vásár szervezői nagymértékben támaszkodnak az átlagnál tehetősebb, magasabb jövedelmű vendégkörre.

Ugyanakkor számottevő réteget képviselnek a hostelekben (5,7%), illetve saját tulajdonú ingatlanban (4,6%), vagy éppen rokonoknál, barátoknál (2,8%) megszálló vendégek, akik – az Airbnb szolgáltatást igénybe vevőkkel kiegészülve – együttesen már a karácsonyi vásár látogatóinak bő egynegyedét teszik ki. Egy markáns csoportot képeznek azok, akik nem éjszakáznak Budapesten (6,9%), ők elsősorban a közeli országokból (Szlovákiából, Ausztriából vagy Horvátországból) érkeztek a vásárra. Speciális kategóriát alkotnak a folyami szállodahajók vendégei (3,6%), akik közül a legtöbben német, kanadai, belga, brit és norvég állampolgárnak vallották magukat, és túlnyomórészt a 31-40, illetve a 41-50 éves korosztályból kerülnek ki.

Ha a tartózkodás időtartamát is nézzük, a legtöbb (6+) éjszakát a 4 és 5 csillagos szállodák, a diákszállók (hostelek) és a lakáshotelek vendégei töltötték Budapesten a karácsonyi vásár ideje alatt.

A felmérés szerint a 3 és 4 éjszakára érkezők alkotják a vásár látogatóinak derékhadát (>50%). Az 1 éjszakát Budapesten töltő válaszadók bő egyharmada a rivercruiserek utasai közül kerül ki, akik főként 4 csillagos szállodában szállnak meg.

Utazás módja – kísérővel vagy anélkül: barátok, partner, családi kiruccanás, egyéni utazás a sorrend

Amikor az egyéni vs. társas utazást vizsgáljuk, akkor találkozunk a legnagyobb szórással a választípusok között: a válaszadók 28,3%-a barátokkal, 23%-a partnerével (élettárs, házastárs) utazott. A két csoport együttesen a válaszadók döntő hányadát (>50%) teszi ki. További 21,6% családdal érkezett. Az egyedül utazók aránya 13,4%, a célcsoportra érdemes hosszabb távon odafigyelni.

A budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásárra többen érkeztek egyénileg, mint csoportosan (utóbbi válaszadók aránya csak 11%).

A legkisebb csoportot a kollégákkal érkezők alkotják (2,6%) — ők többségükben MICE vendégek, akiknek fő utazási motivációja feltehetően nem a karácsonyi vásár volt, de érdeklődéssel látogatták az ünnepi díszbe öltözött Budapest legismertebb, legnépszerűbb attrakcióhelyszínét.

A családtagjaikkal és kollégáikkal érkező válaszadók között népszerűek a 4 csillagos szállodák, míg a baráti társasággal érkezők körében a lakáshotelek, közösségi megosztáson alapuló szálláshelyek voltak felülreprezentálva. A csoporttal érkezők körében igen magas arányban találkozunk „egynapos” turistákkal (főleg Szlovákiából!), valamint rivercruiser utasokkal.

Információforrás: az internet mindent visz

A kérdőív utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy a látogatók milyen forrásból szereztek tudomást a karácsonyi vásárról. A válaszadók közel fele (48,1%) a világhálóról szerzett információt, azon belül a BFTK hivatalos városturisztikai portálja, a www.budapestinfo.hu szolgált az érdeklődőknek hiteles támpontként.

A kategória második nagy csoportja (17,3%) „egyéb” csatornát használt – ők főként a csoportos vagy baráti társaságban utazók voltak. A további számok így alakultak: média, hírcsatorna – 14 %, ismerősök ajánlása – 10 %, visszatérő vendég – 8,5 %.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) a Főváros hivatalos turisztikai, kulturális és ezen szegmensek marketing szervezete, amely Budapest, mint négyévszakos turisztikai és kulturális márka képviseletét és kommunikációját végzi. 

A BFTK-nak a négyévszakos kínálatot középpontba állító üzenete, kommunikációs stratégiája a most zárult ünnepi szezonban is érvényt nyert a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár – számokkal is határozottan alátámasztott – sikerében. Jó okunk van feltételezni, hogy mind a november-decemberi vendégérkezések, mind az év végi vendégéjszakaszám növekedésében határozottan szerepet játszik a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár népszerűsége. A vásár az elmúlt 20 évben mindvégig megfelelt a legkiválóbb minőségi sztenderdeknek, miközben önálló termékké nőtte ki magát, programkínálata változatosabb lett. A rendezvény maga vált a desztinációválasztás okává.  

A karácsonyi vásár növekvő népszerűségéhez hozzájárul Budapest, mint desztináció rendkívül kedvező ár-érték aránya is: a fővárosban elérhető élvonalbeli turisztikai szolgáltatások – köztük a BFTK szervezésében megvalósuló fesztiválok, ünnepi vásárok – minőségi garanciája, az egész fővárosra jellemző kiemelkedő ár-érték aránnyal párosulva, képes Budapestet folyamatosan az európai mezőny élvonalában tartani.

A BFTK arra törekszik, hogy a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárt a változó keresleti trendeket (élményalapú utazások előtérbe kerülése, rövidtávú kirándulások felértékelődése) figyelembe véve folyamatosan egy, világviszonylatban is időtállóan versenyképes termékként tartsa és fejlessze.

Forrás: BFTK
,