Egy láthatatlan teher története

Szerző: Vass Edit

Wieland Ágnes történelmi regénye, A titkosügynök három esküvője az 1970-es és 1980-as évek Magyarországára kalauzol bennünket. Egy fiatal pár, Veronika és Máté történetén keresztül mutatja be a korabeli egyetemisták és értelmiségiek életét, mindennapjaikat, összejöveteleiket, ám a rendkívül tehetséges és eszes fiú súlyos, sötét titkot hordoz magában, amely minden emberi kapcsolatára rávetíti árnyékát.

A könyv borítójának hátterében vaskos, felcímkézett akták sorakoznak, előterében pedig egy rozsdás drótháló feszül, amelyre valaha ránőtt egy faág, ám annak már csak egy korhadt darabja lebeg a térben. A fa és a drót egymásba épült, ahogy Máténak kellett először az érvényesülés, majd később feleségének és barátainak „védelmében” beépülnie a III/III-as csoportba. Wieland Ágnes ebben a regényben realisztikusan mutatja be, hogy a Szeged melletti településről származó ambiciózus fiúra miként figyelnek fel a belső elhárítás emberei és szervezik be apránként maguk közé. Az örvény fejezetcím találóan szemlélteti, hogyan húzza magába ellentmondást nem tűrően ez a rendszer a fiatalembert.  A könyv elején inkább Máté, majd fokozatosan Veronika nézőpontjából láttatja az írónő az eseményeket, mígnem a könyv végén a Feleséged története című fejezetben már egyes szám első személybe vált át a narráció és kizárólag az asszony visszaemlékezéseit olvashatjuk. A két fejezet között megtörténik a rendszerváltás, és napvilágra kerül Máté súlyos titka, ami magyarázatot ad ugyan néhány dologra, viszont később a házasságuk mégsem bírja el ezt a terhet.

Wieland Ágnes nem közismert személyeken vagy politikusokon, hanem teljesen hétköznapi emberek sorsán keresztül ad egy hiteles és átfogó korrajzot az 1970-es és 1980-as évek Magyarországáról. A fiatalabb olvasók a könyv alapján talán jobban megértik, hogy azokban az években milyen apróságokon múlott, ki kaphatott útlevelet és ki nem, hogyan forogtak bizonyos szamizdat könyvek kézről-kézre titokban az egyetemisták között, vagy Faludy György, Petri György alkotásai mekkora jelentőséggel bírtak a korabeli olvasók számára. Mindemellett szemtanúi lehetünk annak, hogy Máté számára milyen mély lelkiismereti válságot okozott jelentéseket írni a feleségéről, a barátairól, a közvetlen ismerőseiről, Wieland Ágnes árnyalt jellemrajzot ad róla, ezzel pedig szakít azzal a közgondolkodásban máig élő jelenséggel, hogy a besúgók kizárólag aljas és velejéig romlott emberek lehettek. A történetet valós események ihlették, a szereplők nagy része ma is él, ám az írónő mégis megtalálta azt az arany középutat, amellyel senkit nem bírál, csak bemutat.

Wieland Ágnes: A titkosügynök három esküvője, Noran Libor Kiadó 2018