Klebelsberg Kuno Hét – 2018. 11. 12-18., Klebelsberg Kultúrkúria

A Klebelsberg Kultúrkúria névadója születésnapjának hetében minden évben megrendezi a Klebelsberg Kuno Hetet, melyen különböző programokkal emlékezik meg a néhai kultuszminiszterről. 143 éve született, 86 éve halt meg gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter.

gróf Klebelsberg Kuno

A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasainak kiállítását november 13. és november 25. között tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítást megnyitja Dr. Révész Mária miniszteri főtanácsadó november 13-án 18 órakor, a kurátor Németh Pál.

A tárlat a Párbeszéd Háza most futó „Töredékszavak – A Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasainak tárlata” című kiállításához kapcsolódva az elmúlt 7 év római akadémiai ösztöndíjasainak munkáiba nyújt betekintést. A kiállító művészek:

Ágoston Lóránt, Baráth Nóra, Bodóczky István, Budaházi Tibor, Czene Márta, Forgó Árpad, Fülöp Gábor, Gaál Endre, Gaál Tamás, Kopócsy Judit, Koralevics Rita, Lenkey-Tóth Péter, Mayer Berta, Nyilas Márta, Olajos György, Oláh Katalin, Ötvös Zoltán, Szabó Attila, Szegedi Csaba, Székelyi Katalin, Vati Era.

November 14-én, szerdán 18:30-kor a Collegium Hungaricumok születése, története és utóélete a II. világháború után címmel tart előadást Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc történész a VERITAS Történetkutató Intézet és a Horthy-kori kutatócsoport vezetője.

Klebelsberg Kuno gyakran hangoztatta kulturális politikája két alapmotívumát: az „alsóbb néprétegek” műveltségi szintje emelésének és egy európai látókörű elit kialakításának szükségességét. Utóbbi érdekében hozta létre a legtehetségesebb magyar fiatalok posztgraduális képzését biztosító ösztöndíjrendszert, továbbá ennek támogatására a magyar kulturális külpolitika szempontjából legfontosabb nagyvárosokban a Collegium Hungaricumok hálózatát. Berlinben és Bécsben 1924-ben, Rómában 1927-ben alakult Collegium Hungaricum, s 1927-ben Párizsban is egy ehhez hasonló típusú intézmény fogadta a magyar állami ösztöndíjasokat, akiknek körülbelül háromnegyede bekerült a későbbi értelmiségi elitbe.

Forrás: Klebelsberg Kultúrkúria