Demeter / Haris | Tulajdonság-energia-mezők

A Műcsarnokban most, 2018 őszén megrendezett Demeter—Haris kiállításon Demeter István atya festményei, grafikái és Haris Lászlónak a Demeter képeiből született óriás-nagyításai láthatók.

Haris első ilyen experimentumai idejéből (1970) való Demeter atya költeménye, A Haris-fotók verse, benne a titokzatos „tulajdonság-energia-mezők” kifejezéssel, ami egyben a mostani kiállítás címe is. Nem tudjuk, legtöbbször a művész sem tudja már, melyik fotó melyik festményről készült, hiszen a (szabad szemmel) láthatatlanból lett a látható; a láthatatlan világok tündökölnek a Műcsarnok falain.

Demeter István katolikus pap, költő, festő és Haris László fotóművész barátsága 1967-ben indult.

„…Távolban hömpölygő gömbölyű óceánok / Tüzes jegek örvénylő csendek / Hallgatag dübörgés téridőtlen időterek / tulajdonság-energia-mezők…” – foglalta verssorokba Demeter a Haris-fotók keltette gondolatait 1970-ben. Demeter festészete pedig halálán túl is inspiráló, meditációs forrás maradt Haris László számára, apró festményrészletekből óriás méretű fotográfiai kompozíciókat, „időtereket” nagyítva.

Demeter István sajószentpéteri esperes-plébános rendkívüli klasszikus műveltségű, a művészetek és tudományok széles területén járatos személyiség volt. Parókiájának ajtaja mindig és mindenkinek nyitva állt, hogy híveinek lelki atyja és – otthonról hozott gyógynövényismerete segítségével – testi bajaik orvosa is lehessen. A kor számos elismert művésze, köztük Kondor Béla, Feledy Gyula, Kass János, Váli Dezső és Reich Károly számára meghatározó egyéniség volt.

„…46 és fél éves fejjel, egy álmatlan éj után, ellenállhatatlannak tetsző ösztönből festeni kezdtem, azóta létmódom ez” – írta Demeter 1961 nyaráról az életrajzában. Automatikus festésmóddal vetette papírra vízióit, pontosan vezetett képjegyzékeinek tanúsága szerint előfordult, hogy egy éjszaka száz festményt is készített. Munkáit utólag nem szelektálta, hanem válogatás nélkül megtartotta, és esetenként a későbbiekben módosította. Alkotói ihletettségét precíz tudatossággal kontrollálta, s alapvetően ez a kettősség határozta meg munka-módszerét: az alapra csurgatással, dörzsöléssel, nyomtatással felvitt festékfoltokat grafikus rajzolattal és ecsetvonásokkal értelmezte. Festészete gesztusfestészet, lelki és hangulati állapotok, víziók közvetlen kifejezése. Az absztrakt expresszionizmus, az akciófestészet, az informel nemzetközi irányzatához kapcsolható művészete. Meghatározó volt a borsodi régióban tevékenykedő Demeter számára a miskolci országos grafikai biennále 1961-es kezdete és az azon résztvevő neves művészkolónia világa.

„Ezek az előzetes tanulmányokat megelőző tanulmányok sokak számára értékesebbnek tűntek, mint ahogy én kezdetben felfogtam.” A közel húszezer papíralapú, vegyes technikával készült festményből mintegy kétezer mű maradt meg a művész hagyatékában. Élete főművének a sajószentpéteri templom kifestését tekintette, melyre 1970-77 között került sor. Az odavezető úton és útközben, 16 évnyi festői munkássága során született művei közül kiemelkedő az 1971-ben összeállított Néger ima sorozat, melyet az amerikai polgárjogi mozgalmak és háborús tiltakozások ihlettek, valamint az Anyaghimnusz ciklus, melyet Teilhard de Chardin Hymne à la Matière költeménye inspirált. Mindkét sorozatot a Miskolci Képtárban 1971-ben megrendezett, nagy sikerű egyéni kiállításán mutatta be. Demeter mégsem vált a kor progresszív művészeti életének részesévé.

„Muzeológusoknak vagy egereknek” – írta a becsomagolt életműre. Barátai találtak rá a nyolcvanas évek elején a parókia egyik melléképületében a hagyatékra, amely Czeglédy Ilona és Kuklay Antal munkájának köszönhetően ma a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény része. Az életműért legtöbbet tett Barna Gábor rendezte sajtó alá Demeter István önéletírásait és Csalog Judit, Haris László, Szepesi Anna szerkesztésében antológiakötetek jelentek meg Demeter költészetéből, elmélkedéseiből, festményeiből válogatva.

Demeter / Haris | Tulajdonság-energia-mezők
Műcsarnok
2018. október 11. – november 25.
Kurátor: Szepesi Anna

A program kísérőrendezvényei:
2018. október 28. 15 óra:
Exkluzív tárlatvezetés Haris László Rudolf-díjas fotóművész, érdemes művésszel
2018. november 11. 15 óra:
Kurátori tárlatvezetés Szepesi Anna művészettörténésszel

Forrás: Műcsarnok