Upstream Framework: a LavorCollective bemutatja Balogh Gallus festőművész kiállítását

Megnyitó: 2018. 04. 27., 19.00.
A kiállítás megtekinthető: 2018. 04. 27. – 05. 18.

https://www.lavorcollective.com/collective-art-blog/2018/4/13/upstream-framework-exhibition

Helyszín: KLINIKA Kulturális Centrum – 1136 Budapest, Tátra u. 22.
Web: klinikaklub.com

A kiállítást megnyitja: Vedres Ági fotóművész, költő, polihisztor.
A hangulatot biztosítja: Maximillian Sinclair

A depresszív létállapot a nyugati társadalmakban egyre inkább fokozódik. A gyors információáramlás nem ad lehetőséget az egyénnek az emocionális események hatékony feldolgozására. A depressziónak ugyanakkor nemcsak negatív hatásai vannak, inspirációs forrásként, olyan alkotások alapja is lehet, melyek nemcsak az alkotót segítik át bizonyos élethelyzeteken, de a megfigyelőre is pozitív hatással lehetnek. Balogh Gallusz a negatív érzelmekből táplálkozik, abból, ami kételkedést, nyugtalanságot eredményez. Rendszereket alkot a problémák feldolgozására, mely kaotikus szellemi folyamatok harmonikus egységben jelennek meg a vásznon.

„Alkotásaim kiindulópontja saját aktuális, általában depresszív lelkiállapotom. A megfelelő médium kiválasztására irányuló bizonytalanság, az, hogy dallá, képregénnyé vagy festménnyé transzformáljam a gondolataimat, minden esetben meghatározza a kialakuló művet. Ez a bizonytalanság és az alkotó emberi elme, a saját elmém rendező elveként fellépő kaotikusság az, amit vászonra vetek. Mindig magamat festem, azt a képlékeny és a legapróbb hatásra is érzékenyen rezonáló értelmi és lelki létformát testesítik meg a festményeim, ami jelenleg vagyok. Nem tudok és nem is akarok elhatárolódni magamtól. A létezésem teljesen kitölti művészi létezésemet.”

(További információ: https://www.lavorcollective.com/balogh-gallus )

Specialty product:
A kiállítás egyik darabja, a Konstans sorozat N°.09-es alkotása, 30-as példányszámú dedikált művészi nyomatként előrendelhető kizárólag a LAVOR limitált kiadásában.
(Előrendelés: https://www.lavorcollective.com/konstans-print )

***

The exhibition will be opened by photographer, poet, Renaissance woman Ági Vedres.
Music provided by Maximillian Sinclair

The depressive state of mind is more and more prevalent in Western societies. The fast flow of information leaves no possibility for the individual to effectively assess his emotions. Depression does not solely produce negative effects, however: it can also serve as an inspirational source and a basis for works that not only help their creator to get over certain life events but they also positively impact the viewer. Gallus Balogh feeds on these negative emotions which result in doubt and restlessness. He creates systems for the solutions of problems, and these chaotic mental processes appear in harmonic unity on the canvas.

„The starting point of my works is my own current, usually depressed mental state. The uncertainty of choosing the right medium, the hesitation whether I should use songs, comics or paintings to transform my thoughts always affects the emerging work. It is this insecurity, together with the chaos created by the human mind, my own mind is what I transfer onto the canvas. I always paint myself; my paintings embody that malleable and ultrasensitive conscious and spiritual form of existence, which is me at this moment. I cannot and I do not want to get isolated from myself. My actual existence completely fills in my artistic existence.”

(More information: https://www.lavorcollective.com/balogh-gallus )

Specialty product:
30 copies of the art print made of one of the exhibitions’ pieces, N°.09 of the collection Konstans is available for pre-order in a limited number.
(Pre-order: https://www.lavorcollective.com/konstans-print)

Forrás: LavorCollective